Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Читайте также:
  1. Головні концепції WWW. Області застосування WWW. Базові поняття WWW.
  2. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  3. Документ як засіб реалізації функцій управлінської діяльності: поняття, класифікація
  4. Еволюція поняття «дитина» в процесі історичного розвитку людського соціуму
  5. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття
  6. Злочин: поняття, ознаки, класифікація. Відмінність від адміністративного правопорушення. Стадії вчинення злочину
  7. Категорія політекономії-це найбільш загальне логічне поняття, що відображає суть реально існуючого економічного явища, яке проявляється в певному виробничому відношенні
  8. Ключові терміни і поняття
  9. Обставини, що виключають злочинність діяння: поняття, ознаки та види
  10. Обсяг і терміни проведення технічного обслуговування.

 


Економічні блага

Приватні блага

Суспільні блага

Товар

Мінова вартість)

Цінність (споживна вартість)

Вартість товару

Гроші

Кардинальний метод аналізу корисності

Ординальний метод аналізу корисності

Проста (одинична, випадкова) форма вартості

Повна (розгорнута) форма вартості

Загальна (грошова) форма вартості

Функція грошей міра вартості

Масштаб цін

Функція грошей засіб обігу

Купівельний засіб

Засіб платежу

Функція грошей засіб збереження вартості

Ціна

Повноцінні гроші

Продуктові гроші

Металеві гроші

Зливок

Монета

Неповноцінні гроші

Білонна монета

Паперові гроші

Неповновагові монети

Кредитні гроші

Вексель

Банкнота

Ліквідність

Грошовий обіг

Грошовий агрегат

Грошовий агрегат М0.

Грошовий агрегат М1.

Трансакційні депозити

Грошовий агрегат М2.

Закони грошового обігу

Інфляція

Покупці

Продавці

Кінцеві блага

Попит

Ринок

Відтворювальна функція ринку

Ефект доходу

Ефект заміщення

Закон попиту

Пропозиція

Ринковий попит

Регулююча (чи розподільча) функція ринку.

Контрольна функція ринку.

Стимулююча функція ринку.

Інтегруюча функція ринку.

Ринкова рівновага

Рівноважна ціна

Надлишок

Дефіцит.

Умови формування ринку.

Індивідуальний попит

Конкуренція

Закон пропозиції

Демпінг

Природна монополія

Вільна (чиста, досконала) конкуренція

Диференційована (монополістична) конкуренція

Олігополія

Чиста монополія

Монополія

Картель

Синдикат

Трест

Концерн

Конгломерат

Цінова конкуренція

Нецінова конкуренція


 

 


ТЕМА 6. ПІДПРИЄМНИЦТВО

д.і.н., проф. Студінський В.А.,

к.е.н., доц. Ткаченко О.В.,

К.е.н., доц. Кулага І.В.

Лекція 1

Сутність підприємництва та його організаційно-економічні форми.

Витрати та результати підприємницької діяльності. Продуктивність праці.

Прибуток та рентабельність.

Економічна рента та її види.

Лекція 2

Регулювання підприємницької діяльності.

Міжнародна підприємницька діяльність.

 

При вивченні даної теми студент повинен зрозуміти сутність поняття «підприємництво», його види, типи та з'ясувати такі категорії як прибуток, рентабельність, рента. Важливим аспектом при вивченні теми є розгляд питань, пов’язаних з регуляторною підприємницькою політикою та організацією міжнародної підприємницької діяльності.Вивчення даної теми дасть можливість поглибити теоретичні знання студентам у сфері підприємництва, а також у майбутньому запроваджувати їх на практиці.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 3; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты