Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика проведення занять з фізичної культури у мішаних за віком групах
У зв'язку з тим, що склад дітей у мішаній групі різновіковий, це потребує від вихователя врахування програмових вимог для кожної вікової підгрупи, творчого підходу до підбору методів та прийомів навчання рухів, постійної уваги до психолого-фізіологічних особливостей дошкільнят.

Існують різні погляди щодо методики проведення занять в цих групах. Одні автори віддають перевагу сумісному проведен­ню занять з дітьми різного віку (Н.М. Кільпіо, В.М. Аванесова), інші (Е.Г. Батуріна, Н.Е. Єрмак) вважають, що найбільш вдалим є об'єднання дітей двох суміжних вікових груп.

Досвід та наукові дослідження Н.В. Потехіної свідчать про доцільність при проведенні занять з фізичної культури об'єднувати дітей молодшої та середньої або старшої та підготовчої груп, у яких програмні вимоги не мають значної різниці. При цьому звертається увага на специфіку програмового змісту з розвитку основних рухів (стрибки, лазіння, метання та ін.). Вона полягає в тому, що ускладнення програмових вимог здійснюється в основному за рахунок якісних та кількісних показників у виконанні фізичних вправ. Тому на заняттях планують для обох вікових підгруп одні й ті самі види основних рухів, однак з різними вимогами щодо їх виконання. Це забезпечує активність дітей, інтерес до запропонованих рухів та оптимальну моторну щільність заняття.

Підбір фізичних вправ для занять роблять з урахуванням можливостей дітей, які переважають за кількісним складом у мішаній групі. Наприклад, якщо в групі дошкільнят 3-4 років більше молодших дітей, фізичні вправи підбираються з урахуванням програми для другої молодшої групи. Однак для дітей середнього віку вправи ускладнюються і обов'язково підвищуються вимоги до якості їх виконання.

Програма навчання основних рухів дітей старшої групи мало відрізняється від програми підготовчої до школи групи. Тому визначення змісту заняття для мішаної групи цих дошкільників не викликає особливих ускладнень.

В однокомплектному дитячому садку заняття доцільно проводити окремо з кожною віковою підгрупою. У такому випадку дітям молодшої підгрупи дають можливість самостійно погратися або за допомогою няні вони готуються до прогулянки. Для того щоб запобігти порушенню режиму у години, відведені для занять, їх проводять тільки з однією підгрупою, а з іншою - під час прогулянки або в другу половину дня.

Підготовча частина заняття складається із однакових фізичних вправ. Діти шикуються в колону по одному, спочатку старші діти, за ними молодші. Потім вони виконують ходьбу в колоні (ведучий хто-небудь із старших дітей), один-два види імітаційної ходьби, танцювальні вправи (старші дошкільники), ходьба зі зміною напрямку та ін., біг у повільному або середньому темпі. З метою регулювання навантаження під час бігу вихователь пропонує молодшим дітям перейти на ходьбу, а старшим продовжувати біг ще один-два кола.

Загальнорозвиваючі вправи з дітьми 3-4 років на початку навчального року краще проводити у колі. Перевага такого шикування полягає в тому, що малюкам краще спостерігати за діями старших дітей. Поступово, спираючись на краще орієнтування молодших дошкільнят у просторі, можна перейти до перешикування дітей у декілька колон (з заведенням ланок). Заводять їх старші діти. Дошкільнят 5-6 років у другій половині на­вчального року можна перешиковувати через центр по 3-4.

При підборі загальнорозвиваючих вправ враховується їх доступність для дітей різного віку. Для групи дітей 3-4 років підбирають 4-5 вправ, повторюються вони 6-8 разів, стрибки до 16 разів. Для дітей 5-6 років 6-7 вправ, повторюються 8-10 разів, стрибки - 20-24 рази. Вони виконуються з різними посібниками (прапорці, гімнастичні палиці, обручі, м'ячі та ін.) та з різних вихідних положень (стоячи, сидячи, лежачи), особливо, коли заняття проводять у приміщенні. Вимоги щодо якості виконання вправ підвищуються у дітей старших підгруп. Наприклад, під час нахилу тулуба вперед ноги в колінах не згинати, присідати з прямою спиною та ін.

Під час розучування загальнорозвиваючих вправ з дітьми мо­лодшої підгрупи поряд з особистим показом та поясненням рухів вихователь залучає для їх показу старших дітей.

В основній частині необхідно продумати найбільш раціональні способи організації дітей при виконанні рухів. Якщо всі діти роблять однакову вправу, наприклад, ходьбу по гімнастичній лаві або мотузці, яка покладена на підлозі, молодші діти виконують ходьбу, тримаючи руки в сторони, а старші – з рухами рук (крок правою - руки вгору, лівою – в сторони). При прокачуванні м'яча по підлозі в парах, молодші діти знаходяться на відстані 2 м, а старші - 3 м.

Дітей можна також розподіляти на підгрупи. У такому випадку підгрупа старших дітей може виконувати лазіння по гімнастичній стінці, а молодші – пролізання в обруч або стрибок у довжину з місця через «струмок» (його ширина змінюється залежно від віку дітей). Потім підгрупи міняються місцями.

Рухлива гра підбирається з урахуванням тієї умови, щоб в ній брали участь одночасно молодші та старші діти і вона була цікавою для них. У сюжетних іграх головну роль виконує хтонебудь із старших дітей. Оскільки рухова підготовка старших дошкільників краще, під час гри їм треба ускладнювати-рухове завдання. Наприклад, у грі «У ведмедя у бору» старші діти, втікаючи від ведмедя, повинні підлізти під натягнутий між двома стояками шнур, а молодші відразу біжать до свого «будиночка». Під час гри «Карусель» молодша підгрупа робить внутрішнє коло, а старша – зовнішнє. Рухи старших дітей повинні бути більш енергійні та швидкі.

При проведенні ігор естафетного характеру з дітьми 5-6 років їх розподіляють на рівні за можливостями команди, щоб в кожній з них були старші і молодші діти. Повторюється гра 3-4 рази.

У заключній частині діти виконують ходьбу у повільному темпі, з дітьми 5-6 років підбивають підсумки заняття. Тривалість занять з фізичної культури дітей 3-4 років триває в межах 20-25 хв, у дітей 5-6 років - 30-35 хв.

Орієнтовний план заняття для дітей 3-4 років

Завдання: Розучити комплекс загальнорозвиваючих вправ з прапорцями. Удосконалювати вміння ходьби по гімнастичній лаві, стрибка в глибину, пролізання в обруч та переступання через кубики. Розвивати спритність та швидкість під час гри «У ведмедя у бору».

Інвентар: 2-3 гімнастичні лави, 2-3 обручі та стояки, шнур {довжина 6-8 м), по 2 прапорці для кожної дитини, 10-15 кубиків.

1. Шикування в колону по одному. Ходьба зі зміною темпу (40 с), ходьба на носках, як лисичка (25 с). Біг у середньому темпі (25-30 с), ходьба. Шикування в коло обличчям до середини.

Комплекс загальнорозвиваючих вправ з прапорцями:

а) Піднімання рук через сторони вгору. В.п. - основна стійка, руки

3 прапорцями опущені вниз.

1-3 - підняти руки з прапорцями через сторони вгору, постука­ти двічі паличками над головою, дивлячись на них (вдих);

4 - опустити руки через сторони вниз (видих). Повторити 6-8 разів.

б) Повороти тулуба в сторони. В.п. - стійка ноги нарізно, руки з прапорцями опущені вниз.

1 - повернути тулуб вправо, руки з прапорцями в сторони (вдих);

2 - в.п. (видих);

3-4 - те саме вліво. Повторити 5-6 разів.

в) Присідання. В.п. - основна стійка, руки з прапорцями внизу.

1-2 - присісти навпочіпки, торкнутися паличками прапорців
підлоги (видих);

3-4 підвестися у в.п. (вдих). Повторити 6 разів.

г) Нахили тулуба вперед. В.п. - таке ж саме.

1—2 — нахилити тулуб вперед-вниз, торкнутися прапорцями

носків ніг (видих);

3-4 - випрямитися у в.п. (вдих). Повторити 6-8 разів.

д) Стрибки. В.п: - стійка ноги разом, руки з прапорцями в сторони.

1-4 - стрибки на місці на обох ногах, виконуючи махи руками вгору та вниз'. Виконати 4 серії стрибків, після кожної з них робити невелику паузу.

2. Поставити паралельно 2-3 гімнастичні лави, попереду кож­ної з них поставити обруч, який прив'язано до стояка, вздовж лави покласти 5 кубиків на відстані одного кроку.

Перешикувати дітей у 2-3 колони за їх віком. Вони викону­ють пролізання в обруч грудьми вперед, йдуть по гімнастичній лаві (молодші діти тримають руки в сторони, старші - під крок правої руки перед грудьми, лівої - в сторони), на кінці лави виконати стрибок у глибину на килимок. У зворотному напрям­ку діти йдуть з переступанням через кубики і стають у свою колону. Повторити 5-6 разів.

Гра «У-ведмедя у бору». Повторити 3-4 рази.

Ходьба у-повільному темпі (35 с) з підніманням рук в сторо­ни та опусканням вниз, як пташки крилами (6-8 разів).

Контрольні запитання:

1. Яка роль занять з фізичної культури у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку?

2. Охарактеризуйте типи занять з фізичної культури залежно від поставлених педагогічних завдань.

3. Розкрийте структуру занять з фізичної культури.

4. Яке значення має добір вправ для підготовчої частини заняття?

5. Розкрийте зміст понять «загальна щільність заняття» та «моторна щільність заняття».

6. Назвіть способи організації дітей під час виконання основних рухів.

7. Які характерні риси фронтального способу організації навчальної діяльності дітей?

8. Коли доцільно використовувати поточний спосіб організації навчаль­ної діяльності дітей?

9. Охарактеризуйте груповий спосіб організації навчальної діяльності дітей.

10. Які характерні риси змінного способу організації навчальної діяль­ності дітей?

11. Охарактеризуйте спосіб колового тренування при виконанні основ­них рухів.

12. Коли доцільно використовувати індивідуальний спосіб організації дітей при виконанні основних рухів?

13. Які особливості методики проведення занять з фізичної культури, на повітрі?

14. Які особливості проведення занять з фізичної культури у різних вікових групах: перша та друга молодша, середня, старша та підго­товча до школи?

15. Які особливості методики проведення занять з фізичної культури у мішаних за віком групах?

16. Як повинні відбуватися підготовка вихователя до проведення заняття з фізичної культури.


Глава XIII. Забезпечення рухової активності в повсякденному житті дітей

Ефективність педагогічного процесу в дитячому садку, спрямована на зміцнення здоров'я, всебічний фізичний розвиток та оптимальну рухову підготовленість дітей дошкільного віку, залежить від урахування біологічних закономірностей їх організму, пов'язаних із значною потребою дитини у різноманітних рухах.

Наукові дослідження (Е.М. Вавілова, Е.С. Вільчковський, Т.І. Осокіна, Н.Ф. Денисенко, В.А. Шишкіна та ін.) довели, що рухова активність дітей обумовлена численними соціальними, біо­логічними та природними факторами (режимом, станом здоров'я дитини, руховою підготовленістю, кліматичними умовами та ін.).

Активна рухова діяльність для підростаючого організму має особливе значення як фактор, який сприяє розвитку та вихованню особистості дитини в цілому. На думку академіка К.М Бикова: «Без м'язових рухів неможливо ні пізнання природи, ні, тим більш, переобладнання її в процесі праці, ні удосконалення самої людини в процесі виховання».1

Тільки в процесі оволодіння різноманітними руховими вміннями та навичками удосконалюються психомоторні та вегетативні функції, покращується якісна сторона рухової діяльності, розвиваються фізичні можливості дітей.

Дослідженнями фізіолога І.А. Аршавського та його співробітників обґрунтовано «енергетичне правило скелетних м'язів», згідно з яким особливості розвитку та діяльності фізіологічних систем зростаючого організму перебувають у прямій залежності від функціонування м'язів. Будь-який вид м'язової активності стимулює розвиток центральних регуляторних механізмів внутрішніх органів у такій мірі, що його можна вважати більш за все відповідальним за перехід організму дитини з одного ступеня вікового розвитку до іншого.

__________________________________________________________________

1Быкова К.М. Развитие идей И.П. Павлова. Задачи и перспективи // Весник АН СССР. - 1950. - № 7. - С. 86.

У спеціальних дослідженнях вітчизняних та закордонних психологів: Л.С. Виготського, О.В. Запорожця, Ж. Піаже та ін. показано наявність тісного взаємозв'язку між кількістю та якістю рухової активності і проявленням сприйняття, пам'яті, мислення, емоцій у дітей дошкільного віку.

Рухову активність дітей можна умовно розподілити на цілеспрямовану та довільну (самостійну). Виконання фізичних вправ під керівництвом вихователя під час занять, ранкової гімнастики, рухливих ігор та ін. є цілеспрямованою руховою активністю. Обсяг її в основному обумовлено програмою та встановленими методичними вимогами до організаційних форм з фізичного виховання дітей кожної вікової групи. Вона повинна становити не менше 1,5-2 годин на добу з урахуванням раціонального розпо­ділу їх у режимі дитячого садка.

До довільної рухової активності відносять самостійні ігри (в основному під час прогулянок), виконання фізичних вправ, різні пересування, коли діти вільні від занять або у зв'язку з самообслуговуванням і т.д. В умовах дошкільного закладу довільна рухова активність також значною мірою може регулюватися вихователем. Тому одним із важливих напрямків виховної роботи з дітьми є створення необхідних умов для їх оптимальної рухової активності, яку розглядають з кількісної та якісної сторін.

У поняття кількісної характеристики входять: обсяг рухів, які виконуються дітьми у певному календарному періоді (доба, тиждень, місяць, рік), а також місце рухової активності в режимі дня дитини.

Якісна сторона характеризує зміст рухової активності. До неї відносять форму занять, характер фізичних вправ, способи організації дітей під час їх виконання.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 167; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты