Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПолітичний режим, його сутність та види
Читайте также:
  1. III-яя глава: Режим, применяемый к почетным консульским должностным лицам и консульским учреждениям, возглавляемым такими должностными лицами.
  2. Адміністративно-територіальний та політичний устрій Гетьманщини
  3. Бюджетне фінансування, його сутність, форми і методи
  4. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  5. Види прямих податків. Їх сутність
  6. Виникнення та сутність аудиторської діяльності
  7. Господарський механізм, його сутність та елементи
  8. Державний борг, його сутність, роль і значення в економіці
  9. Державний та політичний режими.
  10. Державотворення і політичний розвиток України

Політичний режим - це сукупність певних способів і методів здійснення влади.

Він характеризує політичне становище в державі – ставлення державної влади до індивіда, громадянських інститутів, етнічних спільностей, ступень політичних свобод, відносин особистості й влади. Це порядок формування представницьких органів влади, взаємовідносини між законодавчою та виконавчою владою, між центральними і місцевими органами влади.

Політичний режим обумовлений:

1) співвідношенням класово-політичних і національних сил;

2) політичною зрілістю індивіда і громадянського суспільства, що пов'язане з історичною спадщиною, традиціями, попередніми формами і елементами держави;

3) умовами геополітичного оточення (режими сусідніх держав, зовнішньополітична орієнтація);

4) особистістю керівних державних діячів, політичних лідерів.

Політичні режими характеризуються ставленням державної влади до ухвалення нею ж законотворчих актів, відповідністю політичної практики Конституціям.

У сучасному світі проявляється орієнтація на демократичні режими.

Будь-який політичний режим визначається трьома основними чинниками: по-перше процедурами і способами організації владних інститутів та безпосереднім здійсненням влади;

по-друге, стилем ухвалення суспільно – політичних рішень;

по-третє, взаємовідносинами між політичною владою та громадянами.

Існує багато класифікацій політичних режимів. Найчастіше вживається тричленна класифікація їх на тоталітарні, авторитарні й демократичні. Але слід відмітити, що "чистих" і завершених політичних режимів у політичній практиці не існує.

Тоталітаризм - це режим, який здійснює тотальний (всеохоплюючий) контроль над населенням. Насильство за тоталітарного режиму стає одним із головних засобів політичного управління. Для тоталітаризму характерним є харизматичний тип лідерства (харизма - обожнювання) з обов’язковою опорою на репресивний апарат. Критерієм тоталітаризму є поглинання державою сфери громадського суспільства, відсутність плюралізму. Теорія тоталітаризму склалась у 30-40-х pp. XX століття із появою фашизму та його різновидів.

Тоталітаризм, як тип політичного режиму, має такі риси:

наявність загальнообов'язкової ідеології, яка доводить необхідність існування даного режиму; концентрація влади в руках одного лідера чи партії, підпорядкування інформаційного простору певному політичному лідерові чи партії;жорстке переслідування будь-якого спротиву, виправдовування будь-яких форм насильства.

Авторитаризм - тип політичного режиму, який характеризується

наявністю сильного центру, що має концентровану владу, можливість

застосування насильства чи примусу.

За авторитаризму в суспільстві можуть бути наявними також інститути, притаманні демократії, але основними ознаками, що відрізняють авторитаризм від демократії є перевага в діяльності державних органів методу адміністрування,

концентрація влади в руках одного чи декількох органів державної влади;

органи виконавчої влади мають функції законодавчої влади Загальною рисою всіх авторитарних держав є сильна виконавча влада. Найчастіше авторитаризм зустрічається в країнах, що переходять від тоталітаризму до демократії. За цього політичного режиму можлива наявність у суспільстві легальної опозиції, але головне, щоб громадяни відкрито не виступали проти режиму.

Основними ознаками демократичного політичного режиму єнаявність конституції яка закріпляє повноваження органів влади і управління, механізм їх формування, визначає правовий статус особистості та принцип рівності перед законом, а також принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Вільна діяльність політичних і громадських організацій, розмежування державної сфери та сфери громадянського суспільства.

Політична наука виділяє наступні риси демократичного режиму:

Основу режиму складає воля народу, яка виражена в вільних виборах, які проводяться регулярно;

в суспільстві існує правова держава;

захист громадян від свавілля влади;

в суспільстві одержує розвиток плюралізм (плюралізм - багатоманітність, множина), це означає багатопартійність, наявність в суспільстві різних ідеологій, свобода преси.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 124; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты