Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗахисник.

► спеціаліст;

► орган, що розглядає справу;

► посадова особа, що складає протокол про адміністративне правопорушення;

Завдання № 328Особами, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, є:

► спеціаліст;

перекладач.

► орган, що розглядає справу;

► прокурор;

► посадова особа, що складає протокол про адміністративне правопорушення;

Завдання № 329У який строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи розглядається справа про адміністративне правопорушення?

► триденний;

► п‟ятиденний;

п‟ятнадцятиденний.

► десятиденний;

► семиденний;

Завдання № 330У справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

► про передачу справи на розгляд товариського суду;

► про порушення дисциплінарної справи;

► про порушення кримінальної справи.

► про зупинення розгляду справи;

про накладення адміністративного стягнення;

Завдання № 331У справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

► про зупинення розгляду справи;

про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КпАП;

► про порушення кримінальної справи.

► про порушення дисциплінарної справи;

► про передачу справи на розгляд товариського суду;

Завдання № 332У справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:

► про порушення дисциплінарної справи;

про закриття справи;

► про порушення кримінальної справи.

► про зупинення розгляду справи;

► про передачу справи на розгляд товариського суду;

Завдання № 333Постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

► захисником;

► особою, щодо якої її винесено;

► батьками неповнолітнього.

► прокурором;

► законним представником;

Завдання № 334Постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:► захисником;

потерпілим.

► прокурором;

► законним представником;

► адвокатом;

 

Завдання № 335

Постанову адміністративної комісії у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

► у відповідну місцеву державну адміністрацію;

► в окружний адміністративний суд.

► у відповідну раду;

► у відповідну прокуратуру;

у виконавчий комітет відповідної ради;

 

Завдання № 336

Постанову адміністративної комісії у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

► у відповідну раду;

► в окружний адміністративний суд;

► у відповідну місцеву державну адміністрацію;

► в адміністративну комісію вищого рівня.

в районний (міський) суд;

 

Завдання № 337

Рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

► в окружний адміністративний суд;

► у виконавчий комітет вищої за рівнем ради;

► у відповідну прокуратуру;

► у відповідну місцеву державну адміністрацію.в районний (міський) суд;

 

Завдання № 338

Рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

► у відповідну прокуратуру;

► у виконавчий комітет вищої за рівнем ради;

► в окружний адміністративний суд.

► у відповідну місцеву державну адміністрацію;

у відповідну раду;

Завдання № 339

Скаргу на постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути подано
протягом__________ з дня винесення постанови:

► п'ятнадцяти днів;

► п'яти днів;

► одного місяця.

десяти днів;

► трьох днів;

 

Завдання № 340

Скарга і протест на постанову у справі про адміністративне правопорушення розглядаються

правомочними органами (посадовими особами) в____________ з дня їх надходження, якщо

інше не встановлено законами України:

► місячний строк.

десятиденний строк;

► п'ятнадцятиденний строк;

► триденний строк;

► п'ятиденний строк;

 

Завдання № 341

Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

► закриває справу і передає матеріали на розгляд трудового колективу;

► скасовує постанову і приймає нову постанову;

► скасовує постанову і порушує кримінальну справу;

залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;

► накладає інше стягнення.

 

Завдання № 342

Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

► скасовує постанову і приймає нову постанову;

► закриває справу і передає матеріали на розгляд трудового колективу.

► накладає інше стягнення;

► змінює постанову з тим, однак, щоб стягнення не було посилено;

скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

 

Завдання № 343

Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

► скасовує постанову і приймає нову постанову;

► змінює постанову з тим, однак, щоб стягнення не було посилено;

► закриває справу і передає матеріали на розгляд трудового колективу.

► накладає інше стягнення;

скасовує постанову і закриває справу;

 

Завдання № 344

Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

► накладає інше стягнення;

► скасовує постанову і приймає нову постанову;

► закриває справу і передає матеріали на розгляд трудового колективу;

► змінює постанову з тим, однак, щоб стягнення не було посилено;

залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення.

 

Завдання № 345

Копія рішення по скарзі або протесту на постанову у справі про адміністративне
правопорушення протягом___________ надсилається особі, щодо якої її винесено:

трьох днів;

► п'яти днів;

► десяти днів;

► одного місяця.

► п'ятнадцяти днів;

 

Завдання № 346

Постанова про адміністративний арешт виконується:

► органом виконання покарань місцевої державної адміністрації.

► відділом державної виконавчої служби;

органом внутрішніх справ;

► органом Державного департаменту України з питань виконання покарань;

► органом місцевого самоврядування;

 

Завдання № 347

За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту чи виправних робіт або роблять її виконання неможливим, орган (посадова особа), який виніс постанову, може відстрочити її виконання на строк до:

► трьох днів;

► п'яти днів;

► десяти днів;

одного місяця.

► п'ятнадцяти днів;

 

Розділ 5 Контроль за діяльністю публічної адміністрації

 

Завдання № 349

Завданнями адміністративного судочинства є:

► захист прав та інтересів об'єднань громадян у сфері адміністративно-правових відносин;

► захист прав та інтересів органів місцевого самоврядування у сфері публічно-правових відносин;

захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері публічно-правових відносин;

► захист прав та інтересів політичних партій у сфері адміністративно-правових відносин;

► захист прав та інтересів підприємств, установ, організацій у сфері адміністративно-правових відносин

 

Завдання № 350

Завданнями адміністративного судочинства є:

► захист прав та інтересів об'єднань громадян у сфері адміністративно-правових відносин;

► захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб у сфері адміністративно-правових відносин;

► захист прав та інтересів органів місцевого самоврядування у сфері публічно-правових відносин;

захист прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин;

► захист прав та інтересів політичних партій у сфері адміністративно-правових відносин

 

Завдання № 351

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є (предметна підсудність):

► посадова чи службова особа органу державної влади

► орган влади Автономної Республіки Крим;

► інший державний орган;

орган чи посадова особа місцевого самоврядування;

► орган державної влади;

 

Завдання № 352

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є (предметна підсудність):

► орган влади Автономної Республіки Крим;

► інший державний орган;

► орган державної влади;

► посадова чи службова особа органу державної влади

посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування;

 

Завдання № 353

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні (предметна підсудність):

► адміністративні справи, у яких однією зі сторін є посадова чи службова особа органу державної влади

► адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади;

► адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган влади Автономної Республіки Крим;

усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;

► адміністративні справи, у яких однією зі сторін є інший державний орган;

 

Завдання № 354

Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Президента України, вирішуються (територіальна підсудність):

► окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій знаходиться відповідний орган;

► апеляційним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

Вищим адміністративним судом України;

► місцевим загальним судом як адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій знаходиться відповідний орган

► окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

 

Завдання № 355

Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, вирішуються (територіальна підсудність):

► апеляційним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

► окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій знаходиться відповідний орган;

► Вищим адміністративним судом України;

► місцевим загальним судом як адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій знаходиться відповідний орган

окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

 

Завдання № 356

Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, вирішуються (територіальна підсудність):

окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

► місцевим загальним судом як адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій знаходиться відповідний орган

► окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій знаходиться відповідний орган;

► Вищим адміністративним судом України;

► апеляційним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

 

Завдання № 357

Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України вирішуються (територіальна підсудність):

окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

► окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій знаходиться відповідний орган;

► місцевим загальним судом як адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій знаходиться відповідний орган

► апеляційним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

► Вищим адміністративним судом України;

 

Завдання № 358

Адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, їхня посадова чи службова особа вирішуються (територіальна підсудність):

► апеляційним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

► місцевим загальним судом як адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій знаходиться Міністерство закордонних справ України

окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

► окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій знаходиться Міністерство закордонних справ України;

► Вищим адміністративним судом України;

 

Завдання № 359

Адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються (територіальна підсудність):

► окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій зареєстрована політична партія;

► апеляційним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

► Вищим адміністративним судом України;

окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ;

► місцевим загальним судом як адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на адміністративну одиницю, в якій зареєстрована політична партія

 

Завдання № 360

Адміністративний суд розглядає справи щодо:

► конституційності постанов Кабінету Міністрів України;

► справи про адміністративні правопорушення.

законності постанов Верховної Ради України;

► конституційності указів та розпоряджень Президента України;

► конституційності законів;

 

Завдання № 361

Предметом адміністративного судочинства є:

► цивільно-правовий спір;

► приватно-правовий спір;

публічно-правовий спір;

► майновий спір.

► справа про адміністративне правопорушення;

 

Завдання № 362

Назвіть одну із сторін в адміністративному процесі:

► експерт;

► посадова особа.

► суддя адміністративного суду;

► правопорушник;

позивач;

 

Завдання № 363

Завданням адміністративного судочинства відповідно до КАС України є:

► захист прав, свобод та інтересів держави;

► захист права народу на самовизначення

► захист правопорядку і громадського порядку;

захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин;

► захист інтересів суспільства від порушень з боку фізичних чи юридичних осіб;

 

Завдання № 364

Назвіть принцип, який не належить до принципів адміністративного судочинства:

► диспозитивності.

► обов'язковості судових рішень;

► офіційності з'ясування всіх обставин у справі;

рівності сторін судового процесу між собою;

► гласності і відкритості судового процесу;

 

Завдання № 365

Адміністративні справи про оскарження рішень, дії або бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів, розглядає:

Вищий адміністративний суду;

► Верховний Суд України.

► Президент України;

► Верховноа Рада України;

► Голова Центральної виборчої комісії;

 

Завдання № 366

Оскарженню в адміністративному суді підлягають:

► постанова слідчого про порушення кримінальної справи

► справи про накладення адміністративних стягнень

бездіяльність суб'єктів владних повноважень

► рішення суду загальної юрисдикції

► спори, що віднесені до компетенції Конституційного суду

 

Завдання № 367

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

безсторонньо

► корисно

► упереджено

► помірковано

► раціонально

 

Завдання № 368

Адміністративна справа за Кодексом адміністративного судочинства - це:

► спір між юридичними особами

► спір між фізичними особами про майнове право

публічно-правовий спір

► спір, у якому хоча б однією зі сторін є юридична особа

► спір між фізичною особою і суб'єктом владних повноважень приватного характеру

Під адміністративним судом за Кодексом адміністративного судочинства розуміють:

суд, що вирішує адміністративні справи

► суд загальної юрисдикції, що вирішує справи про адміністративні правопорушення

► суд спеціальної юрисдикції

► суд, до якого звертається особа для захисту прав, свобод та інтересів у приватно-правових відносинах

► суд, компетенція якого поширюється на спори публічно-майнового характеру

 

Завдання № 370

Порядок звернення до адміністративних судів врегульовується нормами:

► Кодексу України про адміністративні правопорушення

► Цивільно-процесуального кодексу України

► Закону України „Про судоустрій та статус суддів"

Кодексу адміністративного судочинства України

► Закону України „Про адміністративне судочинство"

 

Завдання № 371

Зверненням до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах є:

► адміністративна заява

► заява

адміністративний позов

► адміністративна скарга

► скарга

 

Завдання № 372

Суб'єктом владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України визнається:

► комунальне підприємство

► директор державного підприємства

► слідчий під час проведення слідчих дій

орган місцевого самоврядування

► громадська організація

 

Завдання № 373

Стороною в адміністративній справі виступає:

► секретар судового засідання

► скаржник

► суддя

відповідач

► суб'єкт оскарження

 

Завдання № 374

Стороною в адміністративній справі виступає:

► боржник

позивач

► скаржник

► заявник► кредитор

 

Завдання № 375

Публічною службою за Кодексом адміністративного судочинства України не визнається:

► служба в органах місцевого самоврядування

► військова служба

кур'єрська служба

► професійна діяльність суддів

► діяльність на державних політичних посадах

 

Завдання № 376

Компетенція адміністративних судів поширюється на:

► спори, що віднесені до юрисдикції Верховного Суду України

► спори про накладення адміністративних стягнень

► спори з приводу прийняття громадян на приватну службу

► спори, що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України

спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом

 

Завдання № 377

Компетенція адміністративних судів не поширюється на:

спори, пов'язані із накладенням адміністративних стягнень

► спори, що належить вирішувати в порядку адміністративного судочинства

► спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень

► спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів

► спори з приводу прийняття громадян на публічну службу

 

Завдання № 378

Компетенція адміністративних судів не поширюється на:

► спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його бездіяльності

► спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його правових актів індивідуальної дії

спори щодо правовідносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції

► спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його дій

► спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його нормативно-правових актів

 

Завдання № 379Усі адміністративні справи в суді першої інстанції вирішуюються: (ст..23 КАС)

► колегією суддів у складі не менше 3 суддів

суддею одноособово, крім випадків встановлених Кодексом адміністративного судочинства України

► суддею, виключно одноособово

► колегіально

► колегією суддів у складі не менше 5 суддів

 

Завдання № 380 Серед переліку прав та обов‟язків осіб, які беруть участь у справі виберіть такі, що належать виключно сторонам: (ст.51 КАС)

► подавати докази

► знайомитися з матеріалами справи

досягати примирення

► оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів

► заявляти клопотання і відводи

 

Завдання № 381 Серед переліку прав та обов‟язків осіб, які беруть участь у справі виберіть такі, що належать виключно сторонам(ст.51 КАС)

подавати заперечення проти адміністративного позову

► брати участь у дослідженні доказів

► давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення

► подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб

► одержувати копії судових рішень

Завдання № 382Серед переліку прав та обов‟язків осіб, які беруть участь у справі виберіть такі, що належать виключно сторонам(ст..51 КАС)

змінювати підставу або предмет адміністративного позову

► знати про час і місце судового розгляду

► робити із матеріалів справи виписки, знімати копії матеріалів справи

► знати про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів

► знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них

 

Завдання № 383Вкажіть відповідь, в якій правильно вказано, хто не може бути стороною в адміністративній справі про оскарження рішення суб‟єкта владних повноважень(ст. 50 КАС)

► співпозивач – фізична особа


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 17; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Gt; конфіскація предмета, який став знаряддям або безпосереднім об.єктом вчинення | Співвідповідач – фізична особа
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.055 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты