Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок Маслиноцвіті – Oleales
Родина Маслинові – Oleaceae

Маслина європейська – Оlea europaea L.

Бузок звичайний – Syringa vulgaris L.

Ясен звичайний – Fraxinus excelsior L.

Форзиція зелена – Forsythia viridissima Lindl.

Бирючина звичайна – Ligustrum vulgare L.

 

Уважно проаналізувати квітки, які в залежності від типу запилення мають ряд особливостей. У ентомофільних видів квітки чотиричленні, чотирьохкругові, оцвітина складається з чашечки і віночка. У маслини чашечка плівчаста, з коротенькими зубчиками, віночок білуватий, з розпростертими лопатями. Квітки зібрані китицями на коротших за листки квітконосах, які розміщені супротивно у пазухах листків. У бузку квітки різно забарвлені, запашні, зібрані у волоті. Чашечка короткотрубчаста, з чотирма зубчиками, віночок з довгою циліндричною трубочкою і чотирироздільним відгином.

У зв’язку з анемофілією (ясен) у квітках може бути відсутній віночок, або оцвітина зовсім не розвивається (квітки голі). Квітки багатьох видів одностатеві або функціонально одностатеві. В ясенів одностатеві (чоловічі і жіночі) і двостатеві квітки, розташовані в різних комбінаціях на одній або різних рослинах.

Різноманітні в маслинових і плоди: крилатки (ясен), коробочки (бузок, форзиція), кістянки (маслина), ягоди (бирючина).

 

Зарисувати: 1. частину пагона з листками та суцвіттям;

2. квітку; плід;

3. діаграму квітки (додаток Ж).

Написати формулу квітки.

 

Завдання 4. Визначитиодну-дві рослини з родин Boraginaceae, Lamiaceae та Oleaceae. Записатихід визначення.Зробитиморфологічний аналіз вегетативних і генеративних органів за планом.

Рекомендована література

1. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений. – М.: Академия, 2004. – 432 с. – С. 332-334, 344-346, 348-350.

2. Жизнь растений. Цветковые растения / Ред. А.Л. Тахтаджяна. – М.: Просвещение, 1981. – Т. 5, ч. 2. – 512 с. – С. 371-374, 394-398, 400, 404-412.

3. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика растений. – М.: Просвещение, 1975. – 608 с. – С. 480-481, 484-489.

4. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Мулдашев А.А. Высшие растения: краткий курс систематики с основами науки о растительности. – М.: Логос, 2001. – 264 с. – С. 127-129, 131-135.

5. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 432 с. – С. 313-315, 318-320, 325-329, 333-339.

6. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф., Погребенник В.П. Систематика вищих рослин. Лабораторний практикум. – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. – 456с.

7. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. – Киев: Фитосоциоцентр, 1999. – 548 с.

8. Хржановский В.Г. Курс общей ботаники. Часть 2. – М.: Высшая школа, 1976. – 480с. – С. 280-281, 286-288.

9. Яковлев Г.П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: Высшая школа, 1990. – 367с. – С. 288, 291-292, 294-296.

 

 

Лабораторне заняття № 9

Тема: Підклас ЛаміЇди – Lamiidae (продовження)

Мета заняття: вивчити систематичні ознаки, еволюційні зв’язки і важливіших представників родин Пасльонові та Ранникові; відмітити високу спеціалізацію квіток деяких ранникових у зв’язку з пристосуванням до певних запилювачів.

Обладнання: бінокулярні та ручні лупи, набір препарувальних інструментів, таблиці з теми, визначники, методичні вказівки.

Об’єкти вивчення: живі та гербарні зразки, фіксовані квітки та колекції плодів основних представників родин Пасльонові та Ранникові.

 

Питання для самостійної підготовки

1. Родина Пасльонові. Життєві форми, чисельність видів, центри видового різноманіття, морфологічні ознаки вегетативних органів.

2. Будова суцвіть, квіток та плодів пасльонових. Формули та діаграми квіток різних видів пасльонових.

3. Основні представники родини Пасльонові: важливі у господарському відношенні, отруйні рослини та застосування їх у медицині.

4. Якими речовинами зумовлюється отруйність пасльонових?

5. Еволюційні зв’язки родини Ранникові. Особливості її екології, географічна приуроченість. Життєві форми, чисельність видів, центри видового різноманіття, морфологічні ознаки вегетативних органів.

6. Характерні риси родини Ранникові, які відрізняють її від родини Пасльонові.

7. Спеціалізація квіток ранникових у зв’язку з пристосуванням до певних запилювачів.

8. Напівпаразити та паразити з родини Ранникові. Особливості їх біології в зв’язку з паразитизмом.

9. Основні представники родини Ранникові, їх народногосподарське значення (приділити особливу увагу лікарським рослинам).

10. В чому виражається редукція частин квітки у родині Ранникові?

11. Які листки називають низбігаючими?

12. Які типи віночка характерні для представників родини Ранникові?

13. Які суцвіття характерні для пасльонових та ранникових?


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты