Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтруктура сільськогосподарських угідь, 2000 р.
Читайте также:
  1. Foreign Office – структура, функции…..
  2. I. Сущность и структура финансового рынка.
  3. VII.1.2) Правовая структура вещи.
  4. Агрегат-структура
  5. Администрация Президента РФ: понятие, правовы основы, внутренняя структура.
  6. Б) структура работы
  7. Банковская систем и ее структура.
  8. Банковская система: структура, цели и основные функции
  9. Биобезопасность: структура и правовые основы регулирования
  10. Биосфера. происхождение биосферы. Структура и границы биосферы. Основные этапы эволюции биосферы. Ноосфера. Ноосферогенез.
Країна Площа ріллі, млн.га Площа пасовищ, луків, млн.га
США 177,0 239,2
Китай 124,1 400,0
Канада 45,6 27,9
Японія 4,6 0,7
Великобританія 6,4 11,0
Німеччина 11,8 5,0
Італія 8,3 4,3
Франція 18,3 10,8
Росія 120,9 76,7
Україна 32,1 6,2
Весь світ 1340,0 3365,0

Завдання 3.На контурну карту нанести регіони виробництва головних сільськогосподарських культур та розміщення основних видів продуктивної худоби.

ТЕМА: ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ.

Мета.визначити територіальні особливості галузевої структури транспортної системи світу.

Питання для самопідготовки та співбесіди:

1. Транспорт як галузь матеріального виробництва і його значення в сучасному світі.

2. Показники, що характеризують розміри і рівень розвитку транспорту.

3. Динаміка розвитку світової транспортної системи і структура вантажно- і пасажирообігу.

4. Регіональні транспортні системи і їхні структурно-географічні особливості.

5. Характеристика окремих видів транспорту:

– світовий автомобільний транспорт;

– світовий залізничний транспорт;

– світовий морський транспорт;

– внутрішній водяний і трубопровідний транспорт;

– повітряний транспорт.

Література:9, 10, 11, 23, 31, 39, 41.

Основні терміни і поняття: порт, вантажообіг, пасажирообіг, густота транспортної мережі, транспортний вузол, каботаж, дедвейт, трампові перевезення, лінійні перевезення, генеральні вантажі, масові вантажі.

Завдання 1.Заповнити наведену нижче форму, вказавши переваги і недоліки кожного виду транспорту.


 

Переваги Недоліки
Автомобільний транспорт
Залізничний транспорт
Морський транспорт
Внутрішній водяний транспорт
Трубопровідний транспорт
Повітряний транспорт

Завдання 2. Розрахувати зріст світової транспортної мережі в 1995 році в порівнянні з 1950 роком /у %/. [ ].

 

Види транспорту 1950 р. тис. км. 1995 р. тис. км. 1995 р. до 1950 р. у %
Залізниці в т.ч. електрифіковані Автодороги в т.ч. із твердим покриттям удосконалені Судноплавні ріки і канали Нафтові трубопроводи Магістральні газопроводи Повітряні шляхи  

Завдання 3. Розрахувати структуру пасажирообігу світового транспорту в 1950 і 1995 роках і приріст пасажирських перевезень за 45 років: 

Види транспорту 1950 р. 1995 р. 1995 р. до 1950 р. у%
млрд. п/км % млрд. п/км %
Залізничний Автомобільний у т.ч. автобусний легковий Внутрішній водяний Морський Повітряний      
Усього  

Завдання 4. Розрахувати структуру вантажообігу світового транспорту в 1950 і 1995 роках і приріст вантажних перевезень за 45 років:

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты