Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГасіння пожеж на об'єктах, де використовуються радіоактивні речовини
 

5.8.35. Пiд час гасіння пожежі на об’єкті, де використовуються радіоактивні речовини, особовий склад має дотримуватися вимог Закону України „Про аварійно-рятувальні служби” (зареєстрованого у комітетах Верховної Ради України 07.04.2006 за № 9279), Державних санітарних правил “Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 року № 54, НРБУ-97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України та цих Правил.

5.8.36. Для забезпечення безпечного ведення робіт з гасіння пожежі на об’єкті, що зберігає чи використовує радіоактивні речовини, начальник гарнізону пожежної охорони зобов'язаний спільно з адміністрацією цього об'єкта заздалегідь розробити Інструкцію про порядок організації i проведення робіт з гасіння пожежі на підприємстві, яке має радіоактивні речовини. Зберігання i використання її визначається в установленому порядку. З керівним складом гарнізону проводяться заняття з вивчення цієї Інструкції. В Інструкції мають бути відображені такі основні питання:

- перелік радіоактивних речовин із зазначенням їх активності;

- порядок допуску особового складу пожежної охорони на об'єкт;

- можливість i умови проведення тих чи інших робіт з гасіння пожеж (евакуації майна та iн.) до прибуття адміністрації об'єкта;

- організація i засоби забезпечення дозиметричного контролю;

- заходи i порядок захисту особового складу пожежної охорони від можливого радіоактивного ураження;

- рівні підвищеного опромінення особового складу пожежної охорони, які плануються з урахуванням можливої зміни рівня радіації;

- допустимий час перебування особового складу в приміщеннях з радіоактивними речовинами за нормальних умов i з урахуванням можливих змін рівня радіації у разі пожежі чи аварії;

- засоби i способи ліквідації можливих пожеж в окремих приміщеннях та будівлях;

- порядок i засоби санітарної обробки особового складу та дезактивації техніки і одягу після гасіння пожежі.

5.8.37. Пiд час гасіння пожежі на об’єкті, де використовуються радіоактивні речовини, на адміністрацію об'єкта покладається забезпечення особового складу пожежної охорони засобами захисту від опромінення, приладами дозиметричного контролю i засобами індивідуальної санітарної обробки людей i дезактивації техніки.

5.8.38. Приступати до гасіння пожежі можна тільки після отримання особовим складом засобів захисту, інструктажу з боку адміністрації i наряду-допуску згідно з Нормами радіаційної безпеки України (далі - НРБУ-97).

5.8.39. Робота з гасіння пожежі на об’єкті, який використовує радіоактивні речовини, має виконуватись із залученням мінімально необхідної кількості працівників пожежної охорони (з урахуванням резерву для надання допомоги). Робота виконується тільки в ізолюючих протигазах з масками (використовувати загубники забороняється). КГП зобов'язаний через адміністрацію об'єкта організувати інструктаж особового складу, який направляється на виконання робіт, а також забезпечити контроль за часом перебування його в небезпечній зоні i своєчасну заміну в установлені адміністрацією (дозиметричною службою) строки. Бiля входу в небезпечну зону (приміщення, споруду) має бути виставлений пост безпеки, який очолює особа середнього або старшого начскладу.

Необхідно також враховувати вимоги безпеки, викладені в Iнструкцiї особовому складу пожежної охорони щодо заходів радіаційної безпеки під час гасіння пожеж і проведення аварійно - рятувальних робіт.

5.8.40. У випадку роботи особового складу у легких захисних костюмах Л-1 або інших захисних костюмах, з метою уникнення теплових ударів, необхідно враховувати допустимі терміни перебування на об’єкті у цих костюмах залежно від температури оточуючого середовища.

5.8.41. Пожежна техніка, при можливості, має встановлюватися з боку непошкоджених стін або споруд, які можуть служити захисним екраном від іонізуючих випромінювань. Перегрупування сил i засобів виконується з урахуванням радіаційної обстановки. Пункти збору (розміщення) резервних сил i засобів не повинні знаходитись з підвітряного боку від джерел радіоактивного випромінювання.

5.8.42. Зняття ізолюючих протигазів особовим складом виконується тільки після зняття захисних костюмів.

5.8.43. На підставі довідок дозиметричних служб об'єкта у кожній пожежній частині має вестись суворий персональний облік випадків опромінення особового складу, в якому треба відображати: коли, хто i яку дозу опромінення отримав.

Допускається опромінення особового складу підрозділів пожежної охорони протягом визначеного нормативного часу і в межах, передбачених санітарними нормами і правилами.

5.8.44. Пiсля ліквідації пожежі на об’єкті з наявністю радіоактивних речовин необхідно:

- всьому особовому складу, який брав участь у гасінні пожежі, пройти санітарну обробку, вихідний дозиметричний контроль та медичне обстеження в медичному закладі;

- провести дезактивацію та дозиметричний контроль техніки, протигазів, одягу, взуття, спорядження та майна на спеціальних обмивальних пунктах.

 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 26; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты