Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕМА: СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.
Читайте также:
  1. Банковская система: структура, цели и основные функции
  2. Господарство.
  3. Двухуровневая банковская система: Центральный и коммерческие банки.
  4. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
  5. Зелене господарство.
  6. Информационная система: определение, классификация, структура.
  7. Командно-административная система: предпосылки возникновения, этапы формирования, структура и цели.
  8. Лекция 2 Тема: Экологические факторы. Правила Ю. Либиха и В. Шелфорда.
  9. Лекция Тема: Биоритмические процессы в биосфере
  10. Лекция Тема: Естественные и искусственные экосистемы как составные части биосферы

Мета:Визначити особливості територіальної структури виробництва головних сільськогосподарських культур та галузей тваринництва.

Питання для самопідготовки і співбесіди:

1. Вплив природних факторів на спеціалізацію і розміщення сільськогосподарського виробництва. Структура сільськогосподарських угідь.

2. Вплив НТР на територіальну і галузеву структуру сільського господарства.

3. Агропромисловий комплекс; структура, територіальні відміни.

4. Географія виробництва продуктів рослинництва.

5. Три головних хліби. Географія виробництва.

6. Класифікація і географія розміщення технічних культур.

7. Географія тваринництва.

8. Продовольча проблема, сутність і шляхи її вирішення.

Література:9, 10, 11.

Основні поняття і терміни: Агропромисловий комплекс, аграрні відносини, латифундія, сільськогосподарська ферма, сільськогосподарська кооперація, сільськогосподарські угіддя, плантаційне сільське господарство, оренда.

Завдання 1.Визначити особливості розміщення виробництва головних сільськогосподарських культур.

Виробництва головних сільськогосподарських культур, 2000 р.

Країна Виробництво, млн.т.
зернобобових культур пшениці цукрового буряка рису картоплі
Всього у світі 2064,0 582,0 270,0 591,0 294,0
Росія 85,0 46,9 14,5 0,5 31,2
Україна 24,4 10,2 13,2 0,1 15,4
США 336,0 60,8 30,2 8,7 21,7
Китай 457,0 99,7 14,6 187,9 55,4
Індія 320,0 75,8 9,1 129,5 22,5
Канада 53,8 26,8 0,7 - 4,2
Японія 12,3 0,6 3,8 11,9 3,4
Великобританія 22,0 14,9 10,3 - 7,1
Німеччина 44,3 19,7 27,6 - 11,4
Франція 64,8 37,0 32,8 - 6,5
Італія 21,0 7,7 14,1 1,4 2,1

 

Завдання 2. Скласти класифікацію технічних культур і визначити головні райони їхнього розміщення.

Групи технічних культур Назва культур Райони розміщення
     

 

Завдання 3.Розрахувати питому вагу окремих країн у світовому поголів’ї по галузям тваринництва у 2000 році. Зробити висновки. 

Поголів’я тварин, 2000 р. (млн.голів)

 

Країна Поголів’я КРХ Поголів’я свиней Поголів’я овець
млн..голів % млн..голів % млн..голів %
Всього у світі 1 338,0 913,0 1 069
США 98,5   62,2   7,2  
Китай 127,0   429,1   279,3  
Японія 4,7   9,9   0,02  
Канада 13,0   12,4   0,7  
Великобританія 11,4   7,3   44,7  
Німеччина 14,9   26,3   2,3  
Франція 20,2   16,2   10,2  
Італія 7,2   8,2   10,8  
Росія 26,9   15,9   14,8  
Україна 9,2   7,9   1,8  

 


САМОСТІЙНА РОБОТА

Питання для самоаналізу

1. Які фактори впливають на виробництво сільськогосподарських культур та розміщення галузей тваринництва?2. Які галузі складають агропромисловий комплекс?

3. Які проблеми забезпечення продовольчими товарами виникають у країнах, що розвиваються?

Завдання 1.Дати характеристику основних видів тваринництва світу:

  Тваринництво  
       
Скотарство   Свинарство   Вівчарство
1.   1.   1.
             

 

1. Основні напрямки розвитку галузі.

2. Головні райони розміщення поголів’я худоби.

3. Країни з найбільшою кількістю поголів’я.

Завдання 2.Проаналізувати структуру сільськогосподарських угідь по окремим країнам, визначте її вплив на спеціалізацію. Наведіть конкретні приклади.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты