Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВступна частина

Читайте также:
  1. Дипломатичні документи. Структура текстів: протокольна формула, смислове ядро, аргументаційна частина, викладення фактів
  2. Еколого-правови культура як складова частина культури людини та цивілізаційної культури.
  3. Завершальна частина.
  4. Загальна частина міжнародного права
  5. Заголовна частина
  6. Заключна частина
  7. Зміст матеріалів розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів, методичні рекомендації щодо їхнього виконання. Загальна частина
  8. І. Організаційна частина
  9. ІІІ. Економічна частина

ВСТУП

 

Розробка конструкторської документації для програмних продуктів виконується відповідно до вимог державних стандартів (ДСТУ і ГОСТ, уведених у дію в Україні на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в області стандартизації, метрології та сертифікації від 03.12.1992 року, ГОСТ 2.106-96 «Текстові документи» прийнятий Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації протокол «9-96 від 12.04.96 і введений у дію з 1999-01-01 як державний стандарт України наказом Держстандарту України від 29.05.98 «358 натомість ГОСТ 2.106-68, ГОСТ 2.108-68, ГОСТ 2.112-70 і ГОСТ 2.105-95 - «Загальні вимоги до текстових Документів», прийнятий Міждержавною радою зі стандартизації та введений у дію як державний стандарт України від 1996-06-27 (259 з 1997-07-01), єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) і єдиної системи технологічної документації (ЄСТД).

Єдина система конструкторської документації (ЄСКД) – це комплекс державних стандартів, що встановлюють взаємопов'язані правила і положення щодо порядку розробки, оформлення та обертання конструкторської документації, організаціями, що розробляють і вживають підприємства України.

Дані методичні вказівки встановлюють правила оформлення конструкторської документації, створеної під час виконання курсової роботи, курсового проекту, випускної роботи бакалавра, дипломного проекту спеціаліста та роботи маґістра.

 

1 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ

ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Пояснювальна записка складається під час виконання курсової роботи, курсового проекту, випускної роботи бакалавра, дипломного проекту та роботи маґістра.

Згідно з ГОСТ 2.106-96, пояснювальна записка у загальному вигляді повинна складатися з кількох окремих розділів. Вибір структури і зміст записки визначає автор і науковий керівник проекту (зразок структурипояснювальної записки для випускної роботи бакалавра, дипломного проекту спеціаліста та випускної роботи магістра поданоу додатку А).

1.1 Структуру пояснювальної записки умовно розділяють на:

- вступну частину;

- основну частину;

- додатки.

Вступна частина

Вступна частина містить наступні структурні елементи, що рекомендуються у вказаному нижче порядку:-титульна сторінка;

-бланк завдання;

-реферат (українською, російською та англійською мовами);

-перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при необхідності);

-зміст.

1.3 Основна частина містить наступні структурні елементи,

розташовані нижче:

- вступ;

- текст теоретичної частини пояснювальної записки;

- постановку задачі;

- алгоритм та програма розв’язку;

- чисельні розрахунки;

- висновки;

- список посилань (літератури);

- додатки.

 

2 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 6; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Влияние на невербальный язык телодвижений | Побудова текстового документа
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты