Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заочна форма
№ з/п Кредитні модулі Загальний обсяг, годин/кредитів Аудиторні заняття, годин Самостійна робота, годин
  Модуль №1      
  Лекційні заняття
  Практичні заняття 4,5 0,5
  Лабораторні заняття      
  Модуль №2      
  Лекційні заняття
  Практичні заняття
  Лабораторні заняття      
         
  Модуль № 3      
  Лекційні заняття
  Практичні заняття 6,5 0,5
  Лабораторні заняття      
  Разом

ПРОГРАМА З КУРСУ " ПРАВОЗНАВСТВО"

1. Основи теорії права.

2. Поняття правовідносин.

3. Система права.

4. Конституційне право України.

5. Адміністративне законодавство України.

6. Цивільне законодавство України.

7. Правове регулювання сімейно-шлюбних відносин.

8. Житлове законодавство України.

9. Трудові правовідносини в Україні.

10. Кримінальне право України.

11. Екологічне право України.

 

Тема 1: Основи теорії права

Право як соціально-культурне явище. Походження держави і права. Сутність права, джерела права. Право і мораль.Взаємозв`язок держави, влади, політики, права. Роль і функції права у суспільстві. Право і закон. Властивості права. Функції права. Сучасна правова політика України.

Тема 2: Система права.

Поняття, структура, види норм права. Закони, підзаконні акти, галузі та інститути вітчизняного права. Поняття предмету та методу правового регулювання. Види систематизації законодавства.

Тема 3. Поняття правовідносин.

Правовідносини як різновид відносин у суспільстві. Соціальні передумови виникнення правовідносин. Юридичні передумови виникнення правовідносин. Правоздатність. Дієздатність. Елементи правовідносин. Суб`єкти правовідносин в Україні. Законність – один із конституційних принципів функціонування політичної системи. Нагляд за виконанням законів. Правопорядок: поняття і зміст. Юридичні гарантії законності правопорядку. Правова культура і правова поведінка. Поняття правопорушення: противоправність, винність, деліктоздатність, соціальна небезпечність та шкода. Склад правопорушення. Види правопорушень та юридична відповідальність за них.

Тема 4: Конституційне право України

Конституційне право як галузь права. Характеристика конституційного ладу України. Правовий статус громадянина України, конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні; громадянство України. Виборче право та виборча система України. Конституція про органи державної влади та управління в Україні. Конституційний статус органів суду, прокуратури та інших правоохоронних органів


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 54; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты