Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаI. ЗАКОНЫ УКРАИНЫ
Читайте также:
  1. I I I. ЗАКОНЫ КОЛОРИТА
  2. I.4.2) Законы.
  3. IV. Законы динамики вращательного движения.
  4. V 1: Основные формально-логические законы
  5. V. ЗАКОНЫ
  6. V. ЗАКОНЫ, ФОРМУЛЫ, УРАВНЕНИЯ
  7. а) федеральные законы и нормативные акты
  8. А) федеральные законы и нормативные документы
  9. А. Законы природы

„Про охорону праці" від 14. 10. 1992 p.

„Про пожежну безпеку" від 17. 12. 1993 р.

„Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" від 24. 02. 1994 р.

"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23. 09. 1999 р.

II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА (ДНАОП)

0.00-1.07-94 0.00-1.08-94 0.00-1.21-98 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації посудин,

що працюють під тиском.

Правила будови і безпечної експлуатації парових

і водогрійних котлів.

Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів.

Правила будови і безпечної експлуатації парових

котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа

(0,7 кГс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів

з температурою нагріву води не вище 115 °С.

0.00-1.29-97 0.00-4.03-98

Правила захисту від статичної електрики.

Положення про розслідування та облік нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій на

0.00-4.09-93 0.00-4.11-93

підприємствах, в установах і організаціях.

Типове положення про комісію з питань охорони

праці підприємства.

Типове положення про роботу уповноважених

трудових колективів з питань охорони праці.

22*

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

0.00-4.12-99 0.00-4.21-93 0.00-4.24-94

Типове положення про навчання з питань охорони праці.

0.00-4.26-96 0.00-8.01-93 0.00-8.02-93 0.00-8.05-94 0.01-1.01-95 0.03-3.24-97 0.03-3.28-93 0.03-3.29-96 0.03-4.02-94 0.03-8.06-94 0.03-8.07-94 0.03-8.08-93

Типове положення про службу охорони праці. Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаних з важкими роботами і роботами з шкід­ливими або небезпечними умовами праці. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці.Правила пожежної безпеки в Україні. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.

Положення про медичний огляд працівників певних категорій. .

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборо­няється застосування праці неповнолітніх. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборо­няється застосування праці жінок.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты