Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА: НАСЕЛЕННЯ СВІТУ.
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення, що посягають на трудові права громадян і здоров’я населення
  2. Банковская система: структура, цели и основные функции
  3. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  4. Господарська діяльність та господарські уявлення населення Стародавнього Світу.
  5. Двухуровневая банковская система: Центральный и коммерческие банки.
  6. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ Й ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТАТИСТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
  7. Диспансеризація населення.
  8. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
  9. ЕГП та склад території. Різноманітність країн (за територією, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формами правління, рівнем економічного розвитку тощо).
  10. Екологічні проблеми народонаселення

Мета:проаналізувати динаміку чисельності населення та сучасні демографічні процеси, демографічну політику окремих країн.

Питання для самопідготовки та співбесіди:

1. Типи відтворення населення земної кулі і темпи росту його чисельності по контингентах.

2. Особливості розміщення населення по контингентах. Щільність населення і її коливання.

3. Співвідношення міського і сільського населення в країнах різноманітних типів. Поняття урбанізації. Найбільш урбанізовані райони світу.

4. Значення міграції як фактора перерозподілу населення, їх причини і види /по напрямку, формі, тривалості.

5. Поняття раси. Географія великих і змішаних рас.

6. Релігійний склад населення світу.

Література:9, 10.

Основні поняття і терміни: природний приріст населення, типи відтворення населення, етнос, щільність населення, урбанізація, агломерація, міграція, трудові ресурси, ринок праці, «демографічний вибух», розселення населення.

Завдання 1. Проаналізуйте графік на рис.1. Заповніть таблицю

 
 

Рис. 1. Динаміка чисельності населення земної кулі з початку нашої ери [ ].

 

Роки Чисельність населення млн.чол. Абсолютний приріст млн. чол. Темпи приросту Середньорічний приріст млн. чол.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Завдання 3. Дати характеристику різних типів відтворення населення, зазначити причини і наслідки, привести приклади, поклавши це в блок-схему:


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 17; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты