Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСуть ціни. Фактори, що її визначають
Читайте также:
  1. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
  2. Взаємозв'язок попиту, пропозиції і ціни. Ринковий механізм регулювання економічних відносин
  3. Інвестиції. Крива попиту на інвестиції та фактори, що її визначають
  4. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів, які проводять семінарські заняття, що визначають методику проведення занять.
  5. Найважливішою функцією грошей є їхня міра вартості, тобто спроможність вимірювати вартість усіх товарів та бути посередником при визначенні ціни.
  6. Поняття і загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття, акти, що їх визначають
  7. Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають
  8. Структура ціни та фактори, що на неї впливають
  9. Суб’єкти, які визначають бюджетні пріоритети та бюджетну політику на місцевому рівні
  10. Суть заробітної плати. Фактори, що визначають ставку заробітної плати

Кожен товар на ринку продається за відповідною ціною.

Ціна — це сума грошей, яку потрібно заплатити за товар. Вона є засобом регулювання економіки в умовах конкуренції, тому повинна бути динамічною. Якщо ціни встановлюються державою, то вони втрачають роль регулятора.

Ціна товару залежить від таких факторів:

1) витрат виробництва;

2) попиту і пропозиції;

3) психологічних факторів;

4) державного регулювання.

Є різні типи ринків: ринок чистої (досконалої) конкуренції, ринок монополістичної конкуренції, олігополістичний ринок і ринок чистої монополії.

В умовах ринку чистої конкуренції ціна повністю залежить від попиту і пропозиції, бо продавець тут не може маневрувати цінами. В умовах ринку монополістичної конкуренції продавець має можливість підвищувати ціну на товар, бо він пропонує велику кількість товару, а крім того має можливість домовитися з іншими продавцями. В умовах олігополістичного ринку, коли існує невелика кількість продавців, ціна товару в основному залежить від дій конкурентів. В у мовах ринку чистої монополії, де є один продавець, ціна регулюється монополією. На такому ринку ціну повинна регулювати держава.

У ринковій економіці е різні види цін. За способом формування ціни поділяють на конкурентні, монопольні та регульовані. За територією — на світові (міжнародного ринку), національні та поясні. За обсягом реалізації товару — на оптові (гуртові) та роздрібні. Є також ціни вихідні, прейскурантні, пільгові, біржові, внутрішньо-фірмові (застосовуються в межах міжнародних монополій на поставку деталей, вузлів і подібного). Державні ціни — на продукцію державних підприємств.

Основним завданням ціноутворення є покриття витрат виробництва і отримання прибутку. Але це зовсім не означає, що виробник завжди встановлюватиме найвищу ціну. Він прагне також захопити лідерство на ринку і продати більше товарів. А це досягається зниженням цін або виробництвом товарів високої якості (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Чинники що впливають на ціну товару

Межею зниження цін є витрати виробництва. Якщо ціна не покриває витрат виробництва, то підприємство зазнає банкрутства.

Ціна виконує ряд функцій:

1) вона збалансовує попит і пропозицію;

2) стимулює скорочення затрат праці на виробництво продукції і збільшення виробництва продукції високої якості;3) сприяє перерозподілу доходів внаслідок коливання цін і за допомогою непрямих податків.

У ринковій економіці держава повинна впливати на ціни. Це здійснюється в таких напрямах.

1. Держава розробляє і приймає закони, в яких установлюються правила ціноутворення й торгівлі. Такі закони забороняють угоди з установлення цін і спрямовані на підтримку внутрішньогалузевої конкуренції.

2. Держава здійснює контроль над цінами. Він зумовлюється такими причинами:

а) у монопольних галузях відсутня конкуренція і монополії можуть зловживати цінами, встановлювати їх непомірно високими;

б) у деяких галузях в окремі періоди може суттєво зростати попит на окремі товари. За таких умов може встановлюватися верхня межа цін;

У багатьох країнах держава здійснює підтримку цін на сільськогосподарську продукцію, надаючи субсидії фермерам і компенсуючи їхні втрати в прибутках. Держава впливає також на ціни міжнародної торгівлі. Це здійснюється з допомогою мита, яке включається в ціну товару. Мита є акцизним податком на імпортні товари. Вони впроваджуються з метою одержання доходів до державного бюджету та захисту національної економіки.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты