Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИКОНАННЯ ОВНС У СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. V. Бухгалтерський облік незавершеного будівництва
  5. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  6. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  7. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
  8. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  9. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  10. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
Етап Зміст етапу проектування і будівництва Зміст етапу ОВНС
Прийняття інвестором рішення про будівництво
Передінвестиційні дослідження
  Підготовка вихідних даних щодо об'єкта, наміченого до будівниц­тва; визначення виробничої програми, інвестиційних намірів, потреб у сировині, енергоресур­сах і кадрах тощо; передпроектні розроблення. Складання Заяви про наміри (додаток Г). Попередня оцінка впливу об'єкта проекту­вання на навколишнє середовище.  
  Розроблення варіантів розміщен­ня об'єкта з урахуванням стану навколишнього середовища й інженерної підготовки території. Складання короткої ОВНС до матеріалів вибору і відведення земельної ділянки майданчика (траси) будівництва.  
  Складання і узгодження завдання на розроблення ТЕО інвестицій, ЕП. Складання завдання на розроблення мате­ріалів ОВНС (додаток Д) у складі завдання на розроблення ТЕО інвестицій, ЕП.
  Розроблення ТЕО інвестицій, ЕП в обсязі, встановленому нормативними документами. Розроблення матеріалів ОВНС у складі ТЕО інвестицій, ЕП і проведення громадських слухань для об'єктів, наведених у додатку Е. Складання Заяви про екологічні наслідки діяльності.
  Узгодження і затвердження ТЕО інвестицій, ЕП.   Комплексна державна експертиза й узгод­ження матеріалів ОВНС у складі ТЕО інвес­тицій або ЕП. Передача Заяви про екологічні наслідки діяльності в місцеві органи влади.
Проектування
  Складання і узгодження завдання на розроблення проекту (робочого проекту).   Підготовка завдання на розроблення матеріалів ОВНС у складі завдання на розроблення проекту (робочого проекту) з урахуванням змін проектних рішень проти прийнятих у ТЕО інвестицій, ЕП або змін у містобудівній ситуації.
  Розроблення проекту (робочого проекту).   Виконання ОВНС у повному обсязі, якщо вона не проводилася на попередніх етапах, або уточнення ОВНС відповідно до складу проекту (робочого проекту).
  Узгодження і затвердження проекту (робочого проекту).   Комплексна державна експертиза та узгодження матеріалів ОВНС відповідно до вимог чинного законодавства.
  Розроблення робочої документації.   Уточнення матеріалів ОВНС при змінах тех­нології виробництва і проекту виконання будівельно-монтажних робіт тощо, представ­лення їх на узгодження та державну експертизу.
Будівництво
Будівництво об'єкта.   Отримання дозволу на будівництво. Реалі­зація заходів згідно з матеріалами ОВНС.  
Експлуатація
Освоєння проектної потужності (післяпроек-тний аналіз). Оцінка ефективності природоохоронних і захисних заходів згідно з матеріалами ОВНС, уточнення матеріалів ОВНС та проведення після проектного аналізу за необхідності.  

ДБН А.2.2-1-2003 С. 18Додаток Г (обов'язковий)

ПОГОДЖЕНО*

м.п.________________________

(орган місцевого самоврядування, посада, ініціали, прізвище керівника, дата)


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты