Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадача 10. На території населеного пункту в tпоч, год рівень радіації Р1 = __ Р/год
Читайте также:
  1. IV. Работа над задачами.
  2. IV. Работа над задачами.
  3. IV. Работа над задачами.
  4. IV. Работа над задачами.
  5. IV. Работа над задачами.
  6. V. Работа над задачами.
  7. V. Работа над задачами.
  8. V. Работа над задачами.
  9. V. Работа над задачами.
  10. V. Работа над задачами.

На території населеного пункту в tпоч, год рівень радіації Р1 = __ Р/год. Через tкінц, год у тій же точці рівень радіації дорівнював Р2 , Р/год.

Визначити час ядерного вибуху.

Порядок розрахунку.

1. Визначаємо відношення рівня радіації при другому вимірюванні Р2 до рівня радіації при першому вимірюванні Р1:

Р2 / Р1 = ___.

2. Визначаємо проміжок часу між двома вимірюваннями:

tкінц, – tпоч= ___ , год.

3. У табл. 9 на перетині графи «Відношення рівня радіації» при другому и першому вимірюваннях з графою «Час між двома вимірюваннями» знаходимо, що від ядерного вибуху до другого вимірювання пройшло Δt год.

4. Визначаємо час вибуху

tкінц - Δt = ___ год.

Таблиця 9 – Час після вибуху залежно від співвідношення виміряних на місцевості рівнів радіації і часу між вимірюваннями

Відношення рівня радіації при другому і першому вимірюваннях, Р21 Час між двома вимірюваннями (t2-t1)
Хвилини Години
0,9 4,0 6,0 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 144,0
0,8 2,0 3,0 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 72,0
0,7 1,2 2,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 48,0
0,6 1,0 1,3 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 34,0
0,5 0,45 1,1 2,2 4,3 7,0 9,0 12,0 28,0
0,4 0,35 0,55 1,5 3,4 5,3 7,3 9,0 22,0
0,3 - - 1,35 3,1 4,4 6,3 8,0 18,0
0,2 - - 1,8 2,4 4,0 5,3 7,0 16,0

Література

1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи з дисципліни «Цивільний захист» для студентів професійного напряму 6.030504 денної та заочної форм навчання.

2. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник / Под ред. Г.П. Демиденко. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1987. – 70, 92, 212-218, 256 с.

3. А.І. Губський. Цивільна оборона. К.– Міністерство освіти, 1995. – 82-85, 88-91, 216 с.

4. Гражданская оборона: Учебник для вузов / В. Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшнев, Н.І. Акімов. Под ред. Д.І. Михайліка. – М.: Высш. школа, 1986. – С. 63...66.5. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист. К. – Знання, 2010, 487 с.

6. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник, вид. 2-ге, перерероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 438 с.

 

Додаток А

Вихідні дані для оцінки інженерної, пожежної, радіаційної та хімічної безпеки для рішення задач 1-8.

№ варіантів   Потужність вибуху, N, кт   Віддаленість об’єктуа, км   Межа вогнестійкості несущих стін, год.   Межа вогнестійкості поверхневих перекриттів, год.     Категорія пожежонебезпеки вироництва   Р1 = Рпоч, Р/год   Ркінц., Р/год   Кількість СДОР в ємності, т   Тривалість робіт t р , год.   tн.мех, годин   Двст, Р   Рmax, Р/год.   Др, Р   Швидкість середнього вітру, м/с   Надлишковий тиск, ΔРф, кПа
1,5 А
1,5 В
згор. Г
Б
0,75 Д
2,5 В
2,5 1,5 Г
2,5 0,75 Д
2,5 В
2,5 1,5 Г
2,5 0,75 Д
В
1,5 Г
Д
0,75 В
0,25 Г
2,5 0,25 Д
2,5 згор Д
0,5 Г
згор Г
0,25 В
0,5 1,5 Г
0,5 згор В
0,5 0,75 В
0,5 0,25 Г
0,5 згор Д
згор. згор В

 Додаток БВихідні дані для рішення задачі № 9

№ вар. Час, який пройшов після вибуху, год. Рівень радіації, Р / год. Час визначення, год. Вар. Час, який пройшов після вибуху, год. Рівень радіації, Р / год. Час визначення, год.
       

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты