Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 12 Апаратура, побудована з використанням явища ферорезонансу

Читайте также:
  1. Алгоритм створення форми з використанням майстра форм
  2. Види взаємозв'язків між явищами
  3. Газозварювальні (газорізальні) роботи. Різання металів із використанням ГР
  4. Для аналізу розташування родовищ мінеральних підземних вод із використанням Google Maps Engine було використано карту м.Вінниця.
  5. Загальне – це об’єктивно існуюча тотожність між предметами, речами явищами, що власвива багатьом предметам, речам і явищам у рамках конкретної якісної визначеності.
  6. Кризові явища в системі друкованої періодики
  7. Маскування військ, техніки, об’єктів з використанням маскувальних властивостей місцевості, рослинності, штучних масок
  8. Небезпечна для авіації явища погода
  9. Органи управління використанням і охороною природних ресурсів, їх компетенція.

 

Ферорезонансне реле. Статичний характеристики «вхід-вихід» ферорезонансного реле. Принцип побудови ферорезонансних стабілізаторів напруження.

[4] с. 327 – 334.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте явище феромагнітний резонансу. Опишіть принцип побудови ферорезонансного стабілізатора напруження.

2. Приведіть приклади використання явища ферорезонансного резонансу в пристроях автоматики.

 

Тема 13 Магнітні підсилювачі

 

Принцип дії магнітного підсилювача (МП). Основні переваги МП і область їх застосування. Ідеальний нереверсивний МП. Статичні характеристики «вхід-вихід» ідеального. Зворотний зв'язок в МП. Нереверсивне МП із зворотним зв'язком, їх статичні характеристики.

[4], с. 71 – 132.

Питання для самоперевірки

1. Укажіть областъ застосування і переваги МП.

2. Спишіть характеристики ідеального нереверсивного МП.

3. Охарактеризуйте нереверсивні МП із зворотним зв'язком.

 

Тема 14 Електричні машини

 

Електричні машини постійного струму. Генератори постійного струму. Типи збудження. Лінійний двигун, режими роботи двигунів постійного струму. Электромашиний підсилювач. Електродвигуни змінного струму. Управління двигунами змінного струму. Двигуни змінного струму в системах автоматики.

[4], с. 337 – 497.

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте типи електричних машин постійного струму.

2. Опишіть принцип дії лінійного двигуна, особливості конструкції.

3. Опишіть принцип дії электромашиного підсилювача, область застосування.

4. Опишіть принцип дії двигунів змінного струму, способи управління.

 


Методичні вказівки до виконання контрольних робіт

 

Контрольна робота виконується в учнівському зошиті. Перед кожною задачею необхідно вмістити всі початкові дані, вибрані відповідно до учбового шифру. У кожній контрольній роботі повинні бути виконані всі пункти.

Графічний матеріал повинен бути накреслено акуратно за допомогою лінійки, з дотриманням Державних стандартів.

Відповіді на теоретичні питання повинні містити не тільки описовий матеріал, але і формули, графічний матеріал.

У кінці кожної задачі дати перелік літератури, що використовується, а в самій роботі дати посилання на неї.Варіанти задач вибираються по останній цифрі шифру. Питання являє собою дріб, в якому чисельник – номер теми, а знаменник – номер питання, представлений в кінці теми.

 

Контрольна робота 1

 

1 Відповісти на наступне запитання

№ варіанту
Запитання 1/1 1/3 1/1 1/2 1/1 1/2 1/3 1/1 1/3 1/2
2/1 2/3 2/4 2/2 2/2 2/3 2/1 2/4 2/1 2/2
3/1 3/3 3/2 3/3 3/2 3/1 3/1 3/2 3/3 3/2
4/4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/3 4/2 4/1 4/3 4/2

2 Відповісти на наступне запитання

№ варіанту
Запитання 5/3 5/1 5/2 5/4 5/2 5/1 5/3 5/4 5/3 5/2
6/2 6/3 6/1 6/2 6/1 6/3 6/2 6/1 6/3 6/2
7/1 6/2 7/6 7/5 7/4 6/1 6/2 7/2 6/3 7/3
8/3 8/2 8/1 8/3 8/1 8/3 8/2 8/3 8/1 8/2

 
Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 7; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 2 Первинні перетворювачі | Контрольна робота 2
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты