Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні поняття і визначення.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  5. Адміністративні право відносини, суб’єкти адміністративного права. Поняття адміністративного проступку.
  6. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  7. Багатозначність поняття топології
  8. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  9. Взаємодія атомів. Іонний і ковалентний зв’язок атомів у молекулах. Поняття про теорію обмінних сил
  10. Види колізійних норм та основні формули прикріплення.

Двигун і передавальний механізм, до якого входять вали, шківи, паси, шестірні і т. п. призначені для того, щоб привести в рух, робочу машину, тому їх називають приводом.Робоча машина може бути приведена у рух людиною, тяговою силою тварини, двигуном внутрішнього згоряння, паровою машиною, водяним колесом або турбіною, вітровим двигуном або електричним двигуном. Основним двигуном для приведення в дію робочих машин у промисловості і в сільському господарстві є електричний двигун і тому основним видом привода є електропривод.

Електроприводом називають машинний пристрій, що складається з електродвигуна, апаратури керування двигуном і механічних передач від двигуна до робочої машини, який перетворює електричну енергію у механічну і забезпечує електричне керування перетвореної механічної енергії.

Структура електропривода являє собою сукупність перетворювача, двигуна, передатного органа й апаратури керування.

Розглянемо структурну схему автоматизованого електропривода.

 

 

П – перетворювач. Його основне призначення – перетворення одного виду енергії в іншій (трансформатор, електромашинний, статичний /вентильний/). Він є погоджувальним елементом між двигуном і мережею. Перетворювач може бути відсутнім, тоді привод називається простим.

ПО – передатний орган. Його основне призначення – перетворення енергії обертового руху в поступальну, або в обертовий рух з іншими параметрами. Їм може служити редуктор, пасова передача і т.д. В окремих випадках редуктор може бути відсутнім (у тихохідних двигунах). Електродвигуни можуть бути вбудовані, як наприклад, у свердлі. Тоді такий привод називається найпростішим.

АК – апаратура керування. Це складний комплекс пристроїв, який призначений для зміни параметрів усіх вхідних в електропривод частин (підсилювачі, реле, ЕОМ, контактори, напівпровідники).

Швидкість і тривалість пуску електродвигуна не перевищує 1 — 2, а інколи десятих часток секунди і не залежить від температури навколишнього середовища, як у теплових двигунів. Пуск електродвигуна не потребує попередньої підготовки та великих фізичних зусиль, як це буває при пуску теплових двигунів. Це дуже важлива обставина в умовах сільськогосподарського виробництва, тому що деякі сільськогосподарські машини взимку знаходяться в неопалюваних приміщеннях.Електродвигуни мають велику перевантажувальну здатність, що дуже важливо для приведення в дію сільськогосподарських машин з різко змінними опорами.

При використанні електропривода поліпшуються санітарно-гігієнічні умови праці, зменшується пожежна небезпека, тому що відсутні вихлопні гази, які мають високу температуру і містять в собі шкідливі для здоров'я людини домішки, а також при цьому немає потреби створювати запаси палива.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 38; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты