Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозгляд справ про порушення земельного законодавства
Читайте также:
  1. VІ. ВИДАВНИЧА СПРАВА СХІДНОЇ І ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ: БІЛОРУСЬ
  2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  3. Адміністративні правопорушення в галузі сільського господарства і ветеринарії
  4. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку
  5. Адміністративні правопорушення проти громадського порядку
  6. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
  7. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  8. Адміністративні правопорушення, що посягають на трудові права громадян і здоров’я населення
  9. Активізація екскурсійної справи у 40-60-х рр. XX ст.
  10. Акты органов государственной власти субъектов РФ и акты органов МСУ как источники земельного права (на примере нормативно-правовых актов Тверской области и г. Твери).

Справи про порушення земельного законодавства передбачені ст. 52, 53, 53і, 532, 54, 55, 56 та 1885 Кодексу України про адміністративні правопорушення, іх розглядають відповідно посадові особи органів Держкомзему в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне право­порушення від особи, яка склала протокол.

Від імені органів Держкомзему розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Голова Державного комітету України по земельних ресурсах та його заступники, Голова Державного комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру та його заступники, начальники обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь та їх заступ­ники, начальники міських (міст обласного та районного підпорядкування), районних управлінь (відділів) земельних ресурсів та їх заступники, інженери-землевпорядники сіл і селищ.

На розгляд справи особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, свідок, експерт, інші особи викликаються повістками, доставка і вручення яких здійснюється відповідно до ст. 90, 91, 94, 96 Цивільного процесуального кодексу України. Повістки разом із зворотною розпискою надсилаються рекомендованим листом або через розсильних і повинні бути вручені особі, яка викликається, не пізніше ніж за п'ять днів до розгляду справи. Зворотна розписка з підписом підлягає поверненню із зазначенням часу одержання.

Повістка, адресована службовій особі державного підприємства, установи, організації, колективного сільськогосподарського підприємства, іншої кооперативної організації, вручається відповідній службовій особі, яка розписується про її одержання на зворотній стороні.

Коли особа, яка викликається, не буде виявлена у місці про­живання, повістку вручають будь-кому з дорослих членів сім'ї, які проживають разом з нею, а при їх відсутності- домоуправ­лінню або адміністрації за місцем роботи, а в сільських місцевостях - виконавчому комітетові сільських (селищних) Рад. Службова особа, яка одержала повістку, зобов'язана під свою відповідальність негайно вручити її належній особі.

При відмові адресата одержати повістку, особа, яка її доставляє, робить відповідну відмітку на повістці, яка повертається. Відмітка про відмову одержати повістку стверджується підписом службової особи домоуправління чи виконкому сільської Ради народних депутатів, або представника адміністрації за місцем роботи, або підписами не менше двох громадян.Відповідно до ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення при відсутності особи, яка притягується до відповідальності, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Привід, як захід забезпечення явки по справах про порушення земельного законодавства, не передбачений. У розгляді справи відповідно до ст. 269-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення можуть брати участь: потерпілий, адвокат, свідок, експерт, перекладач. Розглянувши справу про порушення земельного законодавства, службова особа, керуючись ст. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вино­сить одну із постанов:

* про накладення адміністративного стягнення;

* про закриття справи.

Постанова повинна містити: відомості про службову особу, яка винесла постанову, дату розгляду справи; відомості про особу - відповідача; викладення обставин справи; посилання на нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення, розмір, термін і порядок оплати штрафу; порядок і термін оскарження постанови.Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується службовою особою, яка розглянула справу. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи, підписується в трьох примірниках і реєструється у відповідній книзі. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія поста­нови висилається, про це робиться відмітка у справі.

Штраф може бути накладений не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення, а також в місячний термін після закінчення строку, встановленого вказівкою. При накладенні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення, особа правопорушника, ступінь її вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.

Обставинами, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

* щире каяття;

* відвернення шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;

* вчинення правопорушення неповнолітнім. Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

* продовження протиправних дій, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити їх;

* повторне, протягом р. вчинення однорідного правопорушення, за яке особа притягалась до адміністративної відповідальності;

* правопорушення вчинено групою осіб.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты