Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок проведення адміністративно-громадського контролю в підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони
Читайте также:
  1. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  2. III.1.2) Порядок уголовного судопроизводства.
  3. Агнатское и когнатское родство.Порядок счета родства.
  4. Адвокат, статус адвоката и порядок его приобретения.
  5. Адвокатские образования, порядок их создания и организация работы.
  6. Административный порядок обжалования
  7. Адміністративний, судовий, цивільно-правовий порядок
  8. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  9. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  10. Акт взятия проб и образцов. Порядок заполнения.

 

1.4.1. Адміністративно-громадський контроль у системі управління охороною праці в підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони (далі - підрозділах) є основною формою контролю за виконанням вимог чинного законодавства і нормативних актів про охорону праці та цих Правил.

1.4.2. Адміністративно-громадський контроль проводиться за трьома ступенями.

1.4.3. Перший ступінь контролю проводиться начальником караулу щоденно під час заступання на чергування, а за необхідності - і впродовж усього чергування.

1.4.3.1. На першому ступені контролю перевіряються:

- заходи щодо усунення порушень, що виявлені попередньою перевіркою;

- забезпечення порядку в службових приміщеннях та на території частин підрозділів;

- стан спецодягу та спорядження;

- справність пожежних автомобілів, пожежно-технічного озброєння, засобів зв’язку, освітлення та сповіщення;

- справність електрообладнання, наявність та придатність до використання електрозахисних засобів;

- знання особовим складом своїх обов’язків;

- наявність та додержання особовим складом вимог інструкцій з охорони праці;

- проведення перевірки № 1, 2 ізолюючих протигазів.

У ході контролю першого ступеня також проводиться інструктаж водіїв з безпеки праці та правил дорожнього руху.

1.4.3.2. Порушення та недоліки, що виявлені перевіркою, мають бути усунені під безпосереднім керівництвом начальника караулу.

Якщо порушення чи недоліки, що виявлені перевіркою, не можуть бути усунені зусиллями караулу, начальник караулу після закінчення огляду повинен доповісти про це начальнику частини для вжиття відповідних заходів.

1.4.4. Другий ступінь контролю проводиться начальником частини (заступником) та, за необхідності, з представником профспілкової організації частини не рідше двох разів на місяць.

1.4.4.1. На другому ступені контролю перевіряються:

- організація і результати першого ступеня контролю;

- виконання заходів, що передбачались за результатами проведення другого та третього ступенів контролю;

- виконання заходів, що запропоновані приписами органів державного нагляду за охороною праці;

- виконання заходів щодо усунення причин нещасних випадків, передбачених у матеріалах їх розслідування;- справність верстатів і обладнання та їхніх захисних пристроїв;

- технічна документація на пожежні автомобілі;

- документація газодимозахисної служби (далі - ГДЗС) та справність обладнання бази (поста) ГДЗС.

Якщо порушення чи недоліки, що виявлені перевіркою, не можуть бути усунені зусиллями частини, її начальник після закінчення огляду повинен доповісти про це начальнику головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для вжиття відповідних заходів.

1.4.4.2. Результати перевірки першого і другого ступенів контролю записуються до журналу (додаток 9), який зберігається у начальника караулу.

Журнал адміністративно-громадського контролю має бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою та зареєстрований.

1.4.5. Третій ступінь контролю проводиться комісією у складі не менше трьох чоловік, яка очолюється начальником загону (частини), не рідше одного разу на два місяці.

1.4.5.1. На третьому ступені контролю перевіряються:

- організація роботи щодо проведення першого і другого ступенів контролю;- виконання заходів, розроблених за результатами проведення третього ступеня контролю;

- виконання наказів, розпоряджень, приписів вищих органів з питань охорони праці;

- протипожежний стан будівель частини підрозділів;

- забезпечення особового складу спецодягом і спорядженням;

- організація своєчасного і якісного навчання та інструктажу працівників з охорони праці;

- наявність посвідчень у особового складу, який має право працювати з компресорами, механізованим та електрифікованим інструментами;

- відповідність верстатів, обладнання, вантажопідіймального, транспортного, енергетичного та іншого устаткування вимогам нормативних актів про охорону праці.

1.4.5.2. Результати перевірки оформляються актом та в тижневий строк обговорюються на нараді в загоні (частині).

1.4.6. У загонах (частинах) технічної служби адміністративно-громадський контроль організується з урахуванням вимог цього розділу та специфіки робіт.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты