Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПОКАЗники УПРАВЛіння персоналом Підприємства

Читайте также:
  1. II. ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
  2. А 56 Основы управления персоналом: учебное пособие / Л.М. Альбитер, Н.Н. Сатонина, О.С. Чечина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014. – 219 с.
  3. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  4. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  5. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  6. Анализ зарубежного опыта управления персоналом.
  7. Аналитический и синтетический учет расчетов с персоналом
  8. Аналіз ділової активності підприємства
  9. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  10. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

 

Кількісні 1. Облікова чисельність. 2. Явочна чисельність. 3. Середньооблікова чисельність за місяць. 4. Середньоявочна чисельність за місяць. 5. Планова чисельність: Чпл = ; де Тработ – повна трудомісткість виробничої програми планового періоду, нормо/годин; Фвр - розрахунковий ефективний фонд робочого часу, годин; Квн - плановий коефіцієнт виконання норм
якісні 1. Середній розряд працівників підприємства. 2. Середній розряд робочих за професіями. 3. Коефіцієнт вибуття (відношення усіх вибулих працівників до середньооблікової чисельності). 4. Коефіцієнт прийняття на роботу (відношення чисельності всіх прийнятих працівників за даний періоддо середньооблікової чисельності). 5. Коефіцієнт плинності кадрів (Кількість звільнених з усіх причин / Середньооблікова чисельність персоналу).
ОРГАНізаційно-технологічні і структурні 1. Коефіцієнт порушень трудової і виробничої дисципліни (кількість неявок (невиходів на роботу) до загальної кількості відпрацьованих за визначений період людино-годин). 2. Коефіцієнт відповідності середнього тарифного розряду групи працівників до середнього розряду за видами виконуваних робіт. 3. Співвідношення працівників основних і підсобних (допоміжних) виробництв. 4. Фондоозброєність (механоозброєність) праці: Фтр = 5. Структура персоналу підприємства (питома вага кожної з його складової груп (у %) у сумарній чисельності всього персоналу).

 

Рис. 1.3.Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 3; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
І продуктивність праці | ФУНКЦії і СТРУКТУРА ОПЛАТи праці
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты