Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 2 Первинні перетворювачі

Читайте также:
  1. Авіаційні перетворювачі електричної енергії
  2. Державні органи як первинні елементи державного апарату
  3. Первинні дані
  4. Первинні дані
  5. Первинні дані для розрахунку
  6. Первинні данні для розрахунку
  7. Первинні засоби пожежегасіння можуть розміщуватися на пожежних щитах (стендах).
  8. ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ
  9. Пожежна техніка. Первинні засоби пожежогасіння

Одеса ОНПУ 2011


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І програма

До контрольних робіт з дисципліни

«Елементи та пристрої автоматики і систем управління»

 

Для студентів

Спеціальності 05020101 – комп'ютеризовані системи управління та автоматика

Заочної форми навчання

 

Затверджено

на засіданні кафедри комп'ютеризованих

систем управління

Протокол № ______ від ______________

 

Одеса ОНПУ 2011


Методичні вказівки і програма до контрольних робіт з дисципліни «Елементи та пристрої автоматики і систем управління» для студентів спеціальності 05020101 – комп'ютеризовані системи управління та автоматика заочної форми навчання / Укл. Ю.М. Бастріков, Л.І. Протасова – Одеса: ОНПУ, 2011 – 17 с.

 

Укладач: Ю.М. Бастріков

канд. техн. наук, доц.

Л.І. Протасова

старший викладач


Вступ

 

Вивчення курсу «Елементи та пристрої автоматики і систем управління» засновується на знаннях таких дисциплін як «Теорія електричних та магнітних кіл», «Електроніка та мікросхемотехніка».

Курс складається з трьох основних частин:

1. Первинні перетворювачі;

2. Електронні пристрої автоматики;

3. Електромагнітні пристрої автоматики.

Внаслідок його вивчення студенти повинні отримати необхідні теоретичні знання і практичні навички по вибору і розрахунку елементів і пристроїв автоматики застосовні до умов їх роботи в системах управління.

При вивченні курсу необхідно написати три контрольні роботи і виконати курсовий проект, присвячений розробці пропорпіонально-інтегрально-диференційного (ПІД) регулювальника.

 

Методичні вказівки до тем

 

Тема 1 Вступ

Варіанти структур систем автоматики: автоматичне вимірювання, контроль, управління, регулювання. Узагальнена структура автоматичної системи. Чутливі елементи, проміжні перетворювачі, погоджуючі перетворювачі, пристрої, що масштабують, лінеаризуючі пристрої, пристрої обробки інформації, пристрої введення і виведення, виконавчі пристрої. Характеристики елементів автоматики. Класифікація елементів автоматики. Статичний режим, динамічний режим.[1], с. 9 – 33; [3], с. 60 – 85; [10], с. 9 – 31.

Питання для самоперевірки

1. Які відмінності між основними структурами систем автоматики?

2. Які елементи входять в узагальнену структуру автоматичної системи?

3. Які характеристики елементів необхідно враховувати при синтезі систем автоматики? Назвіть і охарактеризуйте декілька виконавчих пристроїв автоматичних систем.

 

Тема 2 Первинні перетворювачі

Призначення перетворювачів, їх класифікація і характеристики. Перспективні напрями в розробці перетворювачів. Загальні характеристики перетворювачів. Статичний режим робота перетворювачів. Поняття про статистичні характеристики. Приклад статичних характеристик. Лінеаризація характеристик. Вхідний і вихідний опір перетворювачів. Чутливість перетворювачів. Динамічний режим роботи перетворювачів. Диференціальні рівняння, передавальні функції, частотні характеристики. Динамічна погрішність перетворення. Корекція характеристик перетворювачів. Уніфікація вихідних сигналів перетворювачів. Вимоги ДГСТ до перетворювачів.

[6], с. 36 – 68.

Питання для самоперевірки1. Що таке статистична характеристика перетворювача? Приведіть приклади статистичних характеристик.

2. Що таке чутливість перетворювача?

3. Якою залежністю характеризується динамічні властивості перетворювача?

4. Які параметри сигналів перетворювачів уніфікуються? Приведіть приклади уніфікованих сигналів.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 4; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ADOPT THE CORRECT POSTURE | Тема 12 Апаратура, побудована з використанням явища ферорезонансу
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты