Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБөлім. Нарық және оны реттеу механизмі
Читайте также:
  1. B) цемент, асбест және су
  2. Fe-Fe3C қорытпадағы фазалық және құрылымдық өзгерістер(қайта кристалдану).
  3. Internet деген не және ол не үшін қажет?
  4. Lt;question>Нарықтың қандай 2 түрі шеңбер айналым моделіне енгізілген?
  5. VIII.-тарау. ҚР «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» Заңы
  6. Ақ және сұр шойындардың фазалық құрамы мен құрылымын құру.
  7. Ақпарат жүйелерін жобалау әдістері және технологиясы.
  8. Ақпарат тарату және зат пен энершия айналымы заңдылықтары
  9. А) құжатқа көрсетілген жолдар және бағандар санымен кесте қойылады
  10. А) - функциялары аралығында сызықты тәуелсіз және олардың әрқайсысы көрсетілген біртекті теңдеудің шешімдері

Алматы

«Денсаулық сақтау және фармациядағы экономика» модулінің отырысында талқыланып, бекітілді.

 

Хаттама № __ «___» _______ 2013ж.

 

Модуль меңгерушісі: Садыров Ғ.А.

 


1. Қандай анықтама экономикалық теорияның зерттеу пәнін дәл анықтайды?

А) адамның материалдық және рухани қажеттіліктерінің динамикасы туралы ғылым

Б) адам іс-әрекетінің құлшыныстары туралы ғылым

В) игіліктерді өндщіру және бөлу туралы ғылым

+Г) ресурстардың шектеулілігі жағдайында қоғам дамуының жалпы заңдары туралы ғылым

Д) ақша ресурстарын басқару туралы ғылым

2. “Политэкономия” терминін өз еңбегінде ең алғаш қолданған кім?

А) Адам Смит

+Б) Антуан де Монкретьен

В) Аристотель

Г) Карл Маркс

Д) Альфред Маршалл

3. “Экономикс” терминін өз еңбегінде қолданысқа енгізген кім?

А) Жан Батист Сэй

Б) Артур фон Хайек

+В) Альфред Маршалл

Г) Джон Мейнард Кейнс

Д) Пол Самуэльсон

4. Экономикалық теорияның тарихи ең алғаш қалыптасқан мектебі қандай?

А) марксизм

+Б) меркантилизм

В) кейнстік ілім

Г) классикалық политэкономия

Д) монетаризм

5. Байлықтың көзі- ауыл шаруашылығы өнімдері мен табиғи ресурстар деп санаған экономикалық мектеп:

+А) физиократтар

Б) меркантилизм

В) монетаризм

Г) институционализм

Д) маржинализм

6. Институционалдық пікір бойынша экономикалық талдауда келесі мәселелер қаралуы тиіс:

а) әлеуметтік

б) этикалық

в) құқықтық

г) саяси

+д) әлеуметтік, этикалық, құқықтық, саяси

7. Экономиканың жекелеген субъектілері деңгейінде шектеулі ресурстарды тиімді пайдалануды оқытатын бөлім:

+а) микроэкономика

б) менеджмент

в) макроэкономика

г) маркетинг

д) мегоэкономика

8. Экономикалық теорияның зерттейтіні:а) тауарларды өндіру мен айырбастау

б) жиынтық экономикалық процестер

+в) шектеулі экономикалық ресурстарды пайдалану

г) капиталды арттыру механизмі

д) қоғамдық процестерді басқару

9. Экономикалық теория ғылым ретінде қай ғасырда қалыптасты?

+а) XVI ғ.аяғы - XVII ғ. басы

б) XVII ғ. аяғы

в) XIXғ.

г) XIVғ.- XVғ.

д) XVIII ғ.- XIX ғ.

10. Экономикалық теорияның негізгі қызметтері қандай?

а) танымдық, әдістемелік, логикалық

+б) танымдық, теориялық- әдістемелік, практикалық

в) формациялық, әдіңстемелік, практикалық

г) практикалық, логикалық, танымдық

д) гнесеологиялық, дүниетанымдық

11. Ғылым ретінде экономикалық теорияның алғашқы атауы қандай?

а) экономикс

+б) политэкономия

в) жалпы экономика

г) экономика

д) қолоданбалы экономика

12. Экономика- бұл:а) шаруашылық жүргізу бойынша адамдар арасындағы қатынастар

б) адамдардың өндірістік әрекеті

+в) материалдық игіліктер мен қызметтерді өндіру, бөлу, айырбастау, тұтыну бойынша қоғамдық қатынастар

г) өндіргіш күштерге мемлекеттің ықпал етуі

д) адамдардың табиғатқа әсер етуі

14. Меркантилизмнің көзқарасы бойынша:

а) байлық материалдық өндірісте жасалады

б) байлық еңбек өнімдерін тиімді бөлудің нәтижесінде пайда болады

в) абсолютті артықшылығы бар тауарларды өндіруші мануфактураны қолдау қажет

г) сауда эквивалент тауарлардың айырбасын білдіреді

+д) байлық дегеніміз- алтын

15. Меркантилизмнің екінші кезеңі қандай теория ұсынды?

а) ақша балансы

б) төлем балансы

в) өндірістік баланс

+г) сауда балансы

д) қаржылық баланс

16.Қоғам байлығы саудада емес, материалдық өндіріс сферасында қалыптасады деп тұжырымдаған қандай мектеп?

а) утопиялық

б) маржиналистік

+в) классикалық

г) әлеуметтік бағыт

д) тарихи

17. «Халықтар байлығының табиғаты мен себептері туралы зерттеулер» кітабының авторы кім?

а) К. Маркс

б) П. Самуэльсон

в) Д. Рикардо

+г) А. Смит

д) Л. Вальрас

18. Келесілердің қайсысы экономикалық мақсатқа жатпайды?

а) экономикалық өсуб) толық жұмыспен қамту

+в) саяси тұрақтылық

г) экономикалық тиімділік

д) адамдардың әл- ауқатын арттыру

19. Экономикалық заңдар нені сипаттайды?

а) моральдық- этикалық байланыстарды

б) субъективті- психологиялық байланыстарды

в) әлеуметтік- саяси байланыстарды

г) заңдық- құқықтық байланыстарды

д+) себеп- салдарлы байланыстар

20. Экономикалық процестерді зерттеуде қандай әдістер қолданылмайды?

+а) картографиялық

б) индукция және дедукция

в) математикалық

г) графиктік

д) анализ және синтез

21. Физиократтар ілімінің басты мазмұны қандай?

а) шаруаларды әртүрлі салықтардан босату

б) әлемде табиғи тәртіп бар, оны тану қажет

в) сауда дегеніміз өндірілген игіліктермен айырбас

г) байлықтың көзі еңбекте

+д) ұлттың байлығының көзі еңбек және ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімдері

22. Қоғамның экономикалық өмірінде қандай қатынастар маңызды?

а) діни

+б) өндірістік

в) саяси

г) идеологиялық

д) моральдық- құқықтық

23. Либерализм идеялары мен мемлекеттің экономикаға араласуын шектеу туралы көзқарастарды алғаш ұсынған кім?

а) Дж. Кейнс

б) К. Маркс

+в) А. Смит

г) У. Петти

д) А. Маршалл

24. Экономикалық өмірдегі процестердің ішкі мәніне үңілуге мүмкіндік беретін қандай әдіс?

а) анализ

б) синтез

в) диалектикалық

+г) ғылыми абстракция

д) математикалық талдау

25. Микроэкономика нені зерттейді?

а) елдегі жұмыссыздық деңгейін

+б) өндіріс факторлары рыногындағы салыстырмалы бағалардың орнауын

в) экономикадағы ивестициялық сұраныстың көлемін

г) экономикалық өсуге фискалды саясаттың әсерін

д) инфляцияға қарсы саясаттың әдістерін

26. Экономикалық ғылымдар жүйесіне жалпы, арнайы және салалық экономика ғылымдары енеді. Жалпы ғылымға не жатады?

а) көлік экономикасы

б) менеджмент

в) кәсіпорын экономикасы

+г) экономикалық теория

д) еңбек экономикасы

27. Әрбір экономикалық жүйеде “не, қалай және кім үшін өндіру” мәселесі микро және макро деңгейлерде шешіледі. Төмендегі сұрақтардың қайсысы микроэкономикалық деңгейде шешіледі?

а) толық жұмыспен қамтуға қалай жетуге болады?

+б) не және қанша өндіру?

в) инфляциядан қалай құтылуға болады?

г) жұмыссыздықтан қалай құтылуға болады?

д) экономикалық өсуді қалай ынталандыруға болады?

28. Қоғамның негізгі даму заңы қандай?

а) ақша айналысының заңы

б) баға заңы

в) сұраныс заңы

г) ұсыныс заңы

+д) өндірістік қатынастардың өндірістік күштер деңгейі мен даму сипатына сәйкес келу заңы

29. Қоғамдық өндірістің басты емес бөлімі қайсы?

а) өндіріс

б) бөлу

в) айырбас

г) тұтыну

+д) жинақтау

30. Өндірістің қандай факторларын білесіз?

а) еңбек, капитал, ақпарат, технология

б) заттық және жеке

в) табиғи ресаурстар, капитал, еңбек

+г) жер, капитал, еңбек және кәсіпкерлік

д) табиғи, еңбек, материалдық және қаржы ресурстары

31. Материалдық өндірісті көрсетіңіз:

а) денсаулық сақтау

б) білім беру

+в) ауыл шаруашылығы

г) спортпен шұғылдану

д) балет өнері

32. Материалдық емес өндіріс сферасын атаңыз:

+а) білім беру

б) құрылыс

в) өнеркәсіп тауарларының өндірісі

г) пайдалы қазбалар өндірісі

д) агроөнеркәсіп кешені

33. Материалдық және материалдық емес игіліктерді өндіру құралдары қандай?

а) маманның білімі мен тәжірибесі

б) жалдамалы жұмысшының физикалық және рухани қасиеттері

+в) өндіріс ресурстары

г) ақша ресурстары және меншіктің көптүрлілігі

д) материалдық және материалдық емес игіліктерді тұтынушылардың табыстары

34. «Не, қалай және кім үшін өндіру керек» мәселесі қандай жүйеге қатысты?

а) тек нарықтық экономикаға

+б) кез-келген экономикалық жүйеге

в) тек дамыған экономикаға

г) тек артта қалған экономикаға

д) тоталитарлық жүйеге

35. Экономикалық мәселелер ішінара нарықпен, ішінара мемлекетпен шешілсе, онда ол қандай экономика?

+а) аралас

б) нарықтық

в) дәстүрлі

г) командалық

д) өтпелі

36. Дәстүрлі экономикаға тән емес:

+а) ұлғаймалы ұдайы өндіріс

б) сұраныстың төмен болуы

в) бағаны реттеу

г) фирманың үстемдігі

д) заңдардың әлсіздігі

37. Капиталдың экономикалық категория ретіндегі мәні қандай?

а) капитал- ақша

б) капитал- жер байлығы

+в) капитал- экономикалық қатынастар

г) капитал- тұрмыстағы қымбат заттар

д) капитал- өндіріс құралдары

38. Қазіргі экономикалық теория капиталға нені жатқызады?

а) өндіріс құралдары

б) ақша, бағалы қағаздар, қаржы

в) энергия, дағды

г) уақыт

+д) капитал- табыс алып келетіннің барлығы

39. Физиократиялық мектеп капитал ретінде нені қарастырады?

а) қоғамдық жинақталған еңбек

+б) жер

в) өндірістің техника- экономкалық элементтері

г) қоғамдық ерекше өндірістік қатынастар

д) ақша, қаржы ресурстары

40. Капиталға толық және ауқымды анықтама берген қай мектеп?

а) классикалық

б) физиократиялық

+в) марксизм

г) монетаризм

д) маржинализм

41. Өндіріс факторларына не жатады?

а) капитал

б) еңбек

в) жер

г) кәсіпкерлік қабілет

+д) капитал, еңбек, жер, кәсіпкерлік қабілет

42. А. Смиттің капиталға берген анықтамасы қандай?

+а) жинақталған және заттанған еңбек

б) өндірісте қолданылатын елдің байлығының бір бөлігі, яғни азық- түлік, киімдер

в) еңбек бөлінісі мен айырбастың пайда болуымен байланысты қорлардың ерекше түрі

г) өндіріс құралдарының жиынтығы

д) елдегі барлық игіліктер

43. Капитал- бұл:

а) К.Маркстың кітабы

+б) өздігінше өсетін құн

в) ақша

г) өндіріс факторлары

д) тауарлар мен қызметтердің қозғалысы

44. Өндіріс құралдары дегеніміз не?

а) капиталдың бір бөлігі

б) еңбек ресурстары мен капитал

+в) еңбек құралдары мен еңбек заттарының жиынтығы

г) барлық материалдық ресурстар

д) техника

45. Үнемдеу деген ұғым қандай түсінік береді?

а) жинақтар жасау

+б) қолда бар ресурстардан барынша жоғары пайдалылық алу

в) экономикадағы процестерді зерттеу

г) мейлінше аз шығын жұмсау

д) табыстар мен шығыстарды салыстыру

46. Бөлу дегеніміз не?

а) пайдалы игіліктерді дайындау процесі

+б) игіліктерді өндіру мен адам қажеттіліктері сәйкестендірілетін қоғамдық байлық айналымының бір сатысы

в) тек өндіріспен байланысты адамдар арасындағы ерекше экономикалық байланыстың бір түрі

г) адамдардың жеке мұқтаждықтарын қанағаттандыруа бағытталған өнімдердің қозғалысы

д) іскерлік қатынас жасау әдістері мен түрлері

47. Экономикалық қажеттіліктер- бұл:

а) адамдардың қанағаттанбаушылығын сипаттайтын психологиялық ерекше жағдай, ішкі және сыртқы өмір сүру жағдайларының сәйкессіздігі

б) сәйкессіздікті жоюға бағытталған белсенділік

+в) адам мұқтаждықтарының бір бөлігі, оларды қанағаттандыру үшін өндіру, бөлу, айырбас, тұтыну қажет

г) тұтынушының тауар сатып алуға ниеті мен қабілеті

д) адамдардың қанағаттанбаушылығын сипаттайтын психологиялық ерекше жағдай

48. Өндірістік (экономикалық) қатынастар жүйесі қандай сатылардан тұрады?

а) өндіріс

б) бөлу

в) айырбас

г) тұтыну

+д) өндіріс, бөлу, айырбас, тұтыну

49. Өндірістің тұлғалық факторына не жатады?

+а) жұмыс күші

б) еңбек

в) өндіріс құралдары

г) еңбек заты

д) жер

50. Адам өмірінің негізін не қалыптастырады?

а) білім

б) тәжірибе

+в) материалдық өндіріс

г) мәдениет

д) өндірістік емес сфера

51. Меншік категориясы қандай қатынастарды сипаттайды?

+а) өндіріс құралдары мен нәтижелерін иемдену бойынша адамдар арасындағы қатынастар

б) таптық белгісі бойынша адамдар арасындағы қатынастар

в) құқықтар жүйесі

г) меншік құқықтарын айырбастау бойынша қатынастар

д) жерді иелену мен пайдалану

52. Қандай түсінік мүліктің тағдырын анықтайды?

а) иелену

б) пайдалану

+в) билік ету

г) табыс алу

д) басқару

53. ҚР Конституциясы бойынша меншіктің қандай нысандары бар?

+а) жеке және мемлекеттік

б) мемлекеттік және ұжымдық

в) дербес және аралас

г) кооперативтік және біріккен

д) жеке және аралас

54. «Құқық жиынтығында» меншіктің қанша элементі бар?

а) 3

б) 16

+в) 11

г) 7

д) 10

55. Меншік құқығы теориясы авторларының бірі:

а) Дж. Кейнс

б) М. Фридмен

в) К. Маркс

+г) Р. Коуз

д) Дж. Хикс

56. Меншік нысанына қатыссыз фирманың түрі қандай?

а) Жеке

б) Әріптестік

в) Акционерлік қоғам

+г) Франчаизинг

д) Мемлекеттік

57. Нарық жағдайындағы коммерциялық іс-әрекет:

а) Жеке секторда мүмкін емес

б) Мемлекеттік кәсіпорындарда мүмкін емес

в) Акционерлік қоғамдарда мүмкін емес

г) Тек біріккен шарушылықтарда мүмкін

+д) Кәсіпорындардың барлық түрінде мүмкін

58. Акционерлік қоғамның жоғарғы басқару органына не жатады?

а) Директорлар кеңесі

б) өкілетті өкілдердің жиналысы

+в) Акционерлердің жалпы жиналысы

г) |Артықшылығы бар акция иелерінің жиналысы

д) Кәсіподақ

59. Облигация иесі дегеніміз кім?

а) Компанияның біріккен иегері

б) Дивиденд алатын салымшы

+в) белгіленген пайыз алатын инвестор

г) Коммерциялық несие беруші

д) белгіленген табыс алмайтын салымшы

60. Кәсіпкерлік – бұл:

а) Кез келген кәсіпкерлік

б) Меншіктен бөлек бола алмайды

в) Алдын- ала болжауға келмейтін іс- әрекет

+г) Мақсатты табыс алуға бағытталған еңбек, жер және капиталды тиімді байланыстыратын іс- әрекет түрі

д) Тәуекелмен байланысты іс- әрекет түрі

61. Акционерлік компанияның меншік капиталы неден құралады?

а) Ағымдағы активтер, ұзақ мерзімді активтер.

б) Пассивтердің жиынтығы, ұзақ мерзімді қарыздар.

в) акционерлік капитал, ұзақ мерзімді қарыздар.

+г) акционерлік капитал және бөлінбеген пайда.

д) Ұзақ мерзімді қарыз және ағымдағы активтер.

62. Акционерлік қоғамның жалпы мақсаты қандай?

а) Мемлекеттік дотацияларды алу

+б) Дивидендтер мен пайданы көбейту

в) Әлеуметтік қорғау

г) Салықтық жеңілдіктер алу

д) Қоғамдық тауарларды өндіру

63. Натуралды шаруашылықтың белгісі қандай?

а) Еңбек бөлінісі, мамандану.

+б) Жекелеген шарушылық деңгейінде тұйық өндіріс пен тұтыну

в) айырбас мақсатында өнім өндіру

г) жанама алдын- ала байланыстар

д) шаруашылықтың ашықтығы

64. Натуралды шаруашылық – бұл:

а) Машина мен басқа құрылғылар қолданылмайтын, тек қол еңбегі қолданылатын өндірістік ұйымдастыру
б) Адам үшін натуралды өнім өндірісін ұйымдастыру

в) Азаматтар мен фирмаларға сатуға арналған азық - түлік өндіретін шаруашылық
+г) Өз өміріне қажеттінің барлығы өндірілетін, тауарлар айырбасы жоқ шаруашылық

д) Ауыл шаруашылық өндірісі

65. Тауарлық шаруашылығын не сипаттайды?

а) өнімнің натуралды түрі

б) өндіру мен тұтынудың тікелей байланысы

в) еңбектің әмбебаптылық сипаты

+г) еңбектің бөлінісі мен шаруашылықтың ашықтығы

д) тұйық шаруашылық

66. Төменде аталғандардың қайсысы тауар болып табылады?

а) жеке тұтынуға арналған өнім

б) табиғат сыйлары

в) экономикалық емес игілік

г) меншік иесіне салық ретінде төленген бидай

+д) айырбасқа арналған еңбек өнімі

67. Тауар құны – бұл:

а) адамдар қажеттілігін қанағаттандыратын тауардың қабілеті

б) тауардың сыртқы түрі

в) тауардың басқаға айырбасталу қабілеттілігі
+г) тауарға сіңген қоғамдық еңбек

д) адамның мақсатты іс- әрекеті

68. Тауардың тұтыну құны- бұл:

а) тауардың өндірілуіне қажетті материалдардың мөлшері

+б) адамдардың қандай да бір қажеттілігін қанағаттандыру қабілеті

в) басқа пайдалы өнімдерге айырбасталу қабілеті

г) өнім өндіруге кеткен еңбек мөлшері

д) нақты сандық көлемде басқа игіліктерге айырбасталу қабілеті

69. Баға-бұл:

+а) құнның ақшалай көрінісі

б) заттың пайдалылығы

в) тауар өндірісіне жұмсалған шығындар сомасы

г) тауарға сіңген еңбек

д) тауарларды бір бірімен салыстыратын сандық пропорция

70. Ақша экономикалық категория ретінде:

а) тауар айырбасы үшін қызмет ететін құрал

б) өз құнын басқа тауардың құны арқылы анықтайды

в) алтынмен есептелетін тауар құны болып табылады

г) алтын мен күміс

+д) жалпыға бірдей эквивалент рөлін атқаратын тауар

71. «Баға» түсінігі ақшаның қандай қызметін анықтайды?
а) әлемдік ақша

в) айналыс құралы

+б) құн өлшемі

г) жинақ құралы

д) төлем құралы

72. Несиелік ақша қандай қызмет атқарады?

а) әлемдік ақша

б) құн өлшемі

в) айналыс құралы

г) жинақ құралы
+д) төлем құралы

73. Тауар жасайтын нақты еңбекті қалай сипаттауға болады?
а) адамдардың мақсатты әрекеті

+б) ерекше нысаналы түрдегі еңбек

в) өндіруші еңбек

г) тауарлар өндірісімен байланысты қызмет

д) тауардың құнын қалыптастырушы еңбек

74 Тауар жасайтын абстрактылы еңбекті қалай сипаттауға болады?
+а) нақты формасыз жалпы еңбек

б) жеке еңбек

в) ерекше нысаналы еңбек

г) индивидуалды еңбек

д) қоғамдық еңбек

75. Натуралдық шаруашылыққа тән емес:

а) өнімдер өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өндіріледі

б) байлықтың табиғи түрі - натуралды өнім

в) әмбебап еңбек қолданылады

г) тікелей экономикалық байланыстар жүзеге асады

+д) еңбек өнімдері айырбасталады

76. Тауар өндірісінің белгілері қандай?

а) жеке тұтыну үшін өнім өндіру

б) жанұя ішіндегі еңбек бөлінісі

в) тікелей экономикалық байланыстар

г) алғашқы қауымдық қоғамдағы орталықтан реттеу

+д) жанама, нарық арқылы экономикалық байланыстардың болуы және қоғамдық еңбек бөлінісі

77. Ақша-бұл:
+а) жалпыға бірдей эквивалент

б) есептеудің қарапайым құралы

в) тек күміс қана

г) тек есептеу бірлігі

д) тек алтын

78. К. Маркс бойынша құн дегеніміз не?

а) заттар арасындағы қатынас

б) адамның заттарға қатынасы

+в) тауар өндірісіне кеткен шығындар

г) заттың пайдалылығы

д) заттың ұзақ мерзімділігі

79. «Шектi пайдалылық» теориясын ұсынушылардың көзқарасы бойынша бағалылық мөлшері қалай аньқталады?

+а) игіліктің шекті пайдалылығымен

б) қоғамдық қажетті жұмыс уақытымен

в) еңбек шығындарымен

г) индивидуалды жұмыс уақытымен

д) өндірістік шығындармен

80. Қандай пайдалы заттар тауар болып саналады?
а) жеке тұтыну үшін өндірілгендер

+б) сатуға арналған еңбек өнімдері

в) табиғат өнімдері

г) сыйға арналған өнімдер

д) қандай да бip өнім

81. Тауардың тұтыну құны немен жасалады?
а) жалпы еңбекпен

+б) нақты еңбекпен

в) абстрактылы еңбекпен

г) бip уақытта нақты және абстрактылы еңбекпен

д) жеке еңбекпен

82. Тауардың айырбас құны немен жасалады?

а) жалпы еңбекпен

б) нақты еңбекпен

+в) абстрактылы еңбекпен

г) бip уақытта нақты және абстрактылы еңбекпен

д) жеке еңбекпен

83. Ақшаның шығу ceбeбi:

а) табиғи құбылыс ретінде пайда болған

б) мемлекеттік билік пен табиғаттың нәтижесі болып табылады

+в) айырбастың дамуымен байланысты

г) ХВҚ (халықаралық валюта қоры) арқылы туындаған

д) адамдардың айырбасқа бейімділігімен байланысты

84. Ақшаның өзін немен өлшейді?

а) ақша бірлігімен

б) эмиссионды жүйемен

в) ақша түрімен

ақша жүйесінің институттарымен
+д) баға масштабымен

85. «Өтімділік» дегеніміз не?

+а) айырбас немесе төлем құралы ретінде қолданылатын активтің өз құнын тұрақты сақтау қабілеті

б) қор биржаларында оңай танылуы

в) тауар нысанынан ақша нысанына айналу қабілеттілігі

г) ақша массасы

д) мемлекетік қарыздар мен бағалы қағаздар, Ml, M2, МЗ

86. Шекті пайдалылықтың кему заңын түсіндіретін жалпы пайдалылықтың мәні қандай?

а) 200,450, 750,1100

6)200,400,1600,9600

+в)200,150,100,50

г)200, 250,270, 280

д) 200, 300,400, 500

87. Тауарды қолма-қол ақшаға сатып алғанда ақша қандай қызмет атқарады?

а) төлем құралы

+б) айналыс құралы

в) жинақ құралы

г) әлемдік ақша

д) құн мөлшері

88. Алғашқы ірі қоғамдық еңбек бөлінісін не сипаттайды?

+а) мал шаруашылығынан егіншіліктің бөлінуі

б) сауда мен саудагердің ерекшеленуі

в) қолөнердің ерекше қызмет ретінде бөлінуі

г) тауар өндірушілердің ерекшеленуі

д) өндірістің жалпылануы

89. Олигополия – бұл:

а) еркін бәсеке нарығы

б) монопольды жоғары табыс алу мақсатында біріккен ірі капиталистердің бірлестігі

+в) бірнеше ірі фирмалар билік ететін және біртекті немесе дифференциялданған тауар өндіретін нарық

г) еркін бәсеке нарығы, монопольды жоғары табыс алу мақсатында біріккен ірі капиталистер бірлестігі

д) нарықта бір фирманың билік етуі

90. Жетілген және монополистік бәсеке нарықтарының ортақ белгісі қандай?

+а) нарықта сатушылар мен тұтынушылардың көп болуы

б) біртекті тауарлар сатылады

в) дифференциялданған тауарлар сатылады

г) жоғары деңгейлі технологиялардың болуы

д) өз өніміне сұраныстың болуы

бөлім. Нарық және оны реттеу механизмі

91. Мемлекеттің экономикаға араласуының басты себебі қандай? (дұрыс емес жауабты белгілеңіз)

+а) әлеуметтік жағдайы өте жақсы топтардың мүдделерін қорғау

б) қоғамдық мүддені қорғау

в) нарық механизмінің тиімді қызмет етуін қамтамасыз ету

г) экономикалық саясатты жүргізу

д) экономикалық және әлеуметтік даму үшін нақты міндеттерді шешу

92. Нарықтық экономиканың мәнін қалай түсіндіруге болады?

а) хаос пен анархия жүйесі

б) сұраныс пен ұсынысты теңестіретін қарапайым механизм

+в) баға мен нарықтар жүйесі арқылы қызмет ететін координациялаудың күрделі механизмі

г) реттеу механизмі күрделі, көп құрылымды икемсіз жүйе

д) тұтынушылар, өндірушілер, өндіріс факторлары иелері шешімдерінің келісімге келу ортасы

93. Нарыққа тән емес қандай процесс?

а) сату- сатып алу актілерінің жүзеге асуы

б) сатушылар мен тұтынушылардың қарым-қатынасы

в) сұраныс пен ұсыныстың өзара әрекеттесуі

г) тауарлармен айырбас жасаудың экономикалық нысаны

+д) натуралды өнімдермен айырбас жасау

94. Нарықтық шаруашылықтың негізгі субьектілері кімдер?

а) өндіріс факторларының иелері

б) өнеркәсіптік, сауда, қарыз капиталистері

в) жалдамалы жұмысшылар, капиталистер, жер иелері

г) кәсіподақтар, кәсіпкерлік бірлестіктер, мемлекеттік институттар

+д) үй шаруашылығы, бизнес, үкімет.

95. Нарықтық механизмнің элементіне мыналардың қайсысы жатпайды?

+а) жоспарлау

б) сұраныс

в) ұсыныс

г) бәсеке

д) баға

96. Қандай жағдай «жетілген бәсеке» нарығына қайшы?

а) барлық тұтынушылар мен сатушылар баға туралы толық мәлімет ала алады

б) стандартты тауар шығаратын көптеген фирмалар салаларда қызмет етеді

в) ағымдық бағамен тауарды сатып алатын көптеген тұтынушылар бар

г) нарыққа ену кезінде кедергілер жоқ

+д) нарыққа ену кезінде кедергілер жоғары

97. Еркін бәсекенің жүйелік белгісіне жатпайды:

а) қатысушылардың санының көптігі жәненарыққа кіру еркіндігі

б) ақылы ақпараттың толықтығы

+в) монополды баға қою

г) барлық ресурстардың абсолютті қозғалысы

д) тауарлардың абсолютті біртектілігі

98. Нарықтың дұрыс емес жіктемесін көрсетіңіз:

а) географиялық орналасуы бойынша: жергілікті, ұлттық, әлемдік

+б) бәсекенің шектелу деңгейі бойынша: шикізаттық

в) экономикалық мазмұны бойынша: еңбек, капиталдар нарығы

г) салалар бойынша: автокөлік, компьютерлер нарығы

д) сауда жасау сипаты бойынша: бөлшек және көтерме

99. Монопсония нарығына сай жағдайды көрсетіңіз:

а) бір сатушы және көптеген тұтынушылар

+б) бір сатып алушы және көптеген сатушылар

в) көптеген тұтынушылар мен көптеген сатушылар

г) бірнеше ірі сатушылар мен көптеген шағын сатып алушылар

д) бір сатушы мен бір тұтынушы

100. Олигополия кезіндегі нарық жағдайын көрсетіңіз:

а) бір сатушы және көптеген тұтынушылар

б) бір сатып алушы және көптеген сатушылар

в) көптеген тұтынушылар мен көптеген сатушылар

+г) бірнеше ірі сатушылар мен көптеген шағын сатып алушылар

д) бір сатушы мен бір тұтынушы

101. Монополия кезіндегі нарықтық жағдайды көрсетіңіз:

+а) бір сатушы және көптеген тұтынушылар

б) бір сатып алушы және көптеген сатушылар

в) көптеген тұтынушылар мен көптеген сатушылар

г) бірнеше ірі сатушылар мен көптеген шағын сатып алушылар

д) бір сатушы мен бір тұтынушы

102. Олигопсония кезіндегі нарықтық жағдайды көрсетіңіз:

а) бір сатушы және көптеген тұтынушылар

б) бір сатып алушы және көптеген сатушылар

+в) көптеген тұтынушылар мен көптеген сатушылар

г) бірнеше ірі сатушылар мен көптеген шағын сатып алушылар

д) бір сатушы мен бір тұтынушы

103. Нарықтың негізгі белгісін көрсетіңіз:

а) әлсіздердің біртіндеп күштілерді ығыстырып шығаруы

б) кейбір салаларда монополияның болмауы

+в) ресурстарды тиімді бөлуі

г) тұрғындарды әлеуметтік қорғауы

д) шағын кәсіпкерлікті қолдауы

104. Бәсекелестік нарық механизміне тән емес:

а) шаруашылық субьектілерінің еркіндігі

б) баға қоюдың еркіндігі

+в) нарықтағы қандай да бір субьектінің монополды жағдайы

г) тауар өндірушілердің бәсекесі

д) мемлекеттің экономикада минимальды қатысуы

105. Ауылдық жерде жалғыз бензоколанка болса, онда ол…

а) монопсония

+б) монополия

в) олигополия

г) олигопсония

д) нарықтағы кез-келген жағдай

106. Әділетсіз бәсекеге жатпайды:

а) техникалық құпияны ұрлау

б) бөтен тауар белгісін рұқсатсыз пайдалану

+в) бәсекелік өнімнің сапасын жақсарту

г) басқа фирманың тауарды сыртқы безендіруін көшіріп алу

д) бәсекелес фирманың жұмысшыларын қаржымен қызықтыру

107. Нарық жағдайында экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттігі немен байланысты?

а) мемлекеттік аппараттың мүддесімен

б) монополистік капиталдың экономикалық мақсаттарымен

+в) қоғам үшін маңызды бірқатар экономикалық және әлеуметтік мәселелерді нарықтың шешуге қабілетсіздігі

г) әскери өнеркәсіптік кешеннің қажеттіліктерімен

д) өндіріс құралдары иелерінің жалдамалы еңбекшілерді қанауы және пайдалануымен

108. Салада бәсекенің жоқтығын қай белгіден көруге болады?

а) экономикадағы пайданың деңгейі қалыпты деңгейден төмен болса

б) саладағы фирманың өндірісті кеңейтуге қабілетсіз болуы

+в) басқа кәсіпкерлерде осы салаға ену мүмкіндіктерінің болмауы

г) саладағы еңбек ақының экономикадағы орташа деңгейден төмен болуы

д) кез келген субъектілердің салаға еркін кіруі

109. Нарықтық экономиканың сипатына жатпайды:

а) бәсеке

+б) орталықтан жоспарлау

в) жеке меншік

г) кәсіпкердің таңдау еркіндігі

д) банкрот болу

110. «Бәсекелік нарық» түсінігіне қайшы жағдай қайсы?

а) экономикалық биліктің бөлінуі

б) сатушылардың көптігі

в) тұтынушылардың көптігі

г) нарықққа өндірушілердің салыстырмалы түрде жеңіл енуі

+д) нақты тауарға сұраныс білдіретін тұтынушылардың аздығы

111. Ұлттық нарық нарық жіктемесінің қандай типіне жатады?

а) нарықтық қатынастардағы обьектілердің экономикалық бағыты бойынша

+б) географиялық орны бойынша

в) бәсекенің шектелу деңгейі бойынша

г) сала бойынша

д) сауда жасау сипаты бойынша

112. Олигополистік нарық нарық құрылымының қай типіне жатады?

а) нарықтық қатынастардағы обьектілердің экономикалық бағыты бойынша

б) географиялық орны бойынша

+в) бәсекенің шектелу деңгейі бойынша

г) сала бойынша

д) сауда жасау сипаты бойынша

113. Аталғандардың қайсысы бәсекелік нарыққа сай келмейді?

а) жетілген бәсеке

б) еркін баға қою

в) нарыққа еркін ену және шығу

+г) монополия

д) нарыққа еркін ену

114. Өркениетті нарықтық қатынастар нәтижесінде қандай жағдай болмайды?

а) көптүрлі меншік нысандары қалыптасады

б) мемлекеттік реттеу сақтала отырып, өндіріс демократияланады

в) нарықтық инфрақұрылым құрылады

г) құқықтық заңнама жетіледі

+д) ұлттық экономика жабық жүйеге айналады

115. Қазақстан Республикасының антимонополиялық заңы қандай нормативтік актіде негізделген?

+а) «табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңы

б) антимонополиялық саясаттың бағдарламасы

в) кәсіпорын іс әрекетінің бағдарламасы

г) Шерман заңы

д) монополды билік

116. Экономикалық категория ретінде нарық- бұл:

+а) тауар және ақша айналымы қатынастарының жиынтығы

б) нарықтық алаң

в) тауар айырбасының нысаны

г) сатып алушы мен сатушының кездесу орны

д) биржа

117. Саудада демпингке қарсы қандай заң қолданылады?

+а) антимонополиялық заң

б) құн заңы

в) салық заңы

г) ұсыныс заңы

д) сұраныс заңы

118. Нарықтың кемшілігіне не жатады?

а) нарықтық тепе теңдік тез арада қалпына келеді

б) өндіріс жағдайларына бейімділік жоғары

в) ресурстар тиімді бөлінеді және пайдаланылады

+г) жұмыспен қамтамасыз етуге кепілдік жоқ

д) сатушылар мен сатып алушылар таңдауының еркіндігі

119. Сұраныс заңы бойынша:

а) сұраныс көлемі мен тауар бағасы арасында тікелей тәуелділік бар

+б) тауар бағасы мен сұраныс көлемі арасында кері тәуелділік бар

в) тұтынушының сұранысы оның табысына тәуелді

г) сұраныс бағалық емес факторларға тәуелді

д) баға сұранысқа тәуелді

120. Графикте ненің қисығы өрнектелген?

а) сұраныс қисығы

+б) ұсыныс қисығы

в) Филлипс қисығы

г) Лоренц қисығы

д) өндірістік мүмкіндіктер қисығы

 

121.Ұсыныс заңы нені сипаттайды?

а) ұсыныстың ресурс бағасына тәуелділігін

б) сатылатын тауар саны мен бағасы арасындағы кері байланысты

в) өзара алмастырылатын және өзара толықтырылатын тауарлар арасындағы байланысты

г) әрбір тауардың икемділігін

+д) сатылатын тауар саны мен бағасы арасындағы тікелей байланысты

122. Графикте не өрнектелген?

+а) сұраныс қисығы

б) ұсыныс қисығы

в) Филлипс қисығы

г) Лоренц қисығы

д) өндірістік мүмкіндіктер қисығы

123. Қандай факторлар сұранысқа әсер етеді?

а) тұтынушы талғамы, бензин бағасы

б) ресурс бағасы, тұтынушы талғамы

в) тұтынушы табысы, нан бағасы

+г) тұтынушы талғамы, тұтынушы табысы

д) ресурс бағасы, тұтынушы табысы

124. Қандай факторлар ұсынысқа әсер етеді?

а) технологияның жақсаруы, тұтынушының кірісі

б) тұтынушы талғамы, ресурс бағасы

в) ресурс бағалары, тұтынушының кірісі

г) тұтынушы кірісі, тұтынушы талғамы

+д) технологияның жақсаруы, ресурстар бағасы

125. Сұранысқа әсер етпейтін қандай фактор?

+а) кәсіпкерлікке салынатын салық

б) тұтынушылар саны

в) басқа тауарлардың бағасы

г) тұтынушы талғамы

д) тұтынушы табысы

126. Баға бойынша сұраныс қай кезде икемді болады?

а) Ed<1

+б) Ed>1

в) Ed<1 және Ed>1

г) Ed=1

д) Ed=0

127. Баға бойынша ұсыныс қай кезде икемсіз?

а) Es>1

б) Es=1

+в)Es<1

г) Es>1 және Es<1

д) Es=0

128. Егер тауарға сұраныс өсіп, ал ұсыныс өзгеріссіз қалса, онда:

+а) тепе теңдік баға мен сату көлемі артады

б) тепе теңдік баға көтеріледі, ал сату көлемі азаяды

в) тепе теңдік баға мен сату көлемі азаяды

г) тепе теңдік баға төмендейді, ал сату көлемі өседі

д) өзгеріс болмайды

129. Егер баға төмендеген кезде сатып алу көбейсе, онда сұраныс:

+а) баға бойынша икемді

б) баға бойынша икемсіз

в) кіріс бойынша икемді

г) кіріс бойынша икемсіз

д) қиылысқан икемділік

130. Сұраныстың қисық бойымен орын ауыстыруы немен байланысты?

а) сұраныстың артуымен

б) сұраныстың төмендеуімен

в) сұраныстың ұсыныстан жоғары болуымен

+г) бағаның өзгеруімен

д) тауарға сұраныстың өзгеруімен

131. Егер тауар бағасы 1 %-ға төмендегенде сұраныс 2%-ға артса, онда сұраныс:

а) икемсіз

+б) икемді

в) бірлік икемді

г) абсолютті икемді

д) абсолютті икемсіз

132. Егер тауар бағасы 1%-ға артқанда, сұраныс көлемі 1%-ға кемісе, онда сұраныс:

+а) бірлік икемді

б) абсолютті икемсіз

в) икемсіз

г) икемді

д) абсолютті икемді

133. Абсолютті икемсіз сұраныс қисығы қандай болады?

+а) тік сызық

б) көлденең сызық

в) қисық сызықты

г) теріс бағытталған тура сызық

д) оңбағытталған қисық сызықты

134. Егер тауарлар бір-бірін алмастыратын болса, мысалы шай мен кофе, онда кофе бағасының артуы неге алып келеді?

+а) шайға сұраныс артады

б) шайға сұраныс кемиді

в) шайға да, кофеге де сұраныс артады

г) шайға да, кофеге де сұраныс кемиді

д) кофеге сұраныс артады

135. Мемлекетте тауардың тапшылығы туындап, баға өсті. Мемлекеттік саясаттың қандай жанама шараларын жүзеге асыру тиімдірек?

а) бағаны қатаң бақылау, бағаны көтергені үшін айыппұл енгізу

б) бағаны төмендету мақсатымен кейбір бағаларға бюджеттен қаржы бөлу

+в) жаңа өндірістік қуатты қалыптастыру үшін инвестицияны ынталандыру

г) бағаны төмендету

д) салықты арттыру

136. Сұраныс заңы- ол:

а) сұраныстың ұсыныстан жоғары болуы бағаның төмендеуіне алып келеді

б) тұтынушың табыстарының өсуі тұтынушының төлем қабілеттілігін төмендетеді

в) сұраныс қисығы әдетте оң бағытталған

+г) тауар бағасы төмендегенде, сатып алу көлемі өседі

д) тауар бағасының өзгеруі, оған деген сұранысты өзгертпейді

137. Егер сұраныс төмендесе, сұраныс қисығы қалай қарай жылжиды?

+а) төмен және солға

б) сағат тілінің айналуы бойынша

в) жоғары және оңға

г) сағат тілінің айналуына қарама-қарсы бағытта

д) жылжымайды

138. Тауарлар мен қызметтер нарығы тепе тең жағдайда болады, егер:

а) өндірістің шығындары төмендесе

б) баға шығындар мен пайданың қосындысына тең болса

в) технология деңгейі бірте-бірте өзгерсе

+г) сұраныс пен ұсыныстың көлемі бірдей болса

д) егер мемлекет бағаның жоғары шегін белгілесе

139. Егер нарықтық баға тепе-теңдік бағадан төмен болса, онда:

а) тауарлар артықшылығы пайда болады

+б) тауарлардың жетіспеушілігі туындайды

в) сатып алушылар нарығы қалыптасады

г) ресурсқа деген баға төмендейді

д) берілген тауарды өндіруге ынта өседі

140. Басқа факторлар өзгеріссіз болып, баға өссе, онда ұсыныс заңы бойынша:

а) сұраныс өседі

б) ұсыныс төмендейді

+в) ұсыныс көлемі өседі

г) ұсыныс көлемі мен сұраныс көлемі теңеседі

д) ұсыныстың көлемі өзгермейді

141. Сұраныс пен ұсынысты реттейтін бағаның рөлі қай нарықта көрінеді?

а) тауар нарығында

б) ресурстар нарығында

в) валюта нарығында

г) бағалы қағаздар нарығында

+д) кез келген нарықта

142. Тауарға деген бағаның құлдырауының себебі:

а) жеке кәсіпкерлікке салықтың өсуі

б) тұтынушының пайдалар табысының өсуі

+в) өндірістік ресурстар бағасының төмендеуі

г) өзара толықтыратын тауарларға деген бағаның өсуі

д) жарнама

143. Тауарға деген сұраныстың төмендеуіне не әсер етеді?

+а) тұтынушы табысының төмендеуі

б) кәсіпкерлерге салынатын салық жүгінің азаюы

в) берілген тауар бағасының өсуін күту

г) тауар ұсынысының төмендеуі

д) халықтың табысының өсуі

144. Сұраныстың бағалық икемділігі жоғары:

+а) бағалы заттарға қарағанда, ең қажетті тауарларға

б) тұтынушыға тауар аса қажетті емес болса

в) тауар өндірісінің балама шығыны жоғары болса

г) сұранысы төмен тауарларға

д) сұранысы жоғары тауарларға

145. Артық ұсыныстың әсері қандай?

+а) бағаның түсуіне ықпал етеді

б) бағаның жоғарлауына ықпал етеді

в) бағаға ешқандай әсер етпейді

г) тұтынушыны тауарды сатып алуға ынталандырады

д) сұраныс көлемін ұлғайтады

146. Егер тауарға сұраныс пен ұсыныс өссе, онда:

+а) тепе- теңдік баға өседі

б) тепе- теңдік баға өзгермейді

в) тепе- теңдік баға кемиді

г) қоғамның әл-ауқаты өседі

д) сұраныс көлемі өзгермейді

147. Тауардың тепе-теңдік бағасымен байланысты қате пікірді табыңыз:

а) баға тепе теңдік бағадан төмен болса, тапшылық болады

б) баға тепе теңдік бағадан жоғары болса, артық ұсыныс пайда болады

в) тепе теңдік бағада тапшылық та, артықшылық та болмайды

г) тепе теңдік бағада ұсыныс көлемі сұраныс көлеміне тең болады

+д) тепе теңдік бағада ұсыныстың көлемі сұраныстың көлемінен артық болады

148. Сұраныс заңы нені сипаттайды?

а) сұраныс көлемі бағаға тікелей тәуелді

+б) сұраныс көлемі бағаның өзгеруіне кері пропорционалды тәуелді

в) баға сұраныс көлемінің өзгеруіне тікелей тәуелді

г) сұраныс көлемі бағаның өзгеруіне тәуелді емес

д) сұраныс халық табысының өзгеруіне байланысты өзгереді

149. Баға бойынша икемділік кезінде:

а) сұраныс көлемі бағаның өсуімен байланысты өзгермейді

б) сұраныс аз ғана өзгергенде, бағаның өзгерісі жоғары болады

+в) бағаның аз ғана өзгерісі сұранысты үлкен көлемде өзгертеді

г) бағаның өзгерісі жоғары болғанда, сұраныстың өзгерісі аз болады

д) бағаның кемуі жалпы табысты ұлғайтады

150. Ұсыныс заңы бойынша:

+а) ұсынылатын тауардың саны мен бағасы арасында тікелей байланыс бар

б) ұсынылатын тауардың бағасы мен санының арасында кері байланыс бар

в) ұсыныстың көлемі бағаның өзгеруіне тәуелсіз

г) ұсыныстың өзгеруі табыстың өзгеруіне тәуелді

д) тұтынушылар табысы мен баға арасында кері байланыс бар

151. Ең жоғарғы баға тепе-теңдік бағадан төмен болса, онда:

+а) тапшылық болады

б) ұсыныстың артықшылығы болады

в) ұсыныс өзгереді

г) сұраныс өзгеді

д) өндіріс шығындары қысқарады

 

152. Нарықтық бағаның қалыптасуына әсер етеді:

а) сұраныс заңы

б) ұсыныс заңы

в) құн заңы

г) шекті пайдалылық заңы

+д) сұраныс пен ұсыныс заңы

153. Егер мемлекет Х тауарға тепе-теңдік бағадан жоғары баға белгілесе, онда:

+а) тауардың артық өндірісі пайда болады

б) тауардың жетіспеушілігі пайда болады

в) нарықтық тепе-теңдік пайда болады

г) Х тауарының өндірісі кемиді

д) ұсыныс қисығы солға жылжиды

154. Төменде көрсетілгендердің қайсысы адамның бір нәрсені сатып алуға тілегі мен қабілетін білдіреді?

а) қажеттілік

+б) сұраныс

в) мұқтаждық

г) тілек

д) талғамы

155. Егер тауардың ұсынысы пен сұранысы өссе, онда:

а) баға төмендейді

+б) тауардың саны көбейеді

в) баға тұрақты болады

г) қоғамның әл-ауқаты жақсарады

д) тауардың саны азаяды

156. Сұраныс заңын кескіндеудің қандай тәсілі бар?

+а) кестелік, графиктік, функционалдық

б) суреттеу, графиктік, индивидуалдық

в) функционалдық

г) нарықтық сұраныс, жинақталған сұраныс, кестелік

д) факторлы, бәсекелік, функционалдық

157. Жеке кәсіпкерлердің көзқарасы бойынша бәсеке- бұл:

+а) халықтың төлем қабілеті бар сұранысы үшін фирмалардың күресі

б) кәсіпорындардың өзара байланысы

в) нарық субъектілерінің белгілі бір экономикалық еркіндігінің болуы

г) капиталдың еркін қозғалысы

д) экономикалық билікті бөлу

158. Бензин бағасының төмендеуі автомобиль нарығындағы қисық сызықтарды қалай қарай жылжытады?

а) ұсыныс оңға жылжиды

б) ұсыныс солға жылжиды

+в) сұраныс оңға жылжиды

г) ұсыныс пен сұраныс қисықтары жылжымайды

д) сұраныс солға жылжиды

159. Тұтынушылар табысы өскенде қандай тауарға сұраныс төмендейді?

а) бағалы тауарларға

+б) сапасы төмен тауарларға

в) сұранысы бірлік икемді тауарларға

г) алғашқы қажетті тауарларға

д) сұранысы икемсіз тауарларға

160. Жер және басқа табиғи ресурстардың ұсынысы:

а) икемділігі 1- ден жоғары

б) икемділігі 1- ден төмен

в) бірлік икемді

+г) абсолютті икемсіз

д) абсолютті икемді

161. Абсолютті икемсіз ұсыныс қисығы қандай болады?

а) көлденең сызық

+б) тік сызық

в) қисық сызық

г) оң бағытталған қисық сызық

д) теріс бағытталған қисық сызық

162 Ұсыныс факторына не жатады?

а) тұтынушының талғамы

б) тұтынушының саны

в) тұтынушының кірісі

г) тұтынушының күтуі

+д) ресурс бағалары

163. Егер нарықта бірдей өнім шығаратын бәсекелестер саны көп болса, онда сұраныс:

а) бірлік икемді

б) абсолютті икемді

+в) икемді

г) икемсіз

д) төмен икемді

164. Тауар сапалы және талапқа сай болады, егер:

а) табыстың өсуімен тұтынушы тұтыну көлемін азайтса

б) бағаның төмендеуімен көп тауарлар сатып алынса

+в) табыстың өсуімен тұтынушы тұтыну көлемін арттырса

г) бағаның өсуімен тұтынушы алатын тауарлар саны өзгермесе

д) тұтынушы денсаулығына кері әсері болмаса

165. Тұрақты капитал деген не? (К.Маркс)

а) физикалық қасиеті бойынша тұрақты

+б) өндіріс үрдісінде оның құны өспейді

в) физикалық қозғалмайды

г) пайдалану үрдісінде түрін өзгертпейді

д) барлық аванстық капитал

166. Өзгермелі капитал деген не (К.Маркс)?

а) бір химиялық жағдайдан басқа жағдайға өтеді

б) физикалық қозғалады

в) пішіні, түрі өзгереді

+г) қосымша құнды қалыптастыра отырып, пайдалану үрдісінде оның құны өседі

д) пайдалану үрдісінде оның құны кемиды

167. Тұрақты және өзгермелі капиталға бөлудің себебі (К.Маркс):

а) өндіріс процесіне қатысуы әр түрлі

б) ұдайы өндірістегі ерекшеліктері әртүрлі

+в) қосымша құнды жасаудағы рөлдері әр түрлі

г) натуралдық нысандары әртүрлі

д) еш айырмашылығы жоқ

168. Қосымша құн қалай пайда болады (К.Маркс)?

а) тауарды өз құнынан жоғары бағада сату арқылы

б) тауар құнынан бағаның ауытқуы арқылы

+в) жұмыс күші- тауарды тұтыну арқылы

г) жұмыс күшін өз құнынан төмен бағада сатып алу арқылы

д) өндіріс құралдарын пайдалану арқылы

169. Кез келген өндіріс факторының қосымша бірлігін арттыру арқылы алынған өндірістің өсішесі қалай аталады?

а) ақша түріндегі шекті өнім

б) қосымша тауар бірлігінен алынатын шекті табыс

+в) өндіріс факторының шекті өнімі

г) өнімге сіңген еңбек мөлшері

д) натуралды түрдегі шекті өнім

170. Өндіріс факторларының жиынтық шығындары мен өндіріс көлемі арасындағы өзара байланыс қалай аталады?

а) еңбектің өсуі

б) өзіндік құн

в) икемділік

г) сатылу көрсеткіші

+д) өндірістік функция

 

171. Изокванта дегеніміз- .......

а) ұсыныс кестесіндегі бағамен байланысты тауардың саны

б) құндары бірдей еңбек пен капиталдың үйлесуін көрсететін қисық

в) тауардың бағасы мен көлемі арасындағы қатынасты көрсететін қисық


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.365 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты