Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПРАВОВІ ВИРАЗИ
Читайте также:
  1. Види адміністративних правовідносин
  2. Групування у правовій статистиці.
  3. Екологічні правовідносини та їх відмінні риси від суміжних правовідносин: підстави виникнення, змінення та припинення екологічних правовідносин
  4. Етикетні вирази науковців
  5. Земельна реформа - шлях до удосконалення земельних правовідносин
  6. Земельні правовідносини в селянському (фермерському) господарстві
  7. Змінні і вирази
  8. Колізійні та матеріально-правові і норми щодо позовної давності.
  9. Комерційна таємниця у правовій системі України
  10. Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади і спеціальних відомчих органів управління як джерела екологічного права.

 

1. Що мав на увазі філософ Імануїл Кант, коли писав, що "чесність ліпші за будь-яку політику". Порівняйте цей вислів зі словами видатного афінського державного діяча Перікла про те, що "хоча лише нечисленні здатні творити політику, ми всі можемо оцінювати її".

 

2. Філософ Платон вважав, що лише державний примус, насильство ( чи загроза його застосування) роблять людей законослухняними. Яка Ваша точка зору на це питання?

 

3. Великий німецький поет Й.Гете писав: "В обмеженнях помітний майстер справжній. Лише закон свободу може дати". Як, на Вашу думку, пов’язані обмеження законом і свобода?

 

4. Як Ви можете прокоментувати латинський крилатий вислів "На користь свободи волає усяке право, але усьому є міра"?

 

5. Як Ви можете прокоментувати латинський крилатий вислів "Суворий закон, але закон".

 

6. Ще в першій половині 19 ст. австрійській державний діяч К.Меттерніх зазначав, що "представницьке правління -т інструмент, на якому можуть грати лише чудові музиканти, настільки він складний і вередливий". Чому, на Вашу думку, так висловився цей державний діяч?

 

7. Французький мислитель Ж.де Местр зазначав :"Кожен народ має такий уряд, на який він заслуговує". А американський публіцист Дж.О'Салліван висловився так :"найкращим є той уряд, який править якомога менше". Розкрийте зміст цих висловлювань.

 

8. Давньогрецький філософ Марк Тулій Цицерон зазначав :"Суддя - це закон, що говорить, а закон - це німий суддя". Як Ви можете прокоментувати цей вислів.

 

9. Прокоментуйте вислів Г.Гегеля:" Держава є не чим іншим, як втіленням поняття свободи" .

 

10. Прокоментуйте вислів Ж.де Местре :"Меч правосуддя не має бути ножем".

 

11. Прокоментуйте вислів Ч. Беккаріа :"Краще попередити злочини, ніж карати. У цьому головна мета будь-якого добропорядного законодавства".

 

12. Прокоментуйте вислів Сократа :"Та держава, в якій громадяни підпорядковуються законам, є щасливою під час миру й непохитною під час війни".

 

13. Прокоментуйте вислів Й.Етвеша:" Добробут держави створюють не ті кошти, які вона щорічно надає чиновникам. а ті, котрі вона щорічно залишає в кишенях громадян". 

14. Прокоментуйте вислів І.Канта:" Держава - це об'єднання багатьох людей. підпорядкованих правовим законам".

 

15. Прокоментуйте вислів Конфуція :" Право та справедливість полягають у тому, щоб кожен мав і робив своє так, щоб ніхто не мав чужого і не позбавлявся свого".

 

16. Що мав на увазі німецький філософ Е.Фромм, який зауважував, що "ненависть не може зникнути, поки відсутні рівність і справедливість. Так само можна стверджувати: немає і не може бути правди, доки люди змушені брехати, щоб виправдати порушення принципів соціальної справедливості"?

 

17. Один іспанський діяч вимагав :"Скасуйте всі правила вуличного руху. Чому я повинен повертати праворуч, коли мені потрібно ліворуч? Це - проти принципів свободи". Відомий італійський історик і поет стверджував: "Суспільна свобода є не що інше, як пунктуальне дотримання суспільних законів, справедливих і рівних для всіх". Порівняйте і оцініть ці вислови. (Взірець відповіді: Якщо автор першого вислову, то автор другого вислову. Мені здається правильною точка зору , оскільки .

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 35; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты