Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаткова інформація про діалогове вікно Мастер функций
Читайте также:
  1. L – класс линейных функций.
  2. RВелоэргометрия, тредмил-тест и проба Мастера
  3. Алгоритм минимизации функций в классе нормальных форм
  4. Анатомо-морфологическая база высших психических функций
  5. Арифметические операции над непрерывными функциями. Композиция непрерывных функций
  6. Базовым принципом концепции МСС является отделение друг от друга функций переноса и коммутации, функций управления вызовом и функций управления услугами.
  7. Ввод формул и функций для табличных расчетов
  8. Взаимосвязь сущности денег и их функций.
  9. Виды операций и стандартных функций в языке программирования Visual Basic 6.0, правила их записи и порядок выполнения. Примеры
  10. Виды процедур и функций

Наведемо додаткові рекомендації, про які необхідно пам'ятати, працюючи з діалоговим вікном Мастер функций:

У будь-який момент роботи з діалоговим вікном Мастер функций, якщо виникне потреба в допомозі, її можна отримати, клацнувши мишкою на кнопці Справка (Help).

Якщо користувач вводить нову формулу, Мастер функций автоматично починає її зі знака =.

Якщо під час виклику Мастера функций активна клітинка не була пустою, то її вміст буде видалено.

Користувач може застосовувати Мастер функций для підстановки функції у вже створену формулу. Для цього при редагуванні формули необхідно встановити курсор в те місце, куди потрібно вставити функцію. Потім для здійснення цієї підстановки необхідно викликати Мастера функций.

Перебуваючи в другому діалоговому вікні Мастера функций, можна клацнути мишкою на кнопці Назад (Back), щоб повернутися до першого діалогового вікна Мастера функций, де можна вибрати іншу функцію.

Якщо користувач передумав вводити функцію то, перебуваючи в будь-якому вікні Мастера функций, необхідно клацнути мишкою на кнопці Отмена (Cancel).

Кількість полів редагування, які розміщені в другому вікні Мастера функций, визначається числом аргументів, які використовує функція. Якщо функція не використовує аргументи, поля редагування не виводяться на екран. Якщо функція використовує змінну кількість аргументів, наприклад, функція СРЗНАЧ (AVERAGE), Excel додає нові поля редагування щоразу, коли вводиться черговий аргумент.

Поле, розміщене праворуч від області редагування кожного аргумента, показує його поточне значення.

Деякі з функцій мають кілька форм, наприклад, функція ИНДЕКС (INDEX). Якщо користувач вибирає одну з таких функцій, Excel виводить на екран додаткове діалогове вікно, яке дає змогу вибрати потрібну форму функції. Таке діалогове вікно позначається як Шаг1а (Step1a).

Якщо користувач бажає тільки ввести список аргументів конкретної функції, потрібно набрати знак рівності (=) і назву цієї функції, а потім натиснути комбінацію клавіш <Ctrl+A>. В результаті на екрані з'явиться друге діалогове вікно Мастера функций.

Для швидкого пошуку функції в списку Функция (Function Name) активізуйте цю секцію першого діалогового вікна Мастера функций і введіть першу букву назви функції. Потім прокручуйте список до знаходження потрібної функції. Наприклад, якщо вибрана категорія Полный алфавитный перечень (All) і є потреба використати функцію SIN, клацніть мишкою на вікні списку Функция (Function Name) і натисніть на клавіатурі букву <S>. Таким чином буде знайдена перша з функцій, імена яких починаються з цієї букви. Це значно звузить коло пошуку.Якщо користувач бажає використати функцію як аргумент (тобто як вкладену функцію), необхідно клацнути мишкою на кнопці, розміщеній ліворуч від поля введення аргументів у другому діалоговому вікні Мастера функций. Excel виведе на екран перше діалогове вікно Мастера функций і дасть змогу вибрати другу функцію. В рядку заголовка цього вікна з'явиться слово [Вложеный] [(Nested)], що буде нагадувати про те, що користувач створює вкладену функцію. З допомогою Мастера функ-ций користувач може створити до семи рівнів вкладених функцій.

Функції роботи з базою даних. До цієї категорії в Excel віднесено 12 функцій. Вони використовуються при роботі з табличними базами даних (також відомими, як списки), що зберігаються в аркуші робочої таблиці. Всі ці функції в англомовній версії Excel починаються з букви D і мають еквівалентні функції, не пов'язані з роботою над базами даних. Наприклад, функція БДСУММ (DSUM) є спеціальним варіантом функції СУММ (SUM), яка підраховує суму значень бази даних, що відібрані за заданим критерієм.Таблична база даних - це прямокутний діапазон клітинок, у верхньому рядку якого розміщено назви полів бази даних. Кожний наступний рядок є окремим записом у базі даних.

Зауваження. Для використання функцій роботи з базою даних користувач повинен спочатку визначити спеціальний діапазон критеріїв відбору елементів робочої таблиці. Цей діапазон збігається з тим, що використовується в команді Данные та її опціях Фильтр і Расширенный фильтр (DataFilterAdvanced Filter).

Приклад. На рис відображена таблична база даних зі створеним діапазоном критеріїв у клітинках А1:В2. Зверніть увагу, що діапазон критеріїв може бути розміщений у будь-якому місці робочої таблиці (вище або нижче від списку).

Рис.5.2.9. Таблична база даних з діапазоном критеріїв у клітинках А1:В2

 

Функція БДСУММ (DSUM) визначає загальний обсяг продажів у конкретному регіоні, який вибрано відповідно до заданого діапазону критеріїв. Наприклад, для підрахунку суми продажів по східному регіону в поле Регіон діапазона критеріїв (клітинка А2) введіть рядок ="Схід". Після цього в будь-яку вільну клітинку аркуша робочої таблиці (наприклад, клітинка D2) запишіть формулу такого типу:

=БДСУММ(ДиапазонСписка;НазваниеПоля;Критерий)

або

=DSUM(ListRange;FieldName;Criteria)

Для нашого прикладу (див. рис.) ця формула матиме вигляд:перший варіант:

=БДСУММ(А4:В15;В4;А1:В2)

або

=DSUM(А4:В15;В4;А1:В2)

другий варіант:

=БДСУММ(А:В;В4;А1:В2)

або

=DSUM(А:В;В4;А1:В2)

 

Формула повертає суму значень поля Сума продажів тільки тих записів, які задовольняють заданий у діапазоні Критерий критерій (Схід). Можна змінити критерій, і формула підрахує новий результат.

 

Рис.5.2.10. Другий крок виконання функції БДСУММ


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты