Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА: ПРИРОДНІ РЕСУРСИ Й ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
Читайте также:
  1. Альтернатива контрацепції – природні методи розпізнавання днів плідності
  2. Банковская система: структура, цели и основные функции
  3. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
  4. Видатки бюджетів на охорону навколишнього природного середовища
  5. Двухуровневая банковская система: Центральный и коммерческие банки.
  6. Економіка відшкодування збитків від забруднення та інших порушень стану навколишнього середовища
  7. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
  8. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
  9. Здійснення права природокористування та основні права й обов’язки природокористувачів: охорона довкілля і захист прав природокористувачів.
  10. Информационная система: определение, классификация, структура.

Мета: вивчитиосновні класифікації природних ресурсів,визначити тенденції розташування та використання.

Питання для самопідготовки і співбесіди:

1. Природні ресурси як фактор розвитку та розміщення галузей світового господарства.

2. Класифікація й оцінка природних ресурсів.

3. Мінеральні ресурси.

4. Земельні ресурси.

5. Біологічні ресурси

6. Кліматичні ресурси.

7. Водні ресурси.

8. Ресурси Світового океану.

9. Рекреаційні і бальнеологічні ресурси.

10. Охорона навколишнього середовища і забезпеченість природними ресурсами - сучасні глобальні проблеми людства

Література:9, 10, 13, 22.

Основні поняття і терміни: географічне середовище, природні умови, природні ресурси, вичерпні ресурси, невичерпні ресурси, економічна оцінка природних ресурсів, ресурсозабезпеченість, природокористування, мінеральні ресурси, первинні енергетичні ресурси.

Завдання 1. Вивчити класифікацію природних ресурсів та заповнити схеми:

1. За генетичними ознаками:

2. За вичерпністю:

3. Ресурси Світового океану

Завдання 2. Розрахувати коефіцієнт ресурсозабезпеченості окремих регіонів і країн нафтою та природним газом.

1. Визначити забезпеченість природним газом окремих країн, якщо відомо, що розвідані запаси й обсяг видобутку склали на початок ХХ ст.:

 

Країни Запаси, трлн. м3 Видобуток млрд. м3
США та Канада 6,46 723,4
Росія 48,14 545,0
Середній Схід та Північна Африка 53,35 134,7
Західна Європа 5,15 219,2

2. Визначити забезпеченість нафтою окремих країн, якщо відомо, що розвідані запаси й обсяг видобутку склали на початок ХХ ст.:

 

Країни Запаси млрд. т Видобуток млн. т
США та Канада 4,3 353,5
Саудівська Аравія 36,0 441,2
Росія 6,7 323,3
Західна Європа 2,7 283,2

Завдання 3.Дати порівняльну характеристику лісних поясів планети і головних проблем кожного з них

  Країни: Запаси: Східні риси Відміни Проблеми
Північний пояс:          
Південний пояс:          

 Завдання 4. Навести класифікацію та охарактеризувати рекреаційні ресурси планети

Вид ресурсів Географія поширення Рівень використання Проблеми
       

Завдання 5.Дати коротку характеристику глобальних проблем людства і шляхів їх подолання.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Питання для самоконтролю:

1. Поняття "природні умови" та "природні ресурси".

2. Критерії оцінки природних ресурсів (економічний, екологічній натуральний).

3. Поняття про територіальні поєднання природних ресурсів (ТППР).

4. Природно-ресурсний потенціал як спосіб оцінки територіальних поєднань природних ресурсів.

5. Вплив ТППР на структуру та особливості територіальної організації виробництва

Завдання 1. Визначити ступінь залежності розміщення слідуючих галузей світового господарства та видів виробництва від природних передумов: лісове господарство, металургія кольорових металів, текстильна промисловість, рибне господарство, гідроенергетика, водний транспорт, трубопровідний транспорт, суднобудування, рекреаційне господарство, теплоенергетика, овочеконсервна промисловість, хімічна промисловість, атомна енергетика, залізничний транспорт, авіаційний транспорт, освіта, наука, культура тощо.
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты