Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІ. Актуальність теми
Читайте также:
  1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  2. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
  3. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Запорізький державний медичний університет

"Рекомендовано"

на методичній нараді

кафедри факультетської педіатрії

(назва кафедри) Завідувач кафедри

професор С.М. Недельська ____________

(ПІП, підпис)

"___" ___________ 200....р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 курсу медичного факультету

 

Навчальна дисципліна факультетська педіатрія
Модуль №1 Найбільш поширені соматичні захворювання дітей раннього віку; хвороби органів дихання та алергічні захворювання у дітей
Змістовний модуль №3 Алергічні захворювання у дітей
Тема заняття11 Бронхіальна астма у дітей (лікування)
Курс
Факультет Медичний
Склала Ас. Бесікало Т.Г.

 

Запоріжжя 2008


 

І. Актуальність теми

Різноманітні прояви алергічних реакцій і захворювань згідно даних ВООЗ реєструються у 7-20% населення, причому в останні роки постійно утримується тенденція до їх зростання. Існує прогноз, що у 21 столітті дана патологія стане найпоширенішою серед людства. В останні роки широкого розповсюдження набули респіраторні прояви алергії у дітей, особливо часто реєструється бронхіальна астма.

Враховуючи зростання смертності, відсутність тривалого позитивного ефекту терапії «від нападу до нападу», сучасні уявлення про етіологію та патогенез, у 90-их роках була побудована нова концепція захворювання як хронічного запального процесу, змінився підхід до класифікації (Global Initiative for Astma, GINA). Але і сьогодні відмічається низький рівень діагностики, що призводить до ранньої інвалідизації з несприятливим прогнозом. За результатами популяційних епідеміологічних досліджень, поширеність бронхіальної астми в більшості країн світу коливається в середньому на рівні 3-7%. За останні 25 років бронхіальна астма поширилася серед 5% дорослого і 10% дитячого населення планети. Існують достовірні свідчення про те, що кількість хворих на астму росте у цілому світі. Особливо тривожною є ситуація з дитячою астмою, поширеність якої в різних популяціях коливається майже від 0 % до 30%.Частота цього захворювання серед дітей Франції становить 7%, Англії ‑ 11%, США‑ 13%, Австралії ‑ 7-10%, Нової Зеландії ‑ 8%, Ірландії ‑ 35%, Росії ‑ 10% . 

ІІ. Навчальні цілі заняття:

Конкретні цілі змістового модулю:

1. Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики бронхіальної астми у дітей.

2. Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при астматичному статусі у дітей.

3. Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз при бронхіальній астмі у дітей.

4. Здійснювати прогноз життя при бронхіальній астмі удітей.

5. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у алергології дитячого віку.


Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты