Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення основних розмірів робочого колеса та потужності насоса.
Читайте также:
  1. Амортизація основних виробничих фондів
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Амортизація основних фондів
  4. Вибір потужності електродвигунів
  5. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  6. Визначення бюджету просування
  7. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  8. Визначення величини базових змінних витрат підприємства
  9. Визначення величини базових постійних витрат підприємства
  10. Визначення відстаней до небесних світил

 

 

Для того щоб визначити гідравлічний ККД насоса ηг потрібно знайти Dq – параметр, що визначає розмір насоса.

 

 

Визначимо об’ємний ККД насоса ηо.

 

 

Розрахуємо потужність на валу:

 

Визначимо обертальний момент на валу Мк:

 

Діаметр вала насоса:

Приймаємо

 

Визначаємо діаметр маточини робочого колеса:

 

 

Вхідні параметри і розміри:

Знайдемо розрахункову подачу робочого колеса.

 

Швидкість входу рідини у кільцевому приймальному отворі робочого колеса:

 

Визначимо діаметр входу у робоче колесо.

 

Приймаємо

 

Колова швидкість на діаметрі D1:

 

Приймаємо, що швидкість рідини в області повороту потоку в робоче колесо , рівна швидкості потоку на вході у колесо Со.

 

Для подальшого розрахунку робочого колеса приймаємо К1=.

Визначимо меридіанну (радіальну) складову абсолютної швидкості:

 

Розрахуємо кут безударного входу β10:

 

 

Для визначення кута встановлення лопаті β1 приймемо кут атаки рівний

 

Розрахуємо ширину лопаті на вході:

 

Приймаємо Δ1=

 

Вихідні параметри і розміри:

Визначимо приблизну величину зовнішнього діаметра робочого колеса D2.

 

Для подальшого розрахунку приймаємо коефіцієнт стискування розрізу потоку лопатями на виході К2=1,07

Меридіанна проекція абсолютної швидкості на виході із колеса без урахування стискування потоку лопатями:

 

Приймемо відношення:

Визначимо кут встановлення лопаті на виході з робочого колеса β2:

 

 

Визначимо кількість лопатей робочого колеса:

 

Приймаємо z=

Розрахуємо коефіцієнт, що оцінює форму лопатей і якість її поверхні Ψ:

 

Визначимо величину поправки на кінцеву кількість лопатей робочого колеса:

 

Визначимо теоретичний напір робочого колеса з кінцевою кількістю лопатей:

 

Знайдемо теоретичний напір ідеалізованого робочого колеса з нескінченно великою кількістю лопатей.

 

Тому що α1=90о для знаходження u2 використовуємо основне зрівняння для лопатевих насосів: Звідси знаходимо u2.

 

 Визначимо дійсне значення зовнішнього діаметра:

 

Так як відхилення дійсного значення зовнішнього діаметра відрізняється від наближеного значення зовнішнього діаметра більш ніж на 3%, тому проводимо перерахунок.

Друге наближення:

 

 

Так як відхилення К1 дійсного від К1 наближеного складає менше ніж 3% тому кут β1 не потребує у перерахунку.

Приймаємо Δ2

 

 

Уточнимо значення кута β2:

 

 

По графіку залежності від ns визначаємо оптимальне відношення швидкостей у колесі:

 

 

Визначимо кількість лопатей робочого колеса:

 

Приймаємо z=

Розрахуємо коефіцієнт, що оцінює форму лопатей і якість її поверхні Ψ:

 

Визначимо величину поправки на кінцеву кількість лопатей робочого колеса:

 

Визначимо теоретичний напір робочого колеса з кінцевою кількістю лопатей:

 

Знайдемо теоретичний напір ідеалізованого робочого колеса з нескінченно великою кількістю лопатей.

 

Тому що α1=о для знаходження u2 використовуємо основне зрівняння для лопатевих насосів: Звідси знаходимо u2.

 

Визначимо дійсне значення зовнішнього діаметра: 

Так як відхилення знайденого значення зовнішнього діаметра відрізняється від попереднього наближеного значення зовнішнього діаметра менш ніж на 3%, тому можна зупинитися у розрахунку.

Визначимо ширину лопаті на виході з робочого колеса:

 

Уточнимо значення коефіцієнтів К1 і К2, так як була зміна кількості лопатей робочого колеса.

 

Основні параметри та розміри визначені в розділі:

 

 

Мал.1 Схема робочого колеса відцентрованого насоса: а – меридіанний розріз; б – вид в плані

 

Мал.2 Залежності повного К.К.Д. насоса і його складових від ns

 

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты