Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  3. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  4. I.4.1) Обычное право.
  5. I.4.4) Магистратское право.
  6. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II. Политико-правовое учение Петра Алексеевича Кропоткина
  9. II. Право частной собственности
  10. II.6.2.) Организация и правоспособность корпораций.

НаціональнА АКАДЕМІЯ внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут заочного навчання

 

ЮРИДИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ Факультет

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

МАТЕРІАЛИ

З предмету “Цивільне право”

Для студентів 5-х курсів

за напрямом підготовки “Правознавство”

На державну екзаменаційну атестацію

Київ - 2014


ББКХ

Н156

Матеріали підготували:

 

Цивільне право   доктор юридичних наук, професор Заіка Ю.О. доктор юридичних наук, професор Бичкова С.С. кандидат юридичних наук, доцент Демиденко Н.В.,  

За редакцією кандидата юридичних наук, доцента Зав'ялова С.М.

Н156 Навчально-методичні матеріали для студентів 5-х курсів / [уклад.: Заіка Ю.О., Бичкова С.С., Демиденко Н.В., та ін.]; за редакцією кандидата юридичних наук, доцента Зав'ялова С.М. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2014. – 33 с.

ББКХ

Oacute; Національна академія

Внутрішніх справ, 2014


ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Цивільне право України займає провідне місце серед інших галузей права, оскільки покликане захищати свободу особи, приватної власності, підприємницької діяльності. Суспільні відносини щодо володіння, користування та розпорядження майном регулюються саме нормами цивільного права та засновані на цивільно-правових засадах, а саме – юридичній рівності, вільному волевиявленні та майновій самостійності учасників.

Метою вивчення навчальної дисципліни є надання допомоги студентам у засвоєнні основних положень цивільного права, навчити їх знаходити необхідні цивільно-правові норми, правильно тлумачити та застосовувати на практиці.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

1) поняття та зміст основних правових категорій цивільного права;

2) зміст норм цивільного законодавства;

3) стан науково-теоретичного дослідження проблематики цивільних правовідносин;

4) суб’єкти, об’єкти, підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин;

5) поняття та способи здійснення і захисту суб’єктивних цивільних прав;

6) поняття, зміст, види, форми, підстави виникнення та припинення права власності;7) поняття та способи захисту права власності;

8) поняття та зміст авторського права та суміжних прав;

9) патентне право;

10) спадкове право;

11) загальні положення про зобов’язання та договір;

12) способи забезпечення виконання договірних зобов’язань та їх особливості;

13) поняття та зміст договорів про передачу майна у власність, у тимчасове користування, про виконання робіт та надання послуг, про здійснення кредитно-розрахункових операцій, щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;

14) зміст договорів комерційної концесії, про спільну діяльність та простого товариства;

15) поняття та види недоговірних зобов’язань;

уміти:

1) використовувати норми цивільного законодавства, правильно їх тлумачити та застосовувати для вирішення конкретних життєвих ситуацій;

2) аналізувати відносини, що складають суть справи;

3) приймати обґрунтовані рішення відповідно до норм чинного законодавства.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты