Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості структури і методики уроків добукварного періоду
Незважаючи на те, що уроки добукварного періоду умовно поділені за основною метою на підготовчі — до читання і до письма, структура і методика проведення їх мають багато спільного. Це пояснюється тим, що читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, особливо на початковому етапі оволодіння ними, мають багато спільних структурних компонентів.

І підготовка до читання, і підготовка до письма вима­гають сформувати в учнів первинні уявлення про речення, слово, склад, наголос, звуки і букви. Оволодіння прийо­мами звукового аналізу і звукового синтезу, які є важли­вою основою для формування у дітей свідомих навичок читання й. письма, має здійснюватись у тісному взаємо­зв'язку. А це означає, що робота над цими прийомами мав місце на всіх без винятку уроках добукварного періоду.

Подібними є ці уроки і за своєю структурою, яка має враховувати особливості протікання психічних процесів у шестирічних дітей. У зв'язку з обмеженими можливос­тями дітей цього віку зосереджувати увагу на навчаль­них об'єктах учитель повинен частіше змінювати види навчальної роботи, вносити в процес виконання навчаль­них завдань елементи ігрової діяльності.

Динамічні паузи та фізкультурні хвилинки на уроках добукварного періоду найдоцільніше будувати із застосу­ванням мовленнєвих дій — проказуванням віршів, потішок, лічилок тощо.

Незважаючи на те що кожен урок добукварного пері­оду має свою основну тему й мету, до їх змісту вноситься кілька видів робіт, спрямованих на закріплення засвоєно­го дітьми на попередніх уроках.

Лекція№ 3 (2 години)

Букварний період навчання грамоти, його завдання. Структура уроку букварного періоду, методика його проведення.

План лекції.

1. Значення і завдання букварного періоду.

2. поділ букварного періоду навчання грамоти на етапи.

3. Особливості першого етапу.

4. Робота за сторінкою букваря.

5. особливості роботи на другому етапі букварного періоду.

6. Наочність в період навчання грамоти.

7. Після букварний період навчання грамоти.

 

Рекомендована література

1. Антипець В.П. Використання дидактичних матеріалів на уроках грамоти.- ж-л "Початкова школа", №9, 1990р.

2. Артюх Н.П. Як навчати дітей зливати літеру у склади і слова. - ж-л "Початкова школа", №9, 1993р.

3. Баршай Л.С. Урок навчання грамоти в 1 класі. - ж-л "Початкова школа",№9, 1993р.

4. Воскресенська Н.О. Використання звукового аналізу слів під час вивчення орфографічного матеріалу. - ж-л "Початкова школа",№2, 1994р.

5. Воскресенська Н.О., Тимченко Л.І. Навчання грамоти. - ж-л "Початкова школа", №11, 1996р.

6. Деркач Н.І. Звукова робота в період навчання грамоти шестилітніх.- ж-л "Початкова школа", №11, 1990р.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 190; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты