Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаAmp; 7. Потенційно-небезпечні об’єкти України.
Читайте также:
  1. IV. Об’єктивне та суб’єктивне право
  2. V. Об’єктивне та суб’єктивне право
  3. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  4. Андрусівське перемир'я 1667 р. "Вічний мир" та його наслідки для України.
  5. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  6. Види інформаційних документів, які готуються в закордонних представництвах України.
  7. Виникнення й основні етапи становлення природоохоронного законодавства і права на території сучасної України.
  8. Виникнення та розвиток Слобідської України.
  9. Геоструктурні об’єкти

Потенційно небезпечні об’єкти – це об’єкти, руйнування яких може привести до виникнення надзвичайних ситуацій природного або техногенного походження.

В залежності від виду небезпечних чинників ці об’єкти поділяються на:

– радіаційно небезпечні об’єкти (РНО);

– хімічно небезпечні об’єкти (ХНО);

– пожежо- та вибухонебезпечні об’єкти;

– газо-, нафто- та продуктопроводи;

– об’єкти комунального господарювання;

– гідротехнічні споруди;

– залізничний транспорт та залізничні станції.

Радіаційно небезпечні об’єкти становлять особливу небезпеку, так як людина не відчуває на собі початкову дію радіації і безпечно поводиться в зоні радіаційного опромінення.

Хімічно небезпечні об’єкти – це об’єкти, які можуть викликати масове ураження людей і довкілля сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР).

На території України діє понад 1200 об’єктів, на яких зосереджено понад 13,6 млн. тонн твердих і рідких легкозаймистих та вибухових речовин.

Крім того, до вибухонебезпечних речовин також відноситься пил, який утворюється в процесі обробки дерева, вугілля, торфу, алюмінію, борошна, льону, бавовни та зерна.

До вибухонебезпечних об’єктів відносяться також і вугільні шахти, в яких накопичується газ метан та військові склади з боєзапасами.

В комунальному господарстві України особливо критичне становище склалося у водопровідно-каналізаційній галузі, де майже четверта частина водопровідних очисних споруд і мереж водопостачання фактично відпрацювали свій термін експлуатації і зараз перебуває у аварійному стані. Скінчився термін експлуатації кожної п’ятої насосної станції.

Залізничний транспорт і залізничні станції також відносяться до потенційно небезпечних об’єктів, так як у вагонах і залізничних цистернах можуть перевозитися легкозаймисті, вибухові, отруйні та радіаційні речовини. А аварійна ситуація при перевезенні таких речовин може привести до виникнення надзвичайної ситуації.

 

sКонтрольні питання

1. Що ви можете сказати про техносферу як сферу діяльності людини?

2. Виробниче середовище як одна з умов життєдіяльності людини.

3. Назвіть основні види аварій і катастроф, причини їх виникнення та можливі наслідки.

4. Вказати на загальні закономірності виникнення техногенних небезпек.5. Охарактеризувати небезпеки пов'язані з використанням іранспортних засобів.

6.Охарактеризувати небезпеки пов'язані з використанням горючих, легкозаймистих, вибухонебезпечних речовин і матеріалів.

7. Проаналізувати засоби та заходи спрямовані на запобігання негативної дії техногенних джерел небезпеки на людину га навколишнє середовище.

ТЕМА 3.1. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты