Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 10: Професійна деформація юриста.
Читайте также:
  1. Долг, совесть, ответственность в работе юриста.
  2. Механічні властивості твердих тіл. Деформація
  3. Моральная оценка и самооценка в деятельности юриста.
  4. Професійна діяльність педагога як творчій процес
  5. Професійна і державна служба.
  6. Професійна компетентність.
  7. Професійна лексика
  8. Професійна правова культура
  9. Професійна правосвідомість і правова культура співробітників органів внутрішніх справ
  10. Тема 1. Сутність і завдання професійної етики юриста.

Сутність професійної деформації юриста. Влив професійної деформації на ефективність роботи. Наукові підходи щодо причин професійної деформації. Попередження професійної деформації юриста.

Співвідношення категорій професійна деформація та професійне вигорання. Класифікація чинників професійної деформації юриста.

Об’єктивні і суб’єктивні прояви деформації. Юридичний, економічний, організаційно-технічний, інтелектуальний та інші фактори професійної деформації юриста. Основна причина синдрому вигорання – це невідповідність між особою і роботою. Соціально-психологічні симптоми вигорання. Поняття стресу та депресії.


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

__________________________________________________________________

Лекція 1. Сутність і завдання професійної етики.

Поняття професійної етики та її значення.

Види професійної етики.

Значення професійної етики.

Місце професійної етики в юридичній професії.

Лекція 2. Основні засади професійної етики юриста в Україні

1. Основні принципи професійної діяльності юристів України.

2. Юрист і громадянське суспільство.

3. Юрист і держава.

4. Юрист і правнича професія.

 

 

Лекція 3. Професійна етика юриста

1. Обумовленість морально-етичних вимог до юриста.

2. Система вимог.

3. Форми регламентації морально-етичних вимог до юриста.

Лекція 4. Судова етика

1. Роль судової етики.

2. Елементи судового етикету.

3. Види і форми професійної етики.

4. Моральні норми у здійсненні правосуддя.

Лекція 5. Етика прокурора в судовому процесі

1. Етика взаємовідносин прокурора з судовою владою (судами).

2. Етика слідчих дій.

3. Етика обвинувальної промови.

4. Взаємовідносини з іншими учасниками судочинства в ( в суді ).

 

 

Лекція 6. Етика діяльності керівника прокуратури

1. Основні вимоги до службової діяльності та поведінки керівника прокуратури.

2. Підтримання честі та гідності професійна компетентність, незалежність і самостійність.

3. Професійні відносини між членами прокуратури.

4. Взаємовідносини керівників і підлеглих.

 

 

Лекція 7. Професійна етика працівника прокуратури1. Професія «прокурор».

2. Суспільні очікування та уявлення про професію.

3. Обумовленість морально-етичних та психологічних вимог до прокурорів.

4. Система вимог та їх значення.

 

 

Лекція 8. Етика ділового спілкування та службовий етикет

1. Поняття і принципи ділового етикету.

2.Етика ділового спілкування як сума морально-етичних вимог, принципів, норм і правил.

3. Професійний такт - поняття, прояв, необхідність.

 

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 18; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты