Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 12. Кейнсіанство.
Історичні умови виникнення кейнсіанства. Теоретична система Дж.М. Кейнса. „Загальна теорія зайнятості, процента та грошей” – основа розвитку макроекономічної теорії. Трактування Дж. М. Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки. „Основний психологічний закон”. Теорія мультиплікатора. Економічна програма Дж.М. Кейнса. Теорія регулювання економіки на основі державного управління сукупним попитом.

Неокейнсіанство. Неокейнсіанські моделі економічного росту (Р. Харрод, Є. Домар) та теорії економічного циклу (А. Хансен).

Теорії неокласичного синтезу. П. Самуельсон. Дж.Хікс.

Посткейнсіанство та його різновиди: монетарне, калецькіанське, неорікардіанське. Нове кейнсіанство.

Кейнсіанська теорія та економічна політика.

 

Тема 13. Розвиток неокласичної теорії в ХХ ст.: від неолібералізму до неоконсерватизму

Виникнення і загальна характеристика неолібералізму. Віденська школа неолібералізму. Л. Мізес, Ф. Хайєк.

Неолібералізм у Німеччині. В. Ойкен і його концепція „ідеальних типів господарських систем”. В. Репке, А. Мюллер-Армак, Л. Ерхард. Теорія „соціального ринкового господарства”.

Монетаризм. М. Фрідмен.

„Економіка пропозиції”. А. Лаффер, К. Мандель. Теорія „раціональних очікувань”. Т. Сарджент, Р. Лукас.

 

Провідні економічні теорії сучасності

 

План

Семінарського заняття по темі

„Економічна думка Стародавнього світу”

1. Економічна думка Стародавнього сходу.

2. Економічні вчення античної Греції.

3. Проблеми раціональної організації рабовласницької латифундії у працях давньоримських філософів.

4. Економічні погляди раннього християнства.

 

Основні терміни і поняття

Єгипетські повчання. Кодекс царя Хаммурапі. Закони Ману. Артхашастра. Конфуціанство. Легізм. Трактат „Гуань-цзи”. Даосизм. Моїзм. П’ятикнижжя Моїсея. Економія. Концепція „ідеальної держави” Платона. Хремастика. Раціоналістична теорія грошей Аристотеля.

 

Література:

1. Агапова И.И. История экономических учений: Курс лекций. – М.: Юристъ, 2001. – с. 9-13.

2. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. – М.: Мысль, 1987. – т.1.

3. Історія економічних учень: Підручник / За ред. В.Д. Базидевича. – К.: Знання, 2004. – Розд. 2.

4. Історія економічних учень: Підручник/За ред. Л.Я. Корнійчук, Н.О. Титаренко. – К.:КНЕУ, 2001. – Розд. ІІ, гл. 1,2.

5. Лисовицкий В.Н. История экономических учений. – Харьков, 2002. – с.6-11.

6. Титова Н.Е. История экономических учений. Курс лекций. – М., 1997. – с. 5-15.

7.Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2001. – с. 15-27.

8. Эспинас А. История экономических учений /Пер. с фр. СПБ, 1978. – с. 7-32.

9. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 1997. – с. 15-21.

 

План


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты