Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Суть господарського механізму і його основні елементи
В умовах досконалої конкуренції, тобто в період дрібнотоварного виробництва, економічна діяльність на мікро- і макрорівні регулювалася ринковим механізмом. Держава в економічну діяльність втручалася дуже мало.

У другій половині XIX ст. посилюється нерівномірність розвитку економіки, виникають монополії, великі об'єднання підприємств, які впливають на ціноутворення і порушують діяльність ринкового механізму. З переходом до машинного виробництва зростає потреба в освіті, підготовці кваліфікованої робочої сили. Зростає роль науки, розширюються зв'язки, розвивається транспорт, будівництво шляхів, портів, збільшуються видатки на оборону, виникають економічні кризи, масове безробіття, посилюється нестабільність грошової системи, відбувається розшарування суспільства. І ринковий механізм не може регулювати цих процесів. Для їх координації потрібен єдиний державний центр, тобто державний механізм регулювання макроекономічних процесів. Згодом виникла потреба регулювання робочого дня, умов праці. Виникає потреба створення законодавчої бази.

Для підтримування конкуренції, забезпечення розвитку освіти, науки, підготовки кваліфікованої робочої сили, підтримування рівномірності розвитку і недопущення економічних спадів виробництва, для мобілізації коштів, необхідних для вирішення макроекономічних проблем, держава повинна розробляти науково обґрунтовану систему фінансової політики та систему оподаткування і створювати відповідні органи. Так поступово з розвитком суспільного виробництва формуються певні умови, які зумовлюють необхідність доповнення ринкового механізму регулювання економіки свідомим централізованим державним механізмом.

Сучасна економіка регулюється ринковим і державним механізмом. У сукупності вони становлять господарський механізм. Отже, господарський механізм у ринковій економіці — це складна система відносин, яка забезпечує злагоджене функціонування економіки на національному рівні (рис. 3.37).

Господарський механізм — це сукупність певних форм, методів і важелів регулювання економічних процесів та дій господарських суб'єктів на основі використання економічних законів і правових норм.

Основними елементами господарського механізму є ринковий механізм та державне регулювання (рис. 3.38). Отже, він поєднує об'єктивні і суб'єктивні фактори, які утворюють систему регулювання економіки. У цій системі взаємодіють держава, з одного боку, а ринковий механізм, з іншого. Господарський механізм покликаний забезпечити взаємодію всіх елементів господарської системи в усіх сферах суспільного життя, раціональне використання економічних ресурсів, розв'язати проблему оптимальної взаємодії людини і природи.

Рис. 3.37. Функції ринкового і державного механізмів

Рис. 3.38. Структура господарського механізму


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 83; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты