Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА: ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ СВІТУ.
Читайте также:
  1. Банковская система: структура, цели и основные функции
  2. Господарська діяльність та господарські уявлення населення Стародавнього Світу.
  3. Двухуровневая банковская система: Центральный и коммерческие банки.
  4. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
  5. Информационная система: определение, классификация, структура.
  6. Командно-административная система: предпосылки возникновения, этапы формирования, структура и цели.
  7. Лекция 2 Тема: Экологические факторы. Правила Ю. Либиха и В. Шелфорда.
  8. Лекция Тема: Биоритмические процессы в биосфере
  9. Лекция Тема: Естественные и искусственные экосистемы как составные части биосферы
  10. Лекция Тема: Экосистемный подход (экосистемный уровень организации живой материи).

Мета:проаналізувати тенденції розвитку паливно-енергиточної промисловості світу та визначити регіональні

Питання для самопідготовки та співбесіди:

1. Основні види палива, їх характеристика, ареали розміщення.

2. Структура енергозабезпечення та динаміка.

3. Нафтова промисловість світу.

4. Газова промисловість світу.

5. Добування нафти і природного газу у Світовому океані.

6. Вугільна промисловість світу.

7. Електроенергетика світу.

8. Нетрадиційні джерела енергії.

9. Проблема вичерпності енергоносіїв і прогноз їхнього споживання.

Література:9, 10, 11.

Основні поняття і терміни: паливно-енергетичний баланс, умовне паливо, первинні енергоносії, електроенергетика, нетто-експортер, нетто-імпортер, нетрадиційні джерела енергії, барель.

Завдання 1.Розрахувати темпи зростання видобутку нафти і питому вагу окремих регіонів у світовому видобутку /1950р. – 100%/ [ ].

    Регіони   а. Добування, млн. т. б. Темпи зростання, % Питома вага, %
 
а б а б а б а б а б  
Весь світ                
Європа                
Країни СНД                
Південна і Півден-но-Східна Азія              
Південно-Західна Азія              
Африка                
Північна Америка                
Латинська Америка              
Австралія                
Країни-члени ОПЕК              

 

Завдання 2. Розрахувати темпи росту виробництва нафти, природного газу, вугілля за другу половину ХХ століття. Порівняйте показники. Висновок обґрунтуйте. Використовуючи наведені в таблиці данні, побудувати стовпчикові діаграми світового використання первинних енергоносіїв у другій половині ХХ століття.


Використання первинних енергоносіїв у другій половині ХХ століття [ ].

 

Роки Умовне паливо, всього млрд.т. Нафта, млн.т. Вугілля, млн.т. Природний газ, млрд.м3
3,9
100% 100% 100% 100%
4,7
       
6,8
       
8,7
       
10,3
       
14,0
       

      
Умовне паливо     Нафта  
     
         

Вугілля Природний газ

Завдання 3. Побудувати кругові діаграми, що показують виробництво електроенергії по ведучим країнам світу на різних типах електростанцій та розрахувати питому вагу цих країн у світовому виробництві електроенергії.

Регіони Виробництво електроенергії, % Всього, /2000 р./
ТЕС ГЕС АЕС Інші дж. млн.кВт.г пит.вага,%
Весь світ 1,0 15 340    
США 69,6 8,3 19,8 2,3    
Японія 58,9 8,4 30,3 0,14    
Китай 79,8 19,0 1,2 -    
Росія 66,3 19,8 13,9 -    
Канада 26,4 60,0 12,3 1,3    
Німеччина 63,3 3,6 30,3 2,8    
Франція 8,0 13,4 78,5 0,1    
Індія 79,7 17,8 2,5 -  
Велика Британія 69,0 1,7 29,3 0,1  
Бразилія 5,3 90,7 1,1 2,9  
...Україна            

 

   
 
 
 

 


 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты