Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМеханізм комерціалізації
Читайте также:
  1. Бюджетна політика і бюджетний механізм
  2. Бюджетний механізм
  3. Випробування підіймально-транспортних машин і механізмів
  4. Господарський механізм, його сутність та елементи
  5. Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства
  6. Інші методи економічного механізму природовикористання
  7. МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ.
  8. Механізм вироблення бюджетної політики на місцевому рівні
  9. Механізм забезпечення фінансової безпеки

прав інтелектуальної власності

Відомо, що приріст обсягів збуту і доходів має місце на тих підприємствах, які впроваджують інновації. Тобто, в сучасних умовах актуальним є бажання підприємств своєчасно виявляти тенденції розвитку ринку і просувати на ньому нові конкурентноздатні товари, орієнтовані на задоволення сучасних і майбутніх потреб та бажань споживачів. Орієнтація на інноваційний шлях розвитку вимагає від національних суб’єктів господарської діяльності перебудови системи управління, створення на основі принципів маркетингу системи оперативного пошуку нових сфер та способів реалізації власного потенціалу, які спирались би на нові товари, нові технології, нові методи організації виробництва і збуту.

Інноваційний процес це послідовність дій, спрямованих створення ідеї можливого нововведення, маркетинг інновацій, виробництво, продаж і поширення цього нововведення, оцінка ефективності інновацій.

З метою визначення оптимального строку використання обладнання, технологій чи визначення оптимального часу для оновлення продукції або впровадження принципово нової продукції, керівництво підприємств повинно вивчати життєвий цикл продукції. При цьому слід правильно передбачити його динаміку і тривалість.

З життєвим циклом продукції пов’язаний і життєвий цикл нововведень, який структурно відображає процес перетворення знань і процес перетворення ідеї у новий продукт.

Життєвий цикл нововведень призводить до появи інноваційного продукту на всіх його стадіях, до яких належать:

– нові результати досліджень – ідеї та наукові відкриття, винаходи, що захищені патентами;

– нові проекти та розробки;

– нові товари (продукція, технології);

– нові знання про те, як впровадити, опанувати та використати об'єкти інтелектуальної власності (комерційної таємниці);

– нові послуги, нові способи передачі товарів та послуг.

Результатом такого виду нововведень є інноваційний продукт чи інноваційна продукція, які мають відповідну відмінність, що пов’язана з етапами інноваційного процесу.

Інноваційний продукт – це результат науково-дослідної і/або дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам до інноваційної діяльності.

Інноваційна продукція – це нові конкурентоспроможні товари чи послуги, що відповідають вимогам до інноваційної діяльності.Трансформація науково-технічних розробок в інноваційний продукт, що придатний для виробництва і ринку, є найважчим етапом у ланцюгу, який зв’язує науку зі споживачем, оскільки розробники не завжди розуміють домінанти ринку, потреби споживача, у них часто немає досвіду технологічного підприємництва.

Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт передбачає структуризацію інноваційного процесу, а саме:

– генерування нової ідеї;

– експериментальна реалізація нової ідеї;

– освоєння в виробництві;

– масовий випуск;

– споживання.

Організаційною основою трансформації інтелектуальної власності в інноваційний продукт є побудова і реалізація інноваційного проекту за відповідними стадіями інвестиційного проектування, до яких належать (рис. 3).

Рис. 3. Стадії інноваційного проектування

 

– початкова стадія (1), на якій здійснюють розробку бізнес-плану інноваційної діяльності;

– передінвестиційна стадія (2), на якій розробляється техніко-економічне обґрунтування інвестицій в інноваційну діяльність;

– передкінцева стадія (3), на якій здійснюють оцінку ефективності інноваційного проекту;– інноваційний проект (4) – стадія, на якій формують інноваційний проект;

– кінцева стадія (5), на якій здійснюють впровадження інноваційного проекте. На цій стадії підключається інвестиційна стадія (2), якій передує передінвестиційна стадія (1), коли здійснюється пошук і використання фінансових ресурсів інвестиційної діяльності.

Передінвестиційна стадія інноваційного проектування включає розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) інвестицій в інноваційну діяльність. Цей документ є основним, що обґрунтовує доцільність та ефективність інвестицій в інноваційний проект. У межах ТЕО деталізують та уточнюють рішення, що прийняті на стадіях передпроектного обґрунтування інвестицій – техніко-технологічні, проектні, конструктивні, природоохоронні; можливість правової охорони інновацій; екологічна ефективність та соціальні наслідки.

Початкова стадія дозволяє здійснити розробку бізнес-плану інноваційної діяльності. Бізнес-план інноваційної діяльності – це основний документ, що дозволяє здійснити оцінку та обґрунтувати інноваційний проект. У ньому проводять опис аспектів майбутнього інноваційного проекту, аналізують проблеми, що можуть виникнути в процесі його здійснення, визначають шляхи їх рішення.

Бізнес-план інноваційної діяльності дозволяє здійснити оцінку можливостей інноваційного проекту на прикінцевій стадії, визначити доходи та витрати, здатність самофінансування, розрахувати потік реальних коштів, проаналізувати окупність інноваційного проекту та повну окупність кредитних коштів, що залучаються.

Безумовно, бізнес-план інноваційної діяльності є складовою бізнес-плану розвитку підприємства або бізнес-плану інноваційної діяльності, бізнес-плану санації підприємства.В інноваційній діяльності виділяють два види інноваційного проектування (рис. 4).

Інноваційний проект, який охоплює стадію інноваційної діяльності підприємства, як частину загального інноваційного процесу, а саме: організацію нового виробництва (мале, велике); випуск нової продукції; організація сервісної підтримки нової продукції називають підприємницьким.

Він описує стадію підприємництва в загальному інноваційному процесі.

Інноваційний проект називають науково-дослідним, якщо він охоплює стадію інноваційної діяльності науково-дослідних, дослідно-конструкторських установ як частини загального інноваційного процесу, а саме: пошук і розробка ідей (фундаментальні і пошукові науково-дослідні роботи, відкриття, задуми, пропозиції); здійснення НДДКР (створення дослідного зразка, діючого прототипу, тобто демонстрація реалізації ідей); проведення цілеспрямованої науково-дослідної роботи, розробка технологічного процесу та його матеріального забезпечення. Цей інноваційний проект описує стадію науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в загальному інноваційному процесі.

Одночасно, якщо результатом цієї стадії інноваційного процесу стає інноваційний продукт (наприклад, винахід), що може бути проданий (комерціалізований), то цей процес завершується стадією комерціалізації.

Якщо ця стадія інноваційного процесу переходить до стадії підприємництва, то останній завершується також стадією комерціалізації.

Досвід показує, що в реальних умовах від ідеї створення нового продукту до надходження перших прибутків від його продажу на ринку проходить приблизно три-чотири роки,у рідкісних випадках – менше. Це період інноваційного проекту, який може охоплювати всі стадії інноваційного процесу, а саме:

Механізм комерціалізації – це процес відтворення руху інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку. Для менеджера інтелектуальний капітал має дві основні компоненти: людський капітал та інтелектуальні активи. Людський капітал чи інтелектуальна сила створюють інновації і те, що можна описати і ідентифікувати, розглядаються як інтелектуальні ресурси.

 

Рис. 4. Інноваційна діяльність за видами

інноваційного проектування

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 43; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты