Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроект з урахуванням податків
Читайте также:
  1. CASE -технологии, как новые средства для проектирования ИС. CASE - пакет фирмы PLATINUM, его состав и назначение. Критерии оценки и выбора CASE - средств.
  2. CASE-технологии проектирования систем
  3. D) Палата представителей рассматривает проекты законов по всем направлениям внутренней и внешней политики.
  4. GNU(рекурсивный акроним от GNU’s Not UNIX — «GNU — не Unix!») — это проект создания свободной UNIX-подобная операционной системы, открытый в 1983 году Ричардом Столлмэном.
  5. I.2. Стадия создания и основные сведения о проектировании
  6. II. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
  7. IV. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
  8. T – период жизни проекта, лет
  9. UML как язык объектно-ориентированного проектирования
  10. VI. Проекты политических преобразований начала 60-х годов

Для обліку податків, інфляції й оцінки ступеня їхнього впливу на економічну ефективність проекту деталізуємо опис витрат, ввівши опис ресурсів, що використовуються, а потім указавши для кожного етапу календарного плану кількісні характеристики кожного ресурсу і порядок їхньої оплати.

У модулі Ресурсирозділу Інвестиційний план варто ввести у верхній частині діалогового вікна Редактирование ресурсов список ресурсів (робітники сталелитійного цеху, бухгалтер і фірма-дистриб”ютор DSS International). Для додавання ресурсу натиснемо клавішу INSERT. У нижній частині діалогового вікна введемо тип ресурсу (для робітників і бухгалтера - "люди", а для фірми - "послуги" зі зняттям прапорця "Без ПДВ"), одиниці виміру (для фахівця і лаборанта - "чел.", для фірми -"мес.") і вартість за одиницю (5000 грн. для робітників, 2500 грн. для бухгалтера і 15000 грн. для фірми). Після заповнення вікна натиснемо клавішу Esc. Заповнене необхідною інформацією вікно Редактирование ресурсов показане на мал. 6.9. Слід зазначити, що графік у правій частині вікна порожній, поки ресурси не будуть зв'язані з етапами робіт.

Рисунок 6.9 - Діалогове вікно “Редагування ресурсів”

Потім відкриємо діалогове вікно Календарний план, по черзі для кожного етапу відкрити вікно Редактирование этапов (подвійним щигликом по назві відповідного етапу), видалити раніше введену величину вартості етапу, а потім натисканням кнопки Ресурсы відкриємо діалогове вікно Ресурсы. У цьому вікні введемо зі списку ресурсів фірми, розташованого в правому полі вікна, ресурси в список ресурсів етапу, розташований у лівому полі вікна, а потім у нижній частині діалогового вікна - кількісні характеристики кожного ресурсу і порядок оплати (у поле Кількість ввести 1, у списку Регулярні виплати вибрати "наприкінці").

Вид заповненого діалогового вікна Ресурси для етапу календарного плану Маркетингові дослідження показане на рис. 6.10. Після введення ресурсів для кожного етапу буде показана вартість кожного етапу, що розрахована системою і є різною для кожного етапу.

Рисунок 6.10 - Діалогове вікно “Ресурси”

Потім необхідно за допомогою модуля Налогирозділу Окружение ввести в діалоговому вікні податки, що діють на період реалізації проекту. Для ПДВ введемо значення ставки 20% і після натискання кнопки Настройка установити в діалоговому вікні Параметри оподатковування в поле Переплачений ПДВ значення "Переносится в будущие периоды". Введемо ставку податку на прибуток, що дорівнює 24%, при щомісячному режимі виплат, оподатковувану базу "Прибуток" і виплату "наприкінці". Потім введемо ставку податку на зарплату 36%, що є, приблизно, еквівалентною сумарним податкам на фонд заробітної плати підприємства. Потім необхідно вказати оподатковувану базу "Зарплата", а періодичність виплат - "Місяць". І нарешті, введемо податок на продажі, що також є еквівалентним декільком окремим податкам, що обчислюється від оподатковуваної бази "Обсяг продажів", та має ставку 5 %. Отримане діалогове вікно Податки показане на рис. 6.11.Рисунок 6.11 - Діалогове вікно “Податки”

 

Оскільки ряд податків нараховується у другому місяці, а виплачується в третьому місяці, то для їхнього обліку варто збільшити тривалість проекту з 2 до 3 місяців (за допомогою діалогового вікна Заголовок).Після проведення перерахунку проекту одержані неприпустимо низькі показники ефективності інвестицій. Крім того з таблиці Кеш-фло або з таблиці діалогового вікна «Дефицит наличных средств» можна побачити , що через те, що щомісяця платимо податки, з’явився дефіцит готівки, що зростає, та має найбільше значення у другому місяці - 38358 гривень.

Для виключення дефіциту готівки необхідно збільшити щомісячні розміри позички на 4680 гривень, що приведе до подальшого погіршення показників ефективності інвестицій тому, що збільшаться витрати на виплату відсотків по позичкам.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты