Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛІТЕРАТУРА ТА НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Основна

1. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. - Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: "Новий Світ., 2002. - 328 с.

2. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. -Київ: Кондор, 2003. -424с.

3. Черняков О.Г., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.С, Костенецький МЛ. Медицина катастроф. Навч. посібник. К.: "Здоров'я". 2001,-348 с.

4. Яким P.C. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. - 304 с.

5. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавничий центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2005.- 301 с.

 

Допоміжна

6. Бегун В.В., Бегун СВ., Широков СВ. Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный E.H. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие. - К. НТУУ КПИ, 2009, -363с.

7. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000.-678 с.

8. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб'як, О.М. Сітенко, I.B, Ківва та ін. - X.: Ранок, 2000. - 304 с.

9. Заплатинський В. М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 120 с. ISBN 978-911-01-0002-1

10. Заплатинський В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации. Монография. - ЦУЛ, 2010.- 142.

11. Іванова LB., Заплатинський B.M., Гвоздій СП. "Безпека життєдіяльності" навчально-контролюючі тести. - Київ: "Саміт-книга", 2005.- 148 с.

12. Літвак С. М., Михайлюк В. О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. - TOB "Компанія ВІД". - 2001. - 230 с.

13. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. - К., 1998.-544 с.

14. Пістун I. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. - Суми: Університет, книга, 1999.- 301 с.

15. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навч.посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 138 с.

 

 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 

16. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ".

17. Конституція України. Основний закон. - К., 1996.

18. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998.- 125 с.

19. Про адміністративні порушення: Закон України. - К., 1993.

20. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27.

21. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. - К., 1998.

22. Про охорону здоров'я: Закон України. - К., 1992.

23. Про охорону праці: Закон України. - К., 1992.

24. Про пожежну безпеку: Закон України. - К., 1993.

25. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого
1993 р.-К., 1993.

26. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. - К., 1998.

27. Про охорону здоров'я: Закон України. - К., 1992.

28. Про пожежну безпеку: Закон України. - К., 1993.

 

Інформаційні ресурси

29. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

30. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua.

31. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

32. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

33. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.

34. Рада національної безпеки і оборони України
http://www.rainbow.gov.ua/.

35. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

36. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

37. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www 100top.ru/news/ (російською мовою).

38. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

39. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

40. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/(англійською мовою).

41. Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

42. http://www.dnop.kiev.ua -Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

43. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты