Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаGt; зупинення провадження у справі
Читайте также:
  1. Впровадження та вдосконалення системи
  2. Етапи економічної інтеграції в Європі. Валютна інтеграція. Спільна валютна політика та запровадження євро
  3. Запровадження християнства.
  4. Кримінальне провадження на підставі угод
  5. Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.
  6. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності
  7. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки.
  8. Підстави й умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення діяльності природокористувачів, які забруднюють природне середовище.
  9. Постанова по справі про адміністративне правопорушення

> проведення попереднього судового засідання

> повернення позовної заяви

 

№ 898,
Особа має право на повторне звернення до адміністративного суду за захистом свого порушеного права у разі винесення судом ухвали про:
-відмову у відкритті провадження в адміністративній справі
+залишення позовної заяви без руху
+повернення позовної заяви
+залишення позовної заяви без розгляду, після усунення пістав, з яких заява була залишена
-закриття провадження у справі, якщо сторони досягли примирення
-закриття провадження у справі, якщо позивач відмовився від адміністративного позову і відмову прийнято судом
-закриття провадження у справі, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства

№ 899
Суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі, якщо:
-відповідач повністю або частково визнав адміністративний позов
-сторони уклали мирову угоду
-настала смерть особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво
+сторони досягли примирення
+позивач відмовився від адміністративного позову і відмову прийнято судом
+справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства
+настала смерть особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва

Завдання № 900Судовими рішеннями в адміністративних справах є:

ухвала, якою суд залишає позовну заяву без розгляду

ухвала, якою суд закриває провадження у справі у зв‟язку з відмовою позивача від позову

► ухвала, якою суд закриває провадження у справі у зв‟язку з визнанням позову відповідачем (3. У разі часткового визнання адміністративного позову

відповідачем і прийняття його судом може бути прийнята постанова

суду про задоволення визнаних відповідачем позовних вимог

відповідно до статті 164 цього Кодексу. У разі повного визнання

відповідачем адміністративного позову і прийняття його судом

приймається постанова суду про задоволення адміністративного

позову.)

ухвала, якою суд зупиняє провадження у справі

постанова, якою суд вирішує спір по суті

► постанова, якою суд відмовляє у відкритті провадження у справі

► постанова, якою суд закриває провадження у справі у зв‟язку з примиренням сторін 

№ 901
Вкажіть твердження, що відповідають дійсності:
+судове рішення повинно бути законним і обгрунтованим
-судове рішення повинно бути прийнято добросовісно та розсудливо
-законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм процесуального права
-обгрунтованим є рішення, ухвалене судом відповідно до норм процесуального права
+обгрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні
+законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права
-обгрунтованим є рішення, ухвалене судом з дотриманням норм матеріального та процесуального права

Завдання № 902Суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, якщо:

у провадженні іншого адміністративного суду є адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав

► якщо сторони досягли примирення

► відповідач визнав адміністративний позовнадійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви

► справа не підсудна цьому адміністративному суду

позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності

провадження в адміністративній справі було відкрито за позовною заявою, яка не відповідає вимогам встановлених КАС України, і позивач не усунув цих недоліків у строк, встановлений судом

 

Завдання № 903Предметом нагляду прокуратури за додержанням і застосуванням законів є:

► охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством

► захист особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;

► виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин;

► відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам;

додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності;

► запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності;

додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;

 

Завдання № 904При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право опротестовувати акти:

► Президента України;

Кабінету Міністрів України;► Верховної Ради України;

► Рахункової палати

Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

► Верховного Суду України;

Прем'єр-міністра України;

 

Завдання № 905При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право опротестовувати акти:

► Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

підприємств, установ, організацій;

► Президента України;

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

громадських об'єднань;

► виконавчих органів місцевих рад;

► Рахункової палати

 

Завдання№ 906При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право опротестовувати акти:

Кабінету Міністрів України;


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты