Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЧастина І. НАУКОВІ ОСНОВИ Прогнозування нафтогазоносності надр
Читайте также:
  1. Біоетичні основи утримання від дошлюбних і позашлюбних статевих зносин
  2. Вивчення основи слова і закінчення
  3. Екологічне прогнозування
  4. Екологічні основи вирощування високоврожайного насіння.
  5. Еколого-правови культура як складова частина культури людини та цивілізаційної культури.
  6. Зміст матеріалів розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів, методичні рекомендації щодо їхнього виконання. Загальна частина
  7. І. Організаційна частина
  8. ІІІ. Економічна частина
  9. Інтегрування частинами
  10. Інформаційна безпека, основи захисту інформації

Прогнозування нафтогазоносності надр – це процес науково обгрунтованого передбачення наявності в надрах земної кори нафтогазоносних геологічних об’єктів, визначення їхнього просторового положення, умов залягання покладів і величини початкових ресурсів нафти і газу. При цьому під терміном “надра” розуміють частину земної кори від поверхні суші або дна акваторії до глибин, доступних для геологічного вивчення та промислового видобутку нафти і газу.

Науковою основою прогнозування нафтогазоносності надр є вчення про закономірності формування і розміщення нафти і газу в літосфері. При цьому слід відзначити, що деякі аспекти цього вчення розроблені ще недостатньо і необхідні значні комплексні геолого-геохімічні дослідження для їх поглибленого вивчення.

На основі порівняльного аналізу наявних фактичних геологічних даних можна зробити висновок, що теорією і практикою нафтогазової геології встановлені загальні закономірності зв’язку формування та розміщення регіонально нафтогазоносних територій і локальних скупчень нафти і газу в розрізі літосфери.

Прогнозування перспектив нафтогазоносності надр складається з двох пов’язаних між собою процедур – якісної та кількісної оцінок.

Оцінка перспектив нафтогазоносності проводиться для об’єктів прогнозу різного ієрархічного рівня відповідними методами з використанням необхідного набору параметрів і поправочних коефіцієнтів. На кожному із рівнів прогнозування базується на вивченні різних комплексів критеріїв оцінки нафтогазоносності надр. В залежності від завдань, що вирішуються при оцінці перспектив нафтогазоносності, і в залежності від масштабу геологічних об’єктів, що оцінюються, за критерії такої оцінки беруть різні комбінації ознак нафтогазоносності.

Прогнозування нафтогазоносності надр базується на принципі аналогії, тобто порівняльної оцінки геологічної будови й нафтогазоносності окремих територій із врахуванням виявлених закономірних зв’язків формування і розміщення скупчень нафти і газу. Важливе значення при цьому має кількісна оцінка можливих масштабів нафтогазоносності досліджуваного об’єкта. Вона здійснюється шляхом оцінки прогнозних і перспективних ресурсів нафти і газу. Із врахуванням цих ресурсів плануються обсяги пошуково-розвідувальних робіт, їх можлива геолого-економічна ефективність, обсяги приросту розвіданих запасів і в перспективі – видобуток нафти і газу.

.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 34; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты