Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема: КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ.
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Андрусівське перемир'я 1667 р. "Вічний мир" та його наслідки для України.
  5. Ауки України
  6. Банковская система: структура, цели и основные функции
  7. Бюджетна система України
  8. Видатки бюджетів на розвиток інфраструктури країни
  9. Види інформаційних документів, які готуються в закордонних представництвах України.
  10. Виникнення й основні етапи становлення природоохоронного законодавства і права на території сучасної України.

План

1. Північна Америка. Місце і роль США в Америці. США. Особливості економіко-географічного положення. Адміністративний устрій. Формування сучасної території. Особливості природних умов. Природно-ресурсний потенціал країни.

2. Населення США, найбільші міські агломерації та урбанізовані райони. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв'язків США.

3. Канада. ЕГП. Формування території. Природні умови. Багатство сировинної бази. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці.

Література:

1. Бершадська Т. Економічна та соціальна географія світу. 10 кл.— Тернопіль: Підручники і посібники, 2002.

2. Економічна і соціальна географія світу: Підручник для 10 кл. серед. шк. / За ред. Б. П. Яценка.— К.: АртЕк, 2004.

3. Стіл Ф., Лай К. Захоплююча подорож навколо світу.— К.: Махаон – Україна, 2001.

4. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. Підручник.— К.: Либідь, 2000

5. С. Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. Географія. Соціально-економічна географія світу, 10 клас Харків: 2010 рік

Північна Америка. Місце і роль США в Америці. США. Особливості економіко-географічного положення. Адміністративний устрій. Формування сучасної території. Особливості природних умов.

Природно-ресурсний потенціал країни. Сполучені Штати Америки — світовий лідер за своїм економічним і політичним потенціалом. США — країна «Великої сімки», член ООН, НАТО, ОЕСР, Організації американських держав (ОАД).

Форма правління і державний устрій. За формою правління США — федеративна республіка. Главою держави і уряду є президент. Законодавчий орган — Конгрес (палата представників і сенат). За адміністративно-територіальним поділом до складу держави входять 50 штатів і 1 округ (столичний) Колумбія. Територія країни об'єднує розрізнені частини: материкову Америку (48 штатів), Аляску (49-й штат), Гавайські острови (50-й штат). США мають володіння в Тихому та Атлантичному океанах.

Географічне положення. Материкові штати країни розташовані в центрі Північної Америки, Аляска — на північному заході материка, Ганайські острови — у центральній частині Тихого океану. Країна межує на півночі з Канадою, на півдні — з Мексикою.Природні умови і ресурси. Рельєф США- різноманітний: Великі тa Центральні рівнини розташовані в центрі країни, старі гори Аппалачі — на сході, молоді гори Кордильєри і Скелясті — на заході. Країна розташована в кількох кліматичних поясах: Аляска — в суворому субарктичному, Гавайські острови — у тропічному, материкові штати — в помірному і субтропічному. Держава має значні запаси деревини. Лісами покрито 32 % території. Ґрунти — різноманітні: субтропічні коричневі, чорноземні, каштанові прерій, підзолисті, дерново-підзолисті мішаних і широколистих лісів, бурі й сіро-бурі сухих степів, чорно-бурі пустельних саван. Значні водні ресурси зосереджено у великих ріках: Колорадо, Міссісіпі, Огайо, Міссурі, Колумбії та інших, у Великих озерах. Країна багата на різноманітні корисні копалини. Великими кам'яновугільними басейнами є Аппалацький і Центральний. Промислові запаси нафти і газу розробляють на узбережжі та шельфі Мексиканської затоки, Аляски, у штатах Техасі, Оклахомі, Каліфорнії. Головний залізорудний басейн розташований біля Верхнього озера. Промислові запаси кольорових металів і урану є в Кордильєрах, фосфоритів — у Флориді, калійних солей — у Нью-Мексико. За рік у США видобувають близько 850 млн тонн вугілля, 390 млн тонн нафти, 540 млрд кубіч них метрів природного газу, 60 млн тонн залізної руди, 2 млн тонн міді, 0,5 млн 1 тбнй цинку, 0,4 млн тонн свинцю, 1650 т срібла, 1190 т урану, 330 т золотИ 50 млн тонн фосфоритів, 8 т платини.Населення. США належать до країн переселенського типу. Сучасні американці — переважно нащадки іммігрантів з Європи, Азії та переселенців з країн Африки, яких примусово привозили для роботи на плантаціях. Частка корінних жителів є незначною, це — індіанці. I ескімоси, алеути, гавайці. За кількістю населення США посідають 3-тє місце у світі. Через з великі розміри території середній приріст населення в різних регіонах істотно різниться. В середньому він становить 1 %. На приріст населення впливає зовнішня міграція, яка розглядається державою позитивно. Щорічно в країну в'їжджають до 800 тис. осіб. Серед них виділяють такі групи: спеціалісти вищої кваліфікації, некваліфікована робоча сила, політичні іммігранти і нелегальні (небажані). Для США характерною є й міграція по країні населення, яке працює. Середня густота населення — 30 осіб на км2. Найгустіше заселено штати: Каліфорнія, Нью-Йорк, Техас, Флорида. У США значним є рівень урбанізації: 75% населення — жителі міст. Найбільші міські агломерації: Нью-Йорк (20 млн осіб), Лос-Анджелес(16 млн), Чикаго (9 млн), Сан-Франциско (6 млн). Крім того, у країні є близько 50 міст з населенням понад 1 млн осіб. Великі міські агломерації, об'єднуючись, утворюють мегаполіси — Приатлантичний (45 млн), Приозерний (35 млн), Каліфорнійський (25 млн осіб). За віросповіданням більшість населення — це християни: протестанти - 47%, римсько-католики — 21%, православні — 2,6%, решта — представники різних релігійних конфесій і напрямів, яких у США налічують близько ЗО.Господарство. США — високорозвинута постіндустріальна країна. Її господарство характеризується комплексним розвитком усіх сучасних виробництв, новітніми технологіями та оптимальною організацією праці. Нині економіці США притаманні висока концентрація виробництва і капіталу утворення транснаціональних монополій.

Ч о р н а м е т а л у р г і я представлена підприємствами повного циклу. Центри зосереджено на Атлантичному узбережжі, в районі Великих озер, у штаті Алабама. Великим металургійним центром є Піттсбург.

Центри К о л ь о р о в о ї м е т а л у р г і ї розміщено в районах видобутку руди або великих портах, куди доставляють імпортну сировину. Основні центри: Нью-Йорк, Сент-Луїс, Ноксвілл та ін. За обсягом виробництва алюмінію США посідають 1-ше місце в світі. Його центри розміщено на північному заході країни.

М а ш и н о б у д у в а н н я одна з провідних галузей промисловості США. Воно характеризується високою наукомісткістю виробництв. Галузі машинобудівного комплексу поділено на чотири великі групи. Перша — авіакосмічна галузь. Її центри розташовано в штатах Техас, Флорида, Каліфорнія, Вашингтон. Частка цієї галузі становить 12% вартості продукції машинобудівного комплексу. Друга група галузей — транспортне машинобудування, переважно це автомобілебудування. У США виробляють близько 10 млн автомобілів на рік: легкові та вантажні автомобілі, автобуси. Центри зосереджено в районі Великих озер, у Камфорнії, північно-східних і південних штатах. Підприємства суднобудування розташовані у великих портових містах США. Третя група — загальне і важке машинобудування. До неї входить виробництво двигунів, турбін, сільськогосподарської техніки, устаткування для галузей промисловості тощо. Підприємства розміщено майже по всій країні. Четверта — електронне і точне машинобудування, в тому числі виробництво електронно-обчислювальної техніки, електротехніки, засобів електрозв'язку. Основні райони розміщення: Північний Схід і район Великих озер, штати Каліфорнія, Флорида, Техас та ін.

США - світовий лідер за обсягом виробництва i різноманітністю продукції х і м і ч н о ї п р о м и с л о в о с т і. Підприємства, що працюють на власній часткoво довізній сировині, тяжіють до великих міст і мегаполісів. Вони розташовані переважно в трьох регіонах: узбережжя Мексиканської затоки (нафтохімія), північно-східні штати, Нью-Йорк, Філадельфія (хімія органічного синтезу, основна хімія), захід США (нафтохімія, хімія органічного синтезу, основна хімія).

Л е г к а п р о м и с л о в і с т ь охоплює підприємства текстильної, швейної, шкіряно-взутгєвої та інших галузей. Підприємства текстильної промисловості працюють на власній сировині, тяжіють до споживача.

США мають високий рівень розвитку всіх галузей о б р о б н о ї п р о м и с л о в о с т і. На державному рівні заохочується розвиток новітніх наукомістких галузей, фінансуються перспективні наукові дослідження, особливо у військово-промисловому комплексі. Головні промислові райони США: Північно-Східний, Приозер'я, Каліфорнія, Аппалацький Підмонт. Великий промисловий район тягнеться по лінії міст Бостон — Балтимор — Сент-Луїс — Мілуокі. Найбільшими центрами є міста: Міннеаполіс, Сент-Пол, Сент-Луїс, Даллас, Сієтл, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Бостон, Філадельфія, Клівленд, Детройт, Х'юстон. Названі центри і райони утворюють так звані промислові пояси США.

С і л ь с ь к е г о с п о д а р с т в о країни добре розвинуте. Для США характерними є фермерські господарства з нормованими ділянками землі. Ферми мають багато напрямів сільськогосподарської діяльності, що забезпечує їх стовідсоткову ефективність, безвідходність виробництва і надзвичайно високу товарність. Цікаво, що родини фермерів не використовують своєї продукції, а купують її у магазинах після спеціальної обробки. Країна повністю забезпечує власні потреби в сільськогосподарській продукції і є найбільшим у світі її експортером. Розвиток сільського господарства характеризується сучасною інфраструктурою виробництва, що включає достатнє паливно-енергетичне і комунікаційне забезпечення, сучасні види техніки і транспорту. Галузь активно використовує послуги дослідних установ, консультативних спеціалізованих пунктів, агрометеостанцій. У державі працює мережа наукових закладів, які готують спеціалістів із сільського господарства. У землеробстві перше місце посідають кормові культури: ячмінь, кукурудза, сорго. Навіть виділяють «кукурудзяні штати»: Айова, Іллінойс. На другому місці вирощування пшениці. «Пшеничними штатами» є Техас, Канзас, Дакота, Каліфорнія. Загальний збір зерна досягає майже 400 млн тонн за рік. Серед олійних культур переважають соя, соняшник, арахіс. США культивують цукрові буряки і цукрову тростину, картоплю, рис, овочі, фрукти. З непродовольчих рослин вирощують тютюн, бавовник, льон та ін. США один зі світових лідерів з виробництва тютюну. У тваринництві переважає скотарство. Розводять велику рогату худобу молочного та м'ясного напрямів, на другому місці — свинарство. Вівчарство розвинуто в Кордильєрах. Останнім часом набуває популярності так зване біле м'ясо птахів, тому активно розвивається птахівництво. Птахофабрики і птахоферми є біля всіх міст. Крім традиційних птайв (курей, гусей, індиків, качок), розводять екзотичних: страусів, павичів, голубів, лебедів. Традиційним для країни є конярство (колекційне, м'ясне, спортивне), Основний його район — Техас. Розвинуто рибальство; щорічний вилов риби становить приблизно 7 млн тонн.

США мають розгалужену т р а н с п о р т н у с и с т е м у. У країні сформовано трансконтинентальні «коридори» — мережу залізничних та автомобільних шляхів, які з'єднують штати. США - лідер світових авіаперевезень (внутрішніх і зовнішніх). Навіть невеликі міста мають власні аеропорти. У США — найбільший у світі приватний авіапарк.

Зовнішньоекономічні зв'язки. США є центром системи міжнародних економічних зв'язків, що сформувалися в сучасному світі. Зовнішньоекономічна діяльність США полягає в експорті-імпорті капіталу, товарів і послуг, участі у роботі міжнародних економічних організацій, благодійності на державному рівні, виконанні ролі миротворців у міжнародних конфліктах, наданні економічної та науково-технічної допомоги менш розвинутим країнам, у боротьбі з міжнародним тероризмом. В експорті товарів переважають готові вироби — автомобілі, літаки комп'ютерні ракети, продукція точного машинобудування, продукти сільського господарства, мінеральна сировина, зброя. Імпортують США споживчі товари, паливо, сировину, електронне обладнання, екзотичні й тропічні продукти харчування. Дипломатичні відносини між США і Україною було встановлено в 1992 р. Зовнішньоекономічний товарооборот між двома країнами становить майже 1 млрд доларів США. Експорт в Україну переважає над імпортом.

Населення США, найбільші міські агломерації та урбанізовані райони. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв'язків США.

Населення. США належать до країн переселенського типу. Сучасні американці — переважно нащадки іммігрантів з Європи, Азії та переселенців з країн Африки, яких примусово привозили для роботи на плантаціях. Частка корінних жителів є незначною, це — індіанці. I ескімоси, алеути, гавайці. За кількістю населення США посідають 3-тє місце у світі. Через з великі розміри території середній приріст населення в різних регіонах істотно різниться. В середньому він становить 1 %. На приріст населення впливає зовнішня міграція, яка розглядається державою позитивно. Щорічно в країну в'їжджають до 800 тис. осіб. Серед них виділяють такі групи: спеціалісти вищої кваліфікації, некваліфікована робоча сила, політичні іммігранти і нелегальні (небажані). Для США характерною є й міграція по країні населення, яке працює. Середня густота населення — 30 осіб на км2. Найгустіше заселено штати: Каліфорнія, Нью-Йорк, Техас, Флорида. У США значним є рівень урбанізації: 75% населення — жителі міст. Найбільші міські агломерації: Нью-Йорк (20 млн осіб), Лос-Анджелес(16 млн), Чикаго (9 млн), Сан-Франциско (6 млн). Крім того, у країні є близько 50 міст з населенням понад 1 млн осіб. Великі міські агломерації, об'єднуючись, утворюють мегаполіси — Приатлантичний (45 млн), Приозерний (35 млн), Каліфорнійський (25 млн осіб). За віросповіданням більшість населення — це християни: протестанти - 47%, римсько-католики — 21%, православні — 2,6%, решта — представники різних релігійних конфесій і напрямів, яких у США налічують близько ЗО.

Господарство. США — високо розвинута постіндустріальна країна. Її господарство характеризується комплексним розвитком усіх сучасних виробництв, новітніми технологіями та оптимальною організацією праці. Нині економіці США притаманні висока концентрація виробництва і капіталу утворення транснаціональних монополій.

Ч о р н а м е т а л у р г і я представлена підприємствами повного циклу. Центри зосереджено на Атлантичному узбережжі, в районі Великих озер, у штаті Алабама. Великим металургійним центром є Піттсбург.

Центри К о л ь о р о в о ї м е т а л у р г і ї розміщено в районах видобутку руди або великих портах, куди доставляють імпортну сировину. Основні центри: Нью-Йорк, Сент-Луїс, Ноксвілл та ін. За обсягом виробництва алюмінію США посідають 1-ше місце в світі. Його центри розміщено на північному заході країни.

М а ш и н о б у д у в а н н я одна з провідних галузей промисловості США. Воно характеризується високою наукомісткістю виробництв. Галузі машинобудівного комплексу поділено на чотири великі групи. Перша — авіакосмічна галузь. Її центри розташовано в штатах Техас, Флорида, Каліфорнія, Вашингтон. Частка цієї галузі становить 12% вартості продукції машинобудівного комплексу. Друга група галузей — транспортне машинобудування, переважно це автомобілебудування. У США виробляють близько 10 млн автомобілів на рік: легкові та вантажні автомобілі, автобуси. Центри зосереджено в районі Великих озер, у Камфорнії, північно-східних і південних штатах. Підприємства суднобудування розташовані у великих портових містах США. Третя група — загальне і важке машинобудування. До неї входить виробництво двигунів, турбін, сільськогосподарської техніки, устаткування для галузей промисловості тощо. Підприємства розміщено майже по всій країні. Четверта — електронне і точне машинобудування, в тому числі виробництво електронно-обчислювальної техніки, електротехніки, засобів електрозв'язку. Основні райони розміщення: Північний Схід і район Великих озер, штати Каліфорнія, Флорида, Техас та ін.

США - світовий лідер за обсягом виробництва i різноманітністю продукції х і м і ч н о ї п р о м и с л о в о с т і. Підприємства, що працюють на власній часткoво довізній сировині, тяжіють до великих міст і мегаполісів. Вони розташовані переважно в трьох регіонах: узбережжя Мексиканської затоки (нафтохімія), північно-східні штати, Нью-Йорк, Філадельфія (хімія органічного синтезу, основна хімія), захід США (нафтохімія, хімія органічного синтезу, основна хімія).

Л е г к а п р о м и с л о в і с т ь охоплює підприємства текстильної, швейної, шкіряно-взутгєвої та інших галузей. Підприємства текстильної промисловості працюють на власній сировині, тяжіють до споживача.

США мають високий рівень розвитку всіх галузей о б р о б н о ї п р о м и с л о в о с т і. На державному рівні заохочується розвиток новітніх наукомістких галузей, фінансуються перспективні наукові дослідження, особливо у військово-промисловому комплексі. Головні промислові райони США: Північно-Східний, Приозер'я, Каліфорнія, Аппалацький Підмонт. Великий промисловий район тягнеться по лінії міст Бостон — Балтимор — Сент-Луїс — Мілуокі. Найбільшими центрами є міста: Міннеаполіс, Сент-Пол, Сент-Луїс, Даллас, Сієтл, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Бостон, Філадельфія, Клівленд, Детройт, Х'юстон. Названі центри і райони утворюють так звані промислові пояси США.

С і л ь с ь к е г о с п о д а р с т в о країни добре розвинуте. Для США характерними є фермерські господарства з нормованими ділянками землі. Ферми мають багато напрямів сільськогосподарської діяльності, що забезпечує їх стовідсоткову ефективність, безвідходність виробництва і надзвичайно високу товарність. Цікаво, що родини фермерів не використовують своєї продукції, а купують її у магазинах після спеціальної обробки. Країна повністю забезпечує власні потреби в сільськогосподарській продукції і є найбільшим у світі її експортером. Розвиток сільського господарства характеризується сучасною інфраструктурою виробництва, що включає достатнє паливно-енергетичне і комунікаційне забезпечення, сучасні види техніки і транспорту. Галузь активно використовує послуги дослідних установ, консультативних спеціалізованих пунктів, агрометеостанцій. У державі працює мережа наукових закладів, які готують спеціалістів із сільського господарства. У землеробстві перше місце посідають кормові культури: ячмінь, кукурудза, сорго. Навіть виділяють «кукурудзяні штати»: Айова, Іллінойс. На другому місці вирощування пшениці. «Пшеничними штатами» є Техас, Канзас, Дакота, Каліфорнія. Загальний збір зерна досягає майже 400 млн тонн за рік. Серед олійних культур переважають соя, соняшник, арахіс. США культивують цукрові буряки і цукрову тростину, картоплю, рис, овочі, фрукти. З непродовольчих рослин вирощують тютюн, бавовник, льон та ін. США один зі світових лідерів з виробництва тютюну. У тваринництві переважає скотарство. Розводять велику рогату худобу молочного та м'ясного напрямів, на другому місці — свинарство. Вівчарство розвинуто в Кордильєрах. Останнім часом набуває популярності так зване біле м'ясо птахів, тому активно розвивається птахівництво. Птахофабрики і птахоферми є біля всіх міст. Крім традиційних птайв (курей, гусей, індиків, качок), розводять екзотичних: страусів, павичів, голубів, лебедів. Традиційним для країни є конярство (колекційне, м'ясне, спортивне), Основний його район — Техас. Розвинуто рибальство; щорічний вилов риби становить приблизно 7 млн тонн.

США мають розгалужену т р а н с п о р т н у с и с т е м у. У країні сформовано трансконтинентальні «коридори» — мережу залізничних та автомобільних шляхів, які з'єднують штати. США - лідер світових авіаперевезень (внутрішніх і зовнішніх). Навіть невеликі міста мають власні аеропорти. У США — найбільший у світі приватний авіапарк.

Зовнішньоекономічні зв'язки. США є центром системи міжнародних економічних зв'язків, що сформувалися в сучасному світі. Зовнішньоекономічна діяльність США полягає в експорті-імпорті капіталу, товарів і послуг, участі у роботі міжнародних економічних організацій, благодійності на державному рівні, виконанні ролі миротворців у міжнародних конфліктах, наданні економічної та науково-технічної допомоги менш розвинутим країнам, у боротьбі з міжнародним тероризмом. В експорті товарів переважають готові вироби — автомобілі, літаки комп'ютерні ракети, продукція точного машинобудування, продукти сільського господарства, мінеральна сировина, зброя. Імпортують США споживчі товари, паливо, сировину, електронне обладнання, екзотичні й тропічні продукти харчування. Дипломатичні відносини між США і Україною було встановлено в 1992 р. Зовнішньоекономічний товарооборот між двома країнами становить майже 1 млрд доларів США. Експорт в Україну переважає над імпортом.

Канада. ЕГП. Формування території. Природні умови. Багатство сировинної бази. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці.

Канада належить до високо розвинутих країн. Вона посідає 7-ме місце в світі за обсягом промислового виробництва. Це колишня колонія Великої Британії та Франції, а нині — член НАТО, ООН, ОАД, ОЕСР, член Британської Співдружності націй.

Форма правління і державний устрій. Канада — федеративна держава, що складається з 10 провінцій і 3 територій. Генерал-губернатор, якого призначає англійська королева, є формальним главою держави. Найвищим органом влади є двопалатний парламент (сенат і палата громад). Повну незалежність Канада здобула лише в 1931 р., а її перша самостійна конституція створена в 1963 р.

Географічне положення. Канада — країна Північної Америки. Її територія омивається водами трьох океанів: Тихого, Північного Льодовитого, Атлантичного. Берегова лінія країни становить більш як 200 тис. кілометрів, суходільний кордон - близько 8890 км. Велике значення для економіки Канади має її сусідство на півдні та заході із США.

Природні умови і ресурси. Канада надзвичайно багата на мінеральні, гідроенергетичні та лісові ресурси. Велика частина її території розташована на Канадському Арктичному архіпелазі, непридатному для господарського використання через екстремальні кліматичні умови. На заході країни простягаються Кордильєри, багаті на рудні корисні копалини, а на південному сході — відроги Аппалачів. Решта території — рівнинна. Канада лежить в арктичному, субарктичному та помірному кліматичних поясах, де надто несприятливі умови для розвитку сільського господарства. Винятком є Великі рівнини. Багатством країни є чималі площі родючих земель, розташованих у басейнах великих річок. Канада має достатні ресурси питної води. Приблизно половина території країни покрита лісами, за за пасами яких вона посідає 3-тє місце в світі. Серед корисних копалин є значні запаси цинку, нікелю, залізної руди, міді, свинцю, урану. Канада повністю забезпечує власні потреби в мінеральній сировині, значна її частина йде на експорт.

Населення. Канада належить до країн переселенського типу. Річний приріст населення становить 1,3%. Канада — одна з найменш заселених країн світу. Середня густота населення — лише 3 особи на 1 км2. У країні зафіксований високий рівень урбанізації: майже 80% населення - міські жителі. Найбільші міста - Торонто, Монреаль, Ванкувер, Оттава. Водночас у країні є велика кількість невеликих містечок, де населення зайняте в промисловості та сфері послуг. Більшість населення належить до християн (46 % — католики, 36 % - протестанти, 1,5% — православні), решта сповідують інші релігії.

Господарство. Становлення і розвиток економіки Канади залежать від впливу США. Понад 50 % національної економіки контролюються іноземними компаніями, 80% з яких розташовані в США. Майже 90 % усього населення Канади проживають у межах 160 км від кордонів із США. Сучасна Канада входить до «Великої сімки» високорозвинутих країн світу. Особливістю її економіки є те, що ЗО % усіх капіталовкладень належать державному сектору. Створенню ефективної ринкової економіки за надзвичайно короткі строки сприяли такі чинники: багаті природні ресурси, невелика кількість населення, заохочувальна імміграційна політика, ефективне використання іноземних інвестицій, демократизація суспільства, підтримка державою малого і середнього бізнесу, НТР і розвиток сучасних виробництв, розвиток видобувної промисловості та первинної обробки. Канада посідає одне з перших місць у світі з виробництва та експорту мінеральної сировини.

П а л и в н о - е н е р г е т и ч н и й к о м п л е к с базується на власних ресурсах нафти, газу і кам'яного вугілля. За виробництвом електроенергії на душу населення країна посідає 2-ге місце в світі. ГЕС виробляють 65 % електроенергії, вони розташовані в основному каскадами на великих річках, за енергопотен-ціалом яких Канада посідає 1-ше місце в світі. ТЕС побудовано біля великих міст, вони виробляють близько 20 % електроенергії. Частка АЕС у виробленні електроенергії останнім часом збільшилася і становить 15 %.

Ч о р н а м е т а л у р г і я представлена підприємствами повного циклу, що працюють на власній сировині. Продукція цієї галузі повністю забезпечує власні потреби господарства. Основними її центрами є Гамільтон, Су-Сент-Марі, Сідні.

З галузей к о л ь о р о в о ї м е т а л у р г і ї, що використовують переважно власну сировину і власну дешеву енергію, розвинуто виробництво міді, свинцю, нікелю, титану, кобальту, платини, золота, срібла. Основні її центри - Садбері, Трейл, Томпсон, Монреаль, Норанда. Підприємства з виробництва алюмінію працюють на довізних бокситах.

Х і м і ч н а п р о м и с л о в і с т ь, що використовує власну сировину (азбест, сірку, калійні солі), охоплює виробництво пластмас, мінеральних добрив, хімічних волокон, за виробництвом яких Канада посідає 5-те місце в світі. Є також нафтопереробні підприємства. Центри галузі — Монреаль, Торонто, Вінніпег, Едмонтон.

Д е р е в о о б р о б н а та ц е л ю л о з н о - п а п е р о в а галузі за обсягом експорту своєї продукції виводять Канаду на 1-ше місце в світі. Щодо запасів промислової деревини, то Канада поступається лише Росії і Бразилії, а за виробництвом пиломатеріалів і паперової маси — лише США. Центри галузі зосереджено в провінціях Онтаріо, Квебек, Британська Колумбія.

З галузей м а ш и н о б у д у в а н н я переважають автомобіле-, судно-, літако-, локомотивобудування, виробництво сільськогосподарських машин тощо. Галузі тяжіють до машинобудівних центрів США. Розвинуто також виробництво промислового устаткування, точного електромашинобудування. Найбільші центри машинобудування — Монреаль, Торонто, Гамільтон, Вінніпег, Ванкувер.

Л е г к а п р о м и с л о в і с т ь є добре розвинутою. Галузь представлена в основному текстильними і взуттєво-шкіряними - підприємствами. У своєму розміщенні під-1 приємства орієнтуються на споживача.

Х а р ч о в а п р о м и с л о в і с т ь також орієнтується на споживача, її підприємства розташовано в усіх регіонах проживання населення.

У с і л ь с ь к о м у г о с п о д а р с т в і переважають великі фермерські господарства. Вони займають 70% усіх сільськогосподарських угідь, мають високий технологічний рівень забезпечення, що передбачає впровадження новітніх розробок науки і техніки та застосування висококваліфікованої праці. Усе це сприяє виробництву якісної конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, 50% якої Канада експортує до різних країн світу. Зернова галузь займає провідне місце в сільському господарстві. Основні райони вирощування зернових — канадські прерії (провінції Манітоба, Саскачевак, Соскачеван, Альберта) — так званий пшеничний пояс Канади. За експортом пшениці та ячменю Канада посідає одне з перших місць у світі. Вирощують також овес, льон, рапс, тютюн. Природні пасовища та значні обсади виробництва зернової продукції сприяють розвитку тваринництва: розведенню великої рогатої худоби, свиней, птахів. Добре розвинуто рибальство. Канада відома як світовий постачальник мороженої риби. Традиційним для країни є хутровий промисел.

У Канаді розвинуто всі види т р а н с п о р т у. Найгустіша транспортна мережа - поблизу кордону із США. У перевезеннях пасажирів головну роль відіграє автотранспорт. Через усю країну побудовано швидкісні автостради. Дві трансканадські залізниці утворюють розгалужену мережу по всій країні. Розвинутий і трубопровідний транспорт. Нафто- і газопроводи простягаються до США. У перевезенні пасажирів і вантажів істотну роль відіграє водний транспорт: використовуються річки та озера Північної Америки. У міжнародній перевезеннях велике значення має морський транспорт. Авіаційний транспорт допомагає досягати необжитих районів країни. У зимовий період використовується такий специфічний аеросанний транспорт, як снігоходи.

Зовнішньоекономічні зв'язки. Канада експортує майже 30% ВНП. Серед товарів експорту — сировина (свинець, цинк, нікель), прокат кольорових металів, автомобілі, інша продукція машинобудівної, деревообробної промисловостей та сільського господарства. Велика частка електроенергії експортується в мережу США. Серед статей імпорту — алюмінієва, хімічна сировина, продукція точного та електронного машинобудування, овочі та фрукти. У 1992 р. було встановлено дипломатичні відносини між Канадою та Україною. Зовнішньоторговельні зв'язки Канади з Україною доки що не є сталими. Спочатку вони досить швидко розвивалися, а потім обсяги товарообміну поступово скоротилися.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 201; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты