Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПРОФІЛАКТИКИ НА ГАЛУЗЕВИХ ОБ’ЄКТАХ
Читайте также:
  1. Аналіз і профілактика нещасних випадків. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.
  2. Задачі медичної мікробіології та вірусології у вивченні збудників інфекційних захворювань, вдосконаленні методів лабораторної діагностики, специфічної терапії та профілактики
  3. Інструкція з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією
  4. Коригувальна гімнастика та міогімнастика як засіб профілактики.
  5. Основні завдання та види пожежної профілактики
  6. Тема 4: Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об'єктах
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

( КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ )

Для студентів ОКР»спеціаліст»

 

 


ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

(КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ)

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ І ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

 

Лекція 1. Нормативно-правові основи охорони праці у галузі

 

1.1. Сучасний стан і структура охорони праці та промислової безпеки в Україні

1.1.1. Сучасний стан охорони праці в Україні

1.1.2. Завдання та структура охорони праці

1.1.3. Промислова безпека як галузь виробничих і суспільних взаємовідносин

1.2. Нормативно-правова база охорони праці у галузі

1.2.1. Законодавство України та міжнародні норми в галузі охорони праці та промислової безпеки

1.2.2. Нормативно-правові акти підприємств з охорони праці

1.3. Державний нагляд, відомчий i громадський контроль

за охороною праці

 

Лекція 2. Система управління охороною праці в організації

 

2.1. Загальна структура управління охороною праці

2.2. Системний підхід та аналіз при організації охорони праці на виробництві

2.3. Мета, завдання та структура системи управління охороною праці на підприємстві

2.4.Функції управління охороною праці

2.5.Документи і рекомендації щодо удосконалення існуючих систем управління охороною праці

2.6. Нормативно-правова база для організації системи управління охороною праці на підприємстві

2.7. Використання в системах управління охороною праці багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки

2.8. Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві

 

Лекція 3. Економічні методи управління охороною праці

Аналіз умов праці Розслідування, реєстрація, облік, професійних захворювань на виробництві.

3.1. Економічні аспекти охорони праці

3.1.1. Економічні методи управління охороною праці

3.1.2. Оцінка затрат на охорону праці та визначення їхньої ефективності

3.1.3. Визначення ефективності заходів і засобів профілактики виробничого травматизму і професійної захворюваності

3.1.4. Економічне стимулювання охорони праці

3.1.5. Фінансування охорони праці

3.2. Аналіз умов праці

3.3. Розслідування та облік професійних захворювань

 

Лекція 4. Розслідування, реєстрація, облік нещасних випадків і аварій на виробництві.Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

 

4.1. Розслідування та облік нещасних випадків

4.2. Аналіз виробничого травматизму

4.3. Розслідування та облік аварій

4.4. Основні положення державного соціального страхування від

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

 

 

РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ

ПРОФІЛАКТИКИ НА ГАЛУЗЕВИХ ОБ’ЄКТАХЛекція 5. Основні напрями поліпшення стану повітря робочої зони. Вентиляція і освітлення виробничих приміщень та захист від випромінювань

5.1. Оздоровлення повітря робочої зони

5.1.1 Основні напрями поліпшення стану повітря виробничої зони

5.1.2. Вентиляція виробничих приміщень

5.2. Освітлення виробничих приміщень

5.2.1 Джерела штучного світла та освітлювальна арматура

5.2.2. Розрахунок штучного освітлення

5.3. Захист від випромінювань

 

Лекція 6. Принципи створення та використання засобів захисту від шуму, вібрації та ультразвуку

 

6.1. Заходи та засоби захисту від шуму

6.2. Захист від ультра- та інфразвуку

6.3. Методи та засоби захисту від вібрацій на робочих місцях

Лекція 7. Вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів. Заходи електробезпеки на підприємствах галузі

7.1 Загальні вимоги виробничої безпеки

7.2.Безпека експлуатації електроустановок

7.2.1.Загальна характеристика електроустановок

7.2.2.Характеристика нормативних документів щодо елекробезпеки

7.2.3.Класифікація методів безпечної експлуатації електроустановок

7.2.4. Заходи захисту від прямого дотику в нормальному режимі роботи електроустановок

7.2.5. Електрична ізоляція в електроустановках

7.2.6. Огорожі та оболонки в електроустановках

7.2.7. Бар’єри в ЕУ

7.2.8. Розміщення струмовідних частин поза зоною досяжності

7.2.9. Блоківки безпеки в ЕУ

7.2.10. Орієнтація в ЕУ.

 

Лекція 8. Заходи електробезпеки на підприємствах галузі (продовження)

Вимоги охорони праці до виробничих і допоміжних приміщень Організація робочих місць.

 

8.1. Заходи захисту у разі непрямого дотику в електроустановках. Захисне вирівнювання потенціалів

8.2. Загальні вимоги до систем наднизької напруги Обладнання класу ІІ.

8.3. Вимоги до виробничих і допоміжних приміщень і будівель

8.4. Технічна естетика виробничих приміщень

8.5. Організація праці на робочому місці. Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку

 

Лекція 9. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах

9. 1. Схема і алгоритм забезпечення П Б об’єкта

9. 2. Класифікація приміщень і будівель за вибухопожежонебезпекою

9. 3. Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон

9. 4. Система попередження вибухів і пожеж

9. 5. Система протипожежного та противибухового захисту

9. 6. Система організаційно-технічних заходів

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 44; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты