Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Херсон – 2014
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Біолого-технологічний факультет

Кафедра ветеринарної медицини

 

Методичні рекомендації

до самостійної роботи з дисципліни

“Профілактика хвороб сільськогосподарських тварин”

 

Спеціальність 6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Модуль І

Основи загальної патології

Внутрішні незаразні хвороби

 

Херсон – 2014

 

 

Методичні рекомендації розглянуті і обговорені на засіданні кафедри годівлі тварин (протокол № від . 2014 року). Схвалені і рекомендовані до видання на засіданні навчально-методичної комісії біолого-технологічного факультету ХДАУ (протокол № від 2014 року).

 

ПІДГОТУВАЛИ: доцент Прокопенко П.С., доцент Ряполова І.О

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: канд.. вет. наук, доцент Олефіренко В.В.

 

 

Прокопенко П.С., Ряполова І.О.,

 

Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт до першого змістовного модулю за темами: «Основи патології», «Внутрішні незаразні хвороби»

 

Прокопенко. П.С.,2014

Ряполова І.О., 2014

 

 

Методичні рекомендації складено згідно типової програми зі спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”. Розраховані для студентів стаціонарного і заочного відділень біолого-технологічного факультету.

Методичні рекомендації допомагають студенту самостійно ознайомитись з основами загальної патології; причинами виникнення, основними ознаками та принципами першої невідкладної допомоги при хворобах органів травлення, дихання та центральної нервової системи сільськогосподарських тварин. Окремі розділи присвячені організації заходів з діагностики та профілактики хірургічних хвороб, порушень обміну речовин та найбільш поширених видів отруєнь с.-г. тварин рослинами луків та пасовищ.

Кожна тема, призначена для самостійного вивчення, має перелік питань, що підлягають опрацюванню, ветеринарні терміни та ключові слова які сприяють засвоєнню матеріалу і перелік необхідної основної та додаткової літератури.

Уміння користуватися самостійно отриманими теоретичними знаннями буде систематично контролюватися при співбесіді з викладачем та тестуванні.

Найбільш важливі питання з тем самостійних робіт внесені до екзаменаційних білетів.

 

 

Перелік тем призначених для самостійної роботи

Тема 1

Основи загальної патології.

Тема 2

Профілактика хвороб системи травлення сільськогосподарських тварин.

Тема 3

Профілактика хвороби центральної нервової системи сільськогосподарських тварин.

Тема 4

Профілактика хвороб, спричинених порушенням обміну речовин у сільськогосподарських тварин.

Тема 5

Профілактика внутрішніх незаразних хвороб молодняку сільськогосподарських тварин.

Тема 6

Профілактика отруєнь сільськогосподарських тварин ядовитими травами луків та пасовищ.

Тема 7

Профілактика хірургічних хвороб сільськогосподарських тварин.

Тема 1

Основи загальної патології.

Мета заняття:

· Ознайомитись з основними причинами виникнення, класифікацією та профілактикою пухлинного росту тканин організму.

· Проаналізувати причини виникнення, ознайомитись з класифікацією та основними засобами профілактики запалень.

· Ознайомитись з основами патології теплової регуляції організму.

Перелік питань:

1. Класифікація пухлин, теорії виникнення, основи профілактики.

2. Класифікація запалень, етіологія, патогенез та профілактика.

3. Етіологія, патогенез та профілактика лихоманок.

Основні ветеринарні терміни та інші ключові фрази, на які треба звернути увагу під час засвоєння матеріалу:

· Особливості пухлинного росту тканин, визначення терміну пухлина, термінологія. Класифікація пухлин, особливості росту доброякісної пухлини, специфічні особливості діагностики, розвиток злоякісних пухлин, розповсюдженість бластоматозного росту серед тварин. Основні причини виникнення пухлин, вплив екзогенних факторів, основні ендогенні фактори, що призводять до пухлинної проліферації тканин. Три теорії виникнення новоутворень, сучасні методи профілактики пухлинного росту тканин у сільськогосподарських тварин.

· Визначення терміну запалення, етіологія запалень зовнішніх та внутрішніх факторів виникнення патології; класичні клінічні ознаки запалення та їх характеристика. Порушення обміну речовин в зоні запалення, дистрофічні процеси, підвищення тканинного обміну, підвищення осмотичного тиску. Особливості судинної реакції при запаленні, артеріальна гіперемія, поведінка лейкоцитів процеси ексудації. Класифікація запалень, альтеративне запалення, різновиди ексудативного запалення, профілеративне запалення. Загальні та спеціальні заходи з профілактики запалень у сільськогосподарських тварин.

· Визначення терміну лихоманка, основні причини виникнення, інфекційні лихоманки. Основні стадії лихоманки, стадія підйому температури, стадія утримання високої температури, стадії зниження температури до норми. Порушення функцій органів та систем, обміну речовин при лихоманці. Значення лихоманки у процесах одуження тварин при інфекційних та незаразних хворобах.

 

Основна література:

1. Вербицький П.І., Достоєвський П.П., Бусол В.О. Довідник лікаря ветеринарної медицини. - К.: Урожай, 2004 -1280с.

2. Бурделев Т.Е. «Основы ветеринарии» підручник для студентів зоотехнічних вузів і факультетів.-М., 1978. - 432с.

3. Коляков Я.Е. «Ветеринарная иммунология». - М., 1986.-272с.

4. Судаков М.О. та ін. «Внутрішні незаразні хвороби тварин». - К.: Мета, 2002. - 352с.

5. Шляхов Э.Н., Андриеш Л.П. Имуннология (справочное пособие). - К.,1985.- 280с.

 

Додаткова література:

1. Потоцький М. Проліферативна ентеропатія свиней // Ветеринарна медицина України. – 2008. - №4 – С.24-26.

2. Потоцький М. Пухлини шлунково-кишкового тракту // Ветеринарна медицина України. – 2008.- №9 – С.24-26.

3. Іздепський В, Челідзе С, Кирилко Б. Особливості перебігу асептичного та гнійного запалення в овець і його корекція // Ветеринарна медицина України. - 2008 - №3 – С.24-26.

4. Потоцький М. Пухлини легень тварин // Ветеринарна медицина України. - 2008 - №5 – С.24-26.

5. Потоцький М. Пухлини шкіри у коней // Ветеринарна медицина України. – 2008 - №12 – С.24-26.

 

 

Тема 2


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 95; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты