Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаток 4
Читайте также:
  1. Додаток
  2. ДОДАТОК 1
  3. Додаток 1.
  4. Додаток 1. Таблиці ASCII-кодів Windows та DOS
  5. Додаток 2
  6. Додаток 2
  7. Додаток 2
  8. ДОДАТОК А
  9. Додаток А

Приклад значень вагових коефіцієнтів для вступника з іншого напряму підготовки (перехресний вступ):

ü Додаткове вступне випробування – 0,2;

ü Фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни – 0,4;

ü Іноземна мова – 0,3;

ü Середній бал додатка до диплому – 0,1.

 

 

Приклад значень вагових коефіцієнтів для вступника із спорідненого напряму підготовки (перехресний вступ):

ü Фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни – 0,6;

ü Іноземна мова – 0,3;

ü Середній бал додатка до диплому – 0,1.

 


Додаток 5

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  
 
Назва Код Код Назва  
Соціальна педагогіка 5.01010601 6.010106 Соціальна педагогіка  
Правознавство 5.03040101 6.030401 Правознавство  
Правоохоронна діяльність 5.03040102  
Інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030502 Економічна кібернетика  
Економіка підприємства 5.03050401 6.030504 Економіка підприємства  
Маркетингова діяльність 5.03050701 6.030507 Маркетинг  
Комерційна діяльність 5.03050702  
Фінанси і кредит 5.03050801 6.030508 Фінанси і кредит  
Оціночна діяльність 5.03050802  
Бухгалтерський облік 5.03050901 6.030509 Облік і аудит  
Організація виробництва 5.03060101 6.030601 Менеджмент  
Організація обслуговування на транспорті 5.03060102  
Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 5.04010601 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування  
Прикладна екологія 5.04010602  
Обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 6.050101 Комп'ютерні науки  
Обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102  
Обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201  
Розробка програмного забезпечення 5.05010301  
Монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201 6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  
Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202  
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 5.05020203  
Обслуговування та ремонт пристроїв електрозв’язку на транспорті 5.05020204  
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205  
Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 6.050503   Машинобудування    
Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202  
Обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203  
Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204  
Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205  
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206  
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207  
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208  
Обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209  
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210  
Обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211  
Обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212  
Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213  
Експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214  
Обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215  
Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216  
Інструментальне виробництво 5.05050301  
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302  
Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303  
Виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304  
Виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305  
Виробництво двигунів 5.05050306  
Виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307  
Виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308  
Виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309  
Важке машинобудування (за видами) 5.05050310  
Хімічне і нафтове машинобудування (за видами) 5.05050311  
Виробництво рейкового транспорту (за видами) 5.05050312  
Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 5.05070101 6.050701 Електротехніка та електротехнології  
Будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 5.05070102  
Електропостачання 5.05070103  
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 5.05070104  
Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105  
Монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106  
Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107  
Монтаж і обслуговування електрообладнання аеропостів 5.05070108  
Світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109  
Виробництво електричних машин і апаратів 5.05070201  
Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 5.05070202  
Виробництво автоматизованих електротермічних систем 5.05070203  
Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту 5.05070204  
Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205  
Біохімічне виробництво 5.05140101 6.051401 Біотехнологія  
Виробництво харчової продукції 5.05170101 6.051701 Харчові технології та інженерія  
Консервування 5.05170102  
Зберігання i переробка зерна 5.05170103  
Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів i харчоконцентратів 5.05170104  
Виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105  
Бродильне виробництво i виноробство 5.05170106  
Виробництво жирів i жирозамінників 5.05170107  
Зберігання, консервування та переробка плодів i овочів 5.05170108  
Зберігання, консервування та переробка м’яса 5.05170109  
Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110  
Зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111  
Лісозаготівля та первинна обробка деревини 5.05180101 6.051801 Деревооброблювальні технології  
Оброблювання деревини 5.05180102  
Виготовлення меблів 5.05180103  
Будівництво та експлуатація будівель i споруд 5.06010101 6.060101 Будівництво  
Монтаж промислового устаткування 5.06010102  
Будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103  
Будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104  
Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель i споруд 5.06010105  
Виготовлення металевих конструкцій 5.06010106  
Виготовлення будівельних деталей i конструкцій 5.06010107  
Будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій 5.06010108  
Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів 5.06010109  
Будівництво мостів та інших штучних споруд 5.06010110  
Будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111  
Будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112  
Монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання 5.06010113  
Монтаж i обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем i вентиляції 5.06010114  
Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115  
Організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)  
Організація перевезень i управління на автотранспорті 5.07010102  
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання 5.08010101 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій  
Землевпорядкування 5.08010102  
Картографічні роботи 5.08010103  
Промислове квітництво 5.09010101 6.090101 Агрономія  
Організація і технологія ведення фермерського господарства 5.09010102  
Виробництво і переробка продукції рослинництва 5.09010103  
Виробництво і переробка продукції тваринництва 5.09010201 6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва  
Бджільництво 5.09010202  
Звірівництво 5.09010203  
Лісове господарство 5.09010301 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство  
Мисливське господарство 5.09010302  
Зелене будівництво і садово-паркове господарство 5.09010303  
Природно-заповідна справа 5.09010304  
Промислове квітництво 5.09010101 6.090105 Захист рослин  
Організація і технологія ведення фермерського господарства 5.09010102  
Виробництво і переробка продукції рослинництва 5.09010103  
Лісове господарство 5.09010301  
Рибництво та аквакультура 5.09020101 6.090201 Водні біоресурси та аквакультура  
Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури 5.09020102  
Обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в АПК 5.10010101 6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в АПК  
Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК 5.10010102  
Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 5.10010201 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва  
Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання 5.10010202  
Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 5.10010203  
Ветеринарна медицина 5.11010101 6.110101 Ветеринарна медицина  

 
 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты