Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


V,T(14)г-5
V0(13)т-V02/4g

α(1)з-оң

α-(2)қ-2 протон және 2 нейтрон

α-(2)қ-2 протон және 2 нейтрон

α-,(12)а-β-сәуле шығару

α-,(4)ү-γ-сәулесі

α-,(4)ш-α-сәулесі

α-,(7)а-γ-сәулесі

α-,(8)а-β-сәулесі

α,β,(8)ж-γсәуле

β-(1)д-э.а.

β-(1)м- э.м.т.

β-(1)э-теріс

β-(2)р-n→p+e+ν

γ-(2)м-нөлге тең

γ-(2)ш-0

γ-(4)т-0

Δm=Zmp+(A-Z)mn-Mяд

ΔU=A+Q(8)к-А

ε=3,2∙10-17Дж(3)а-ε=200эВ

ε=3,2∙10-17Дж(3)а-ε=200эВ

ε1=1,5В(4)ЭҚК-і-ε=2,5 В

λ=3∙10-9 м(4)э-

λ=3∙10-9м(6)т-ε=hc/λ=6,6∙10-17Дж

ρ(4)т-ρ=ρ0(1+αt)

τ═τ0∕√1-υ²∕с²

υ(13)ж-mυ2/2

υ(13)ж-mυ2/2

υ=√2gℓ(sinα-μcosα)

υ0=30м/с(12)а-40 м

А (17)қ-2А

А және В(13)к-1А

А нү(21)ж—0,5 Дж

а=4м/с2(8)с-Р=840 Н

а=g(sinα-μcosα)

*Дененің қозғалысын материалдық нүктенің қозғалысы деп қарастыруға болмайтын жағдай—Станокта бөлшектің өңделу барасындағы қозғалысы

*Температура тұрақты болғанда,газ күйінің өзгеру процесі-- Изотермиялық

*Нуклондар бола алатын бөлшектер жұбы—протондар және нейтрондар

*Цельсий шкаласы бойынша нөл градусқа тең деп қабылданған температура—Мұздың еру температурасы

*Альфа,бетта,гамма сәуле шығаруынан өтімділігі үлкені—Гамма

*СИ жуйесі бойынша жылдамдықтың өлшем бірлігі—м/с

*Теңге монеталарын соққанда,металда байқалатын деформация—Пластикалық деформация

*егер жылудан изоляцияланған ыдыстағы газ сығылған болса,онда газ температурасы—артады

*ферромагнитті Кюри температурасынан жоғары температураға дейін қыздырғанда –ферромагниттік қасиетін жоғалтады

*Сыртқы фотоэффект д/з—Жарықтың әсерінен электрондардың ыршып

шығу құбылысы

*Бетта бөлшегінің массасы—электрон массасына тең

* Серпімділік күші д/з—Денелердің деформациялануы кезінде пайда болатын және деформациялану кезіндегі дене бөлшектерінің орын алмасу бағытына қарсы бағытталған күш

*Идеал газдың жұмысы нөлге тең процес—Изохоролық

*Аморф денелердің кристалл денелерден айырмашылығы—анизотроптылығы

*Электрон біртекті электр өрісінде кернеулік сызықтары бойымен,потенциалы үлкен нуктеден потенциалы кіші нүктеге өткенде,оның жылдамдығы—азаяды

*Біртекті ортадан вакуумге өткенде электромагниттік толқынның-Жиілігі өзгермейді,жылдамдығы артады,толқын ұзындығы артады

*Мұз еріген кезде жылу – жұтыладыАнтенаны темір шатырдың астына орнатса—темір шатыр радиотолқындарды өткізбейді

Шық нүктесі д/з—Су буы қанығатын температура

*ОҢ зарядталған—протон

*Электромагниттік толқындар—Гамма сәулелер

*Бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс кезінде—жылдамдық тұрақты

*Температура жоғарылағанда сұйықтың булану жылдамдығы--артады

*Арнайы салыстырмалық теория д/з........ қарастыратын физиканың бөлімі

*Атом ядросының зарядының таңбасы—оң

Егер зарядталған бөлшектің бастапқы жылдамдығы магнит индукция сызықтарына перпендикуляр болса,бөлшек біртекті магнит өрісінде—Шеңбер бойымен қозғалады

*Біртекті магнит өрісі тоғы бар рамаға—механикалық әсер көрсетеді

Линзаның бас фокусы арқылы түскен сәуле—Сынғаннан кейін бас оптикалық оське паралель кетеді

Екі көзден таралған толқындардың интерференция құбылысын байқау үшін төмендегі шарттардың міндеттісі—жиіліктері бірдей,уақыт бірлігіндегі тербеліс фазаларының айырмасы тұрақты

Жарық ақ немесе қара түсті беттердің қайсысына үлкен қысым түсіретінін анықтаңыз –ақ түсті бетке

Радиоактивті изотоптарды шығарып алу жолдары –бөлшектермен атқылау,сәулелендіру,нейтрондармен атқылау

Жерден көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі үдеу—төмен бағытталған

Кристалл қатты денелерге жатпайтыны—шыны

Герметикалық жабық ыдыста су және су буы бар,суды қыздырғанда су буы молекулаларының концентрациясы—артады

Су буы конденсацияланғанда энергия –бөлінеді

Вакуумда диодты электрондарды тудыратын құбылыс—термоэлектронды эмиссия

Магнит индукциясы векторының бағыты—солтүстік полюлтен оңтүстікке қарай

Қаныққан бу дегеніміз—сұйықпен динамикалық тепе теңдікте тұрған бу

Пластикалық деформациялар дегеніміз—сыртқы күштер әсері тоқтағанда жойылмайтын деформациялар

p-n ауысуының негізгі сипаты—біржақты өткізгіштік

егер механикалық жүйе тұйық болса,онда—жүйе импультерінің қосындысы тұрақты

фотон дегеніміз—электромагниттік сәуле кванты

Сүнгіур қайық судың қалың қабатында тыныштқ қалпында тұр,қайыққа әсерлері теңгерілген күштер—жердің қайықты тарту күші мен судың кері итеруші күші архимед күші

Жабық ыдыстың ішінде газ қыздырылады,бұл процес –изохора

Механикалық көлденең толқындар таралатын орта—қатты денелер және сұйықтардың беті

Егер нәрсе екі еселенген фокус аралығынан тысқара орналасса,онда жұқа жинағыш линза көмегімен алынған кескін—кішірейтілген,төнкерілген шын

Конденсатордың сыйымдылығы артқанда,оның сыйымдылық кедергісі –

Кемиді

Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс дегенніміз—жылдамдық модулі өзгермейтін ал траекториясы шеңбер болатын қозғалыс

Паскаль заңын анықтайтын қағида—сұйыққа немесе газға түсірілген қысым оның барлық нуктелеріне бірдей беріледі

Идеал газ күйін анықтайтын параметрлердің біреуінің мәніөзгермей қалған кезде өтетін процесс—изопроцестер

Судың шынының және алмастың ауамен салыстырғандағы сәйкес сыну көрсеткіштері 1,33/1,5/2,42

Ауаға шығу кездегі толық шағылудың шекті бұрышы ең үлкен мәнге ие болатын зат - -су;

Ядрода протоннан баска болатын бөлшектер – нейтрондар;

Физикалық векторлық шама – жылдамдық

Тыныштық күйден жылдамдығын арттыра түзу бойымен қозғалған автомобиль үдеуінің векторы –автомобиль қозғалысының бағытына сәйкес;

Балқу кезіндегі дененің температурасы -- өзгермейді;

Уран ядроларының ыдырауының тізбекті ядролық реакциясы жүру үшін қажетті шарттар -- әрбір ядро бөлінуде екі-үш нейтрондардың шығуы, уранның көп мөлшерде болуы.

Телевизиялық сигналды таратуда қолданылатын принцип - - кескінді

Жаңбыр тамшысын жерге құлататын күш – ауырлық;

Изотермиялық сығылу процесінде идеал газдың ішкі энергиясы -- өзгермейді;

Краннан бірінен кейін бірі екі су тамшысы түседі екінші тамшыға қатысты бірінші тамшының қозғалысы – бірқалыпты төмен;

Тербеліс жиілігі дегеніміз – бір секундтағы толық тербеліс саны;

Өздік индукция кезінде тоқтың арту сәтінде құйынды электро өрісінің кернеулігі тоққа қарсы бағытталады да, тоқтың артуына кедергі жасайды, керісінше тоқтың төмендеу мезетінде құйынды өріс оны сүйемелдеп демеп отырады бұл ереже – Ленц заңы;

Дыбысты жеткізу үшін жиілі жоғары тербеліс амплитудасын дыбыс жиілігне сәйкес өзгерту – амплитудалық модуляция;

Гараждан шыққан автобус он екі рейс жасайтын болса, такси осы бағытта 6 рейс жасайды орын ауыстыруы және жолы—автобустың жүрген жолы артық, орын ауыстыруы таксимен бірдей;

Күшті физикалық мағнасына сәйкес келмейтін ұғым – уақыт бірлігінде атқарылатын жұмысты көрсететін физикалық шама;

Автомобиль двигателін сөндіріп, төмен түскенде төбеде болғандағы потенциалдық энергия есебімен қозғалады;

Вакуумда электр тоғын тасмалдаушылар—тек электрондар;

Дене еріксіз механикалық тербелістің пайда болу себебі – денеге әсер етуші сыртқы периодтық күш^

Екі ер бала бір-бірін қуалай баспалдақпен жүгіріп үйдің екінші қабатына бірдей көтерілді бірніші баланың массасы екіншісінің массасынан кіші, оларыдң қуаттары—екінші баланың қуаты үлкен;

Математикалық маятникті ауадан суға салғанда оның периоды—артады

Дененің орын ауыстыруы—бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын кескінді

Поликристалл дене дегеніміз – саны көп ұсақ кристаллдан тұратын қатты дене;

Акцеторлы қоспасы бар жартылай өткізгіштер--негізінен кемтіктік

Линзаның оптикалық осіне паралель келіп түскен сәуле--сынғаннан кейін бас фокус арқылы өтеді;

Альфа Бетта Гамма сәуле шығаруларының магнит және электр өрісінде ауытқамайтыны – Гамма сәулесі;

Жылу двигателінде қыздырғыш пен суытқыш температурасын бірдей дельта Т шамасына арттырды осы кезде жвигательтің ПӘК-і – кемейді;

Солтүстік шұғыла мен газ разрядындағы жарқырау құбылысы—Электролюминесценция

Сәуле шығаруда теріс зарядталғаны—бетта сәулелер

Қозғалыстагы автомобиль үшін оң жұмыс атқаратын күш—мотордың тарту күші

Егер катушка арқылы айнымалы тоқ жүріп жатса,онда катушканы тесіп өтетін магнит ағыны өзгереді.Соның арқасында айнымалы тоқ өтіп жатқан өткізгіштің өзінде индукцияның ЭҚК-і пайда болады.Бұл құбылыс--өздік индукция

Атом ядросының құрамы—протон нейтрон

Нүктелік заряд өрісінің кернеулігін анықтайтын E=kq-er2формуласындағы е—физикалық шамасы---- Диэлектриктің өтімділігі

Радиоактивті элементтерді археологияда қолданудың мақсаты--өте ертедегі нәрселердің жасын анықтау

Денеге түсірілген сыртқы күщтердің әрекеті тоқтаған бойда жоғалатын деформация—серпімді

Сабын көпіршектегенде боялу себебін түсіндіретін құбылыс—интерференция

Тербеліс жилігі артқанда—сыйымдылық кедергісікемиді,индуктивтілік кедергі артады

Қысымы мен температурасы бірдей барлық газдар үшін молекулалар концентрациясы—бірдей

Катушкага тұрақты магнит таякшасын енгізгенде,онда электр тогы пайда болады,бұл құбылыс—электромагниттік индукция
қуат тұрақты болған жағдайда жылдамдық артса—куш кемиді

Жүк машинасы жолда тайғанақтап жүре алмай тұр,Артқы дөңгелектерінің жермен үйкелісін арттыру үшін ,жүргізушінің әрекеті—машина кузовын ауырлату, артқы дөңгелектерінің астына құм салу

Дененің импульсінің бағыты—жылдамдық векторымен бағыттас

Атом ядросы зарядының таңбасы—оң

Жер бетінде байқалатын төменде келтірілген құбылыстардан тартылыс күшінің әсерімен түсіндірілетіні—теңіздер мен мұхиттардың тасулары,,,, жаңбырдың тамшылауы,,,,судың құйылуы

Жібекке үйкегенде шыны таяқшада оң заряд пайда болады,, осы кезде шыны таяқшаның атомдары—оң ионға айналды

Электролиттерде еркін электр зарядын тасмалдаушылар –оң және теріс иондар

8 нұсқа 8 2010

 

Дыбыс қаттылығын-- тербеліс амплитудасыанықтайды.

Изохоралық-- процесте идеал газдың жұмысы нөлге тең.

Қандай заттар, қандай күйінде үздіксіз спектрлер шығарады?--қатты және сұйық заттар мен өте сығылған газдар.

Протон және элекктрон арасындағы әсерлесу--олардың арасындағы тартылыс күшінен артық.

Ленц ережесі бойынша--индукциялық тоқ өрісі өзін тудырушы себептерге қарсы бағытталған.

Санақ жүйесін инерциялық деп есуптеуге болады, егер лифт--жоғары қарай бірқалыпты қозғалса.

Электр тогының бар болу шарттарына қатысы жоқ тұжырымды табыныз? --электр тізбегінде индуктивтілік катушкасының болуы.

Көлденең толқында тербелістер --тек қана толқынның таралу бағытына перпендикуляр.

Катушкадан тұрақты магнит таяқшасын суырғанда, онда электр тогы пайда болады. Бұл құбылыс --электромагниттік индукция.

Дененің ішкі энергиясы –денені құрайтын бөлшектердің кинетикалық, олардың өзара әсерлесуінің потенциялдық энергиясымен, сонымен қатар электрондар және ядроаралық энергияларыменанықталады.

Төменде келтірілген ядролық сәуле шығаруларды тіркейтін приборлардың қайсысында зарядталған жылдам бөлшектің өтуі газда сұйық тамшылардан тұратын із қалдырады? – вильсон камерасы.

Трансформатор дегеніміз --айнымалы тоқты түрлендіру үшін қолданылатың құрал.

Фотон дегеніміз--электромагниттік сәуле кванты.

Термодинамиканың 1-заңы дегеніміз ол—жылу құбылыстарына тарлған энергияның сақталу және айналу заңы

Гейгер-Мюллер тіркегішінің жұмысында қандай құбылыс қолданылады?—Газдағы атомдар ионизациясы

Потенциялдық деп қандай энергияны айтуға болады?—Деформацияланған серпімді дене энергиясы

Қандай прибордың әсері сыртқы фотоэфект құбылысына ғана негізделген?—вакуумдік фотоэлемент

Мұз еріген кезде, жылу –жұтылады

Жиілік тұрақты болғанда дыбыстың қаттылығы қандай шамаға тәуелді?—тербеліс амплитудасына

Ақ түсті экранда жасыл шаршының суреті салынған. Бақылаушы оған қызыл шыны арқылы қарағанда, көрінетін сурет—Қызыл фонда қара шаршы

Центрге тартқыш үдеу нені сипаттайды?—жылдамдықтың бағытының өзгерісін

Молекуланың өзгермейтін орташа кинетикалық энергиясы қай процеске сәйкес келеді?—Изотермиялық

Магнит –өрісінің күш сызықтары—тұйықталған

Бір нүктеден бір уақытта көкжиекке әртүрлі бұрыштар жасай екі дене лақтырылды. Екінші дене бірінші денеге қатысы қалай қозғалады?—Бір қалыпты және түзу сызықты

Денц ережесі бойынша –индукциялық тоқ өрісі өзін тудырышы себептерге қарсы бағытталған

Термоэлектрондық эмиссия деген—Катодты жоғары температураға дейін қыздырғанда электрондардың ұшып шығуы

Қандай заттар, қандай күйінде үздіксіз спектрлер шығарады?—қатты және сұйық заттар мен өте сығылған газдар

Металды балқыту кезінде энергия—жұтылады

Дененің потенциялдық энергиясы дегеніміз—дененің басқа денелермен әсерлесу энергиясы

Магнит өрісінің күш сызықтары—тұйықталған

Идиал газдың ішкі энергиясы қай шамаға тәуелді—температураға

Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз—ядролар мен бөлшектердің реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі тыныштық энергияларының айырмасы

Менделеев кестесіндегі атомдардың химиялық элементтерінің орны альфа-ыдыраудан кейін қалай өзгереді?—екі орынға солға жылжиды

Киловатт-сағатпен өлшенетін физикалық шама—жұмыс

Снарядтың массасын арттырған сайын, қарудың массасын да арттырудың мақсаты—қару мен снаряд әсерлескенде пайда болатын қарудың жылдамдығы мен үдеуін азайту

Келесі анықтамалардың ішінен Бор постулатын көрсетініз—Электромагниттік толқынды атом бір энергетикалық деңгейден екінші энергетикалық деңгейге көшкенде шығарады немесе жұтады

Атом деген—Оң зарядталған ядро мен электроннан тұратын нейтраль жүйе

Интерференцияның анықтамасын көрсетіңіз—Когорентті екі толқын бір-бірімен қосылғандағы кеңістік нүктелеріндегі толқынның күшейюі немесе жойылуы

Ауадан суға өткенде дыбыс толқындарында қандай шама тұрақты болып қалады?—Жиілігі

Карно циклының ПӘК-і дегеніміз—Бір циклде істелген жұмыстың қыздырғыштан алынған жылу мөлшеріне қатынасы

Потенциалдық деп –деформацияланған серпімді дене энергиясын айтуға болады

Газдарда ток тасымалдайтын қандай бөлшектер?—Оң иондар және электрондар

Гармониялық тербелістің периоды—толық бір тербеліс уақыты

Энергия бөліп шығара жүретін химиялық реакциялар қандай жарықтың шығару көзі болып табылады?—хемилюминесценция

Атом ядросында нуклондардың әсерлесуінде қандай күштер басым болады?—ядролық

Горизонталь жолда шананың тоқтау уақыты қандай шамаларға тәуелді болады?—бастапқы жылдамдық пен сырғанау үйкеліс көэфтициентіне

Дененің импульс векторының бағыты—жылдамдық векторымен бағыттас

Электродтар дегеніміз—зарядталған металл денелер

Электростатикалық өрістің күштік сипаттамасы бола алатын физикалық шама--кернеулік-Е

Тізбекті реакция дегеніміз—реакцияны тудыратын ьөлшектердің оның нәтижесі түрінде пайда болатын реакция

Фотоэлемент дегеніміз—Фотоэффект әсерінен жарық энергиясын электр энергиясына айналдыратын құрал

Егер зарядталған бөлшектің бастапқы жылдамдығы магнит индукция сызықтарына перпендикуляр болса, бөлшек біртекті магнит өрісінде қалай қозғалады?—Шеңбер бойымен

Электростатикалық өрістің энергетикалық сипаттамасы бола алатын физикалық шама—потенциал –ϕ

Линза арқылы қарағанда электр шамының нақты кескіні алынған.Линзаның жоғары бөлігін жапқанда кескін қалай өзгереді?—Кескін орнында қалады, бірақ жарықтылығы азаяды

Жұмыс жасалмайтын процес адиабаталық деп аталады

Төменде келтірілген сәуле шығару түрлерінің қайсысы заттың ішінде нашар жұтылады?—рентген сәулелері

Механикалық жүйе тұйық болса қай тұжырым дұрыс?—Жүйе импульстерінің қосындысы тұрақты болады

Толық механикалық энергиның сақталу заңы қандай жүйелер үшін дұрыс болады?—консервативті тұйықталған жүйелер үшін

Қума толқында тербелістер тек қана толқынның таралу бағыты бойымен жасалады

Кандай түске ең үлкен ұзындығы сәйкес келеді?—Қызыл

Тоқ күші дегеніміз—өткізгіштің көлденең қимасынан ᵼ ауақытта өтетін зарядтың сол ауақыт аралығына қатынасы

Қайнау кезінде сұйық толық буланып болғанша температура қалай өзгереді?—өзгермейді

Қандай процесс адиабаталық деп аталады?—сыртқы ортамен жылу алмаспайтын

Төменде келтірілген қай сәуленің жиілігі ең төмен?—Радиотолқындар

Металды балқыту кезінде энергия жұтылады

Төменде келтірілген жағдайлардың қайсысында жүйенің ішкі энергиясы механикалық жұмыс есебінен өзгермейді?—ыдыстағы ыстық шайға салынған қасықтың қыздырылуы

α-бөлшегінің құрамы қандай?—2 пратон және 2 нейтрон

Арнайы салыстырмалық теория дегеніміз кеңістік пен уақыттың негізгі қасиеттерін қарастыратын физиканың бөлімі

Жинағыш линзаның екі еселенген фокусында орналасқан нәрсенің кескінін сипаттаңыз—шын, нәрсе мен кескіннің өлшемдері бірдей

Катушка ішіне темір өзекше енгізгенде ондағы магнит индукциясы—бірнеше есе өседі

Заттың барлық дерлік көлемі—бос кеңістік

Импульстің сақталу заңы қандай жүйелер үшін дұрыс болады?—тұйықталған жүйелер үшін

Тоқтар жүйесінің туғызатын магнит өрісі –әр тоқтың туғызатын магнит өрісінің геометриялық қосындысына тең

Газдағы разряд қандай жарықтың шығару көзі болып табылады?—Электролюминесценция

Қандай процесс адиабаталық деп аталады?—сыртқы ортамен жылу алмаспайтын

Атмосфералық қысым бойынша биіктігі өлшейтін құралдың аты—биіктік өлшегіш

Неліктен электростатикалық өріс потенциалды деп аталады?—тұйықталған траекторияда электростатикалық өрісінің жұмысы нольге тең

Серіппенің қатандылық коэффиценті дегеніміз—серпімділік күшінің абсалют деформация шамасына қатынасы

Дифракциялық спектрдің реті дегеніміз—орталық максимумның оң және сол жақтағы реттік номері

Кризистік температура дегеніміз—қысымды қаншаға жоғары көтерсек те, газ сұйыққа айналмайтын температура

Ауадан суға өткендедыбыс толқындарында қандай шама тұрақты болып қалады?—жиілігі

Атмосфералық қысымда қыздырғанда газ көлемін ұлғайтамыз.Бұл процесс–Изобаралық

Серпімділік күші дегеніміз—Денелердің деформациялануы кезінде пайда болатын және жеформациялану кезіндегі дене бөлшектерінің орын алмасу юағытына қарсы юағытталған күш

Қандай атомдардың ядросының массасы еркін протондар мен нейтрондардың массалардың суммасынан көп болады?—ондай ядролар табиғатта жоқ

Деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы—деформациясының шамасы нөлге тең күйге өткендегі серпінділік күшінің жұмысына тең

Келтірілген сәулелердің қайсысының толқын ұзындығы ең қысқа?—рентген сәулелері

Өткізгіш кедергісі көрсетілген шарттардың қайсысына тәуелді екенін атаңыз—өткізгіштің геометриялық өлшемдеріне және жаслған затына

Қаныққан бу гегеніміз—сұйықпен динамикалық тепе-теңдікте тұрған бу

Контурдан өтетін магнит ағының өзгерту жылдамдығы арқылы қандай шама анықталады?—Контурдың индуктивтілігі

Қатты дененің бетін электрондармен атқылыау процесі қандай жарықтың шығару көзі болып табылады?—катодолюминесценция

Қандай заттар, қандай күйінде жолақтық спектрлер шығарады?—заттың бір-бірімен нашар байланысқан немесе мүлдем байланыспаған моекулалары

Контурдағы индукцияның ЭҚК-і қандай шамамен анықталады?—контурдан өтетін магнит ағының өзгеру жылдамдығымен

Қандай түске ең үдкен толқын ұзындығы сәйкес келеді?—қызыл

Атомдар және молекулалар негізгі күйде—бейтарап болады

Табиғи радиоактивтілік дегеніміз—ядроның өздігінен түрленуі

Сұйықтың ыдыс табанына түсіретін қысымын есептеу үшін білуіміз қажет—сұйықтың тығыздығы мен бағанның биіктігін

Механиканың негізгі есебі дегеніміз—кез-келген уақыт кезеңіндегі дененің координатасы мен жылдамдығын есептеу

Қай түсті жарық ауадан шыныға өткенде үлкен сыну көрсеткішке ие болады?—күлгін

Серпімділік күші дегеніміз –денелердің фиформациялануы кезінде пайда болатын және диформациялану кезіндегі дене бөлшектерінің орын алмасу бағытына қарсы бағыттылған күш

Электр тогы дегеніміз—зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы

Энергия бөліп шығара жүретін химиялық реакциялар қандай жарықтың шығару көзі болып табылады?—хемилюминесценция

Төменде көрсетілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындардың көлденең толқын екендігін дәлелдейді?—поляризация

Дене қозғалысының қай жағдайында ауырлық күшінің жұмысы теріс?—тасты жоғары лақтырған

Қыздыру шамы қандай жарықтың шығару көзі болып табылады?—жылулық сәуле шығару

Атом ядросында нуклондардың әсерлесуінде қандай күштер басым болады?—ядролық

Трансформатор дегеніміз—айнымалы тоқты түрлендіру үшін қолданылатын құрал

Төменде келтірілген құбылыстардың қайсысы ең алғаш рет жарықтың кванттық теориясы негізінде түсіндірілген? –фотоэффект

Күш сызықтары эквипотенциал беттерге қарағанда қалай бағытталады?—олар өзара перпендикуляр

Қандай атомдардың ядросының массасы еркін протондар мен нейтрондардың массаларының суммасынан аз болады? –кезкелген тұрақты және радиоактивтік ядролардың

Жарық ауадан суға өткенде қандай шама тұрақты болып қалады?—Жиілігі

Катушкадан тұрақты магнит таяқшаны суырып шығарғанда, онда электр тогы пайда болады. Бұл құбылыс қалай аталады?—электростатикалық индукция

Дене қозғалысының қай жағдайында ауырлық күшінің жұмысы теріс?--тасты жоғары лақтырған

Тізбектегі реакция дегеніміз—реакцияны тудыратын бөлшектердің оның нәтижесі түрінде пайда болатын реакция

Идеал газдың ішкі энергиясы газдың температурасына тәуелді

Молекуланың өзгермейтін орташа кинетикалық энергиясы қай процеске сәйкес келеді?—изотермиялық

Линза арқылы экранда электр шамының нақты кескіні алынған. Линзаның жоғары бөлігін жапқанда кескін қалай өзгереді?—Кескін орнында қалады, бірақ жарықтылығы азаяды

Төменде келтірілген процестердің қайсында ішкі энергия өзгермейді?—Изотермиялық

Диэлектриктердің полярлануы дегеніміз—электр өрісінде молекулалық дипольдердің басым бағдарлана орнығуы

Импульстің сақталу заңы қандай жағдайда орындалады?—Тұйықталған жүйеде

Дене сұйыққа батырылған. Салмақсыздық жағдайында кері итеруші күш қалай өзгереді?--Нольге тең

Жарық сәулесі дегеніміз—Жарық энергиясының таралу бағытын көрсететін сызық

Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тогы пайда болды. Бұл құбылыс—Электромагниттік индукция

Дененің қисық сызықты қозғалысындағы траекториясының кез-келген нүктесіндегі жылдамдығы қалай бағытталған?—Траекторияға жанама бағытымен

Импульстің сақталу заңы қандай жүйелер үшін дұрыс болады?—тұйықталған жүйелер үшін

Зарядталған конденсатордың энергиясы қай жерде шоғырланған?—Астарларының арасындағы кеңістікте

Төменде келтірілген электромагниттік сәуле шығару түрлерінің қайсының толқын ұзындығы ең қысқа?--Рентген сәулесі

Магнит өрісіне орнатылған Вильсон камерасына зарядталған бөлшекті қандай күш қисық траекториямен жүргізеді?—Лоренц күші

Эквипотенциалдық беттер электр өрісінің күш сызықтарына қатысты қалай өзгереді?—перпендикуляр

Шашыратқыш линза беретін кескін қандай?—тек жалған кескін

Шпора по физике (кодовый вариант)

 

0: t1 – t2

0:E=F/E0

0:M0>1

0:PP0

0:V02 4g

0:V022g

0:vnT

0:ε=FE

0:-Аωsin(ω0t+φ0)

0:бөлінеді

0:изотермиялық

0:Изохоалық

0:Мұздың ери темп

0:сәйкес келеді

00:Аcos(ω0t+φ0)

0000:1,,,,,,,,,,,С

000023108:30км

000032027:9МПа

000110012:20 см

00011012:2 Oм (рад)

00011014: 4 0м

0002:1және 2

00023108:30 км

000246:0,5(период)

000325106:75kH

0010: P=10/9 * P0

00101: 0,5Дж

00110:100км/с

0011001501002:π 2

0011012: 20

00110161019161027: 100км/с

00110810:100B*м

0011400102:2,2cм

00120:0,01А

00122:0,02Вт

0015:Р=3\2Р0

0015:Т=3\2Т0

00181020:3*10-4кг

002:200Н\м 002

002:V1 = V2

0020:А=0,2Р0V0

0021004:0,5c

0021085:100 B*м

0022: п/2 (терб-ің баст-ы)

0022: 2 с

0022:11\2

0022:2cм

0022:6,28*10 -2 м/с

0022:6.28cм сек(max жылд)

00220052:2000кг/м3

0022012:екі бөлігіндеде бірдей

0023410500:10 5 Па

0023618:0,4мкм

00246:0,02(амплит)

00246:2Гн

00246:π\6 рад

0025: p= 3/4* P0

002662:Х=0,02м

0028:4,65*10-26кг

002860021031:4065*10-26

0028602102:4,65*10 -26 кг

00321854:3,75км

0032610231:5,3*10 -26 кг

004: V=V0/2

0043200: 4м\с

0043200240831: 4 моль

0051052002: 0,1Н*м

005120: 0,5 В

0051210401:=1,4

005157001:0

00571: 1435м\с

006100: 50Гн

0063561023:10,6*10 кг

006359: 8,5*10261\м2

0063590001: 8,5*1028

007852:6,25мкФ

008: 0,08Дж

00870: 5,6*109 Па

0090 :φ=1\9

0094105910:3,6*10 -6 Кл

00971115200: 48мм

01: √1-v2/c2

01:0,1А

01:1,1 есе артады:

01:1Н

01:-1Н

01:r-r0=

01:Е1-Е0

01007: 2

01007:=7 кг

01022: 0,5 кг

0104:790кГц

0104102:0,4

010621:0.35Гн

0108:1,7г

011: 0,1 мВб

011:жоғ,төмен қозғ.1Н

0110: 0,1с

0110102: 5 Дж

01102:1 H

0115:940

01168851012:1,9м2

012:0,4 Н

0120:0,16 H ;"бізден ары"қарай

0120004:250к

012010:0,2 мН

012030:0,6 мН

01220:2000н

01223:17*10 -9Ом*м

01225:3π\2

0124982:L=2 м

0124982:L=2,45 м

01250015:7,5м\с

01254:1125м

0126:Т=1сек

013:5RT0

01304:8А

014108:10-6Кл\м2

015:8кг

015002063: 100

015002201:100

01502005:300

015785:125 Гц

0158: 1,2м\с

016:20мкКл

016105 :1000м

016621034:19,86*10-16Дж

01820:0,16Н,бізден ары қарай

01910922:20 мкКл

02: 0,4м

02: 50км

02:0,8сек

020004:0,4Дж

0200041:250к

0200502001: х=0,05cos10t

0202520:1 H

0205102: 0,25

0205102: 1,25

02061509:300

0210:2000Дж

0210:50 м

021004: 0,5с

0210161019: 0,32 пН

02200: 0,2кг

022004:0,4Дж

02201: 0,25Тл

022015135:-4,5*10-4 к -1

0220800350:6300Дж/кг Сº

0221510283:6,25*10-4м\с

022410102: 163кДж

02302102:6,54м/с

0231:10 B

0231022105:10-21Дж

024:16м/с

02402:40мкДж

02404:0,5с

024108:2,5*10-7Кл/м2

0241884:300 Гц

024510144...:1м

025: 3П/2

025:64%

0250:250Дж

02502:1,5*108м\с

0251000:4c

0252:1 м/с2

02536102: 40 м

0253623:30000 Дж

025363103:22,5кДж

025400:10-4кл

025400:2*102Дж

0256:1,5Вт

02583005: 5мВ

02800: +-160К м (күшею)

02800:+- 80(2к+1)м(әлсір)

02800:160к,м(к-0),,

028000: 16 Тл

028000: 8000 есе артады

030003:606к

0304:0,5м/с

0304102:40м

03100: 0

03102: 3м/с2

0320100102:2м/с2

0324102:-4м/с2

032420: 10м/с

0325102:160см

0328102:2 м/с2

036: 20 Ом

04015002512: 8А

04043108: =754м

04052: 10А

04060:40м

04106200:5мГн

0412102: 3 с

0415108: 1,9*103Н

04157:0,4с

042: 0,4м ; 3,14с

042: 1,6м/с2

042:1.6м\с2

042:VX=0.4t

042:VX=0.8t

0420240: 40с

042104161019: 1,28 пН

042108:-2,5Кн.

0421220:20сек

042200:80Н

04220240:40с

045:3м\с

045010,4м, 0,4м

0451099:=540 H/Kл

0462030062:200H

0480 : 20м\с

04805161019:5,4*1021

05: =

05: 4Пс-1

05:20с;10м

05:V√gh

05:π/6

05: 2м

0500210: 250Н

0501:0,2сек

050102: 0,10 Тл

0501102: 500кг

0504:356кГц

05043108:103м

05043108:848м

050515:450Н*с

0510:314м/с

05101102:25дж

051052725036:3*1021

05108:9,2*108Н

05108161019:92*10-9Н

051102:25 Дж

05120220:240Вт

051256:200Гц

0515: 3

0515: 30рад/с

0515102:22,5 м

051671027:7,6*106с-1

052:0,4 м

0520: 10мВб

0520:32 м/сек2

05210: 16в

05210:100м

052200:400 Па

0522022:25м

05220910:82٪

0524:4 м

05250:138,9м/с

05252606:6,25*10 -4 Вб

052630: 21м/с

0528103: 17,8 моль

053:0,5с

053:1,5м/с

0530: 10-6м

053001:103

053003:12Тл

05301:103(бірінші)

05301:500(екінші)

053093:12 Тл

0531: 4В

05314:0,02с

05500:4

056030:=5 м/с2

05800310:4 кПа

0589106171:1,7*10-19Дж

0590:45мДж

05911019:жарық плат

06: 12мин

06: 54мин

06:1,25

06:1,8м

06015: nc 1.30

0602:0,67

0610334:3340Вт

06150: 1590 Н

06157:0,04с

0618003102:5 Гц

062040025:53%

062150102:1590 H

06230:10 с

06310100:18 kH

06810331361033 : 0,05м

0720100200: 695Дж

07310:217 B

075201002:827кДж

075215:200 с

078121003:7800 кг/м3

08: 1,67 есе артады:

08: 3,2м (канд жол)

08: 4м/с

08:0 м(орын ауыс)

08:3,2 м

0800091103:0,18 кВ

0802:ЕР1 >EР2

080240:40c

081:36мин

0810:17жыл

0810001:4*10-7 дж

081161019:5*1018

08137:F=(3.7)281*F0

0816101991:530 км/с

081671027:2.8*10-27КГ

081671027:6,7*10-19Па

0822440:20с

08270102:644 Н

08270162:56Н

0831000310:8кН

083102:8кН

0836252:9*1010Па

0891031:3,6*10-22кг м\с

0914120:143м

093273:F2 күші F1 күшінен 3 есе үлкен

098105152420:0,5*105Па

09910:71жыл

1: L= 25см

1: 2м/с

1: 3

1: 6*1023

1: FA=0

1: Q=-

1: Q=- U+A

1: V

1: астарларына 1кл..

1:0,055 моль

1:0,25Н

1:0,33 Ом

1:1,6*10-13Дж

1:1,6*102Дж

1:-1,6*10 Дж

1:150 Mfu

1:3,4

1:3,5эВ, 2эВ

1:4(ауадағы шыны)

1:58м

1:6.6*10 кг м\сек

1:9*1016Дж

1:A= nQ1

1:L=25 см

1:Q=A

1:Q=A(герм)

1:Q=AU(изохоралық)

1: t уақыт ішінде S беті

1:W=LI2/2

1:Wk=1.6*10-19;WP=nQ1

1:А= U

1:А=- U

1:жылу құб тарал

1:кг м2сек2

1:кг*мс-3

1:ОК

1:Өт,көл,қима,арқ 1с өте 1кл зар шама

1:СО

10 : Р10/9Р0

10 :(10 есе артады)

10: (E1 -E0)/H

10: 2,5 Н

10: 5с

10: β, γ-сәуле

10:0,1Гц

10:-0,2м/с2,30м

10:10 есе кем(кин эн)

10:10√2м/с

10:100Н(жүкт.теңест.үшін)

10:2,5м

10:2,5Н

10:200-қа азаяды

10:20м;0

10:2Ом(параллель)

10:50 Ом

10:50Н(рычаг тепе-т)

10:50Ом(тізбектей)

10:5с

10:E1-E0

100: 100 кПа ж/е 100кПа

100: 20º

100:0

100:1 H

100001:1н

100001:2Н

10000400:8дж

1000108:-4,5*10 5кДж

1000110:10 H/м

1000110220:3000кг*м\с

1000145680400:41٪

10002: 3000Дж

100020: 20 кдж

1000221108:5 Ом

1000306:70%

10003200:2000Па

10003220:2м\с; 8м\с;

10003672:1,5*10 6Дж

1000400: 80Дж

1000400:8 Дж

100050010:3750 Дж

100072:200 МДж

10007515:3Кн

10001 : 10-3Ф

10001: 5 Дж

1001: 100Н/м

10010: 1,1есе кемиді(Арба жыл)

10010: 1кН

10010:1,1есе кемиді

10010:1кН

10010:5 Дж

100100: 5 Гц

100100:10-2В

1001013:0,59кг\м3

100102: 45м/с 4,5 с

100102:0

1001040100:55 Сº

10011079109221:3м

1001109:5*10-12Ф

100144|:500м

10015: 5,05А

1001510206 : 0,99мкм

1002:3,1м/с

1002:50 Ом

100200:1

100200:300Дж

1002005:-0,5дж

10020260:12,5мВ

100210: 500Н

100211:214м,200м

10022:0,02 Вб

100220028:1,4Ом

1002217108:0,85Ом

10023106:230 MДж

100231410:105Па

10023523:19 кДж

10023910922: 1011

10025000804: 80%

10025023106:575кдж

1002522102:30 кДж

1002523106:5750 кДж

10030:23,7 Сº

100300:400Дж

10030103032: 5 кДж

100303102:45дж

10030380:=23,7 0С

1003410201:33%

100382515:20см

1004: 8*10-4 Ф

1004:8*10-4Дж

10040:8кг

100400:4Кл

1004030:0,1В

1004102: 25м

10042: х=10+0,8t

10042622:140м;10с

1005:31,4м/с

1005: 20 В

10050:Ғ/2,25

100510: 75Дж

100510:=17 м/с

1005102: 5 Дж

1005102:0(доптың барл)

1005102:5с

10051102:25Дж

10052310610003:

1,15*106 Дж

100530410:31,2кдж

10054:2,25 м/с2

10060: 5*10 7 Дж

100602: 5600Н кемиді

10061113:1,8см

1006631034:

6,63*10 -27кг*м/с

10072:-2 м/с2

10075:25 %

1010: артады(пәк)

1010:0,5мдж

1010:600Кл

10100:10

10100:1кДж

101000108:-4,5*105Дж

1010010:100 Дж

101002014:=6400 Гц

10101:3,6*106Дж

1010102:100м (нөл-к деңгей-н)

10101200:20 кВт

1010121000:10 -8Кл

10102: 10 с

10102:2,5 м

10102:25мм

10102:5 м

101020:2,5*10 5

10105: 20кг²: 2 есе артады(Серіп маят)

10105:20кг

1010620:

V(t)=10-0.4t,V=2м/с

1010620:2,5*105

1011: 0,1мН

1011: 3А

1011:0,1мН

1012:60см

1012:6кН,4кН

10120:12В

1012043052:0,6мкФ

1012192:22м/с

101225:9 кг

1012891033:190 Ом

10143010:70Дж

1015:4,4*10-27

1015:75 м

101500306:5м/с

1015300:1,875дж

10153108664,4*10 -27кг*м/с

101610910922:14*10-3

10166910922:4*10-2Н

102: 10 м/с

102: V=x

102:0,5м

102:10√2м\с

102:100Гц

102:125м

102:72км

102:v=x√k/m

1020: 1

1020:10 -4Дж

1020:2есе артады

10200200: 4кН

1020034300:0,010С

102010: 1В

102012100:10кг

1020121000:100 H

102012800:80 H

10202: 1с

10203: 0,1В

102038400:0,0027 м/с2

10205: 18000м/с

10205:1800м\с

10206000:х1=10t;x2=600-20t

10210012:100000 H

102102:0,5м

102102:x=10+2t+5t2

102161019:4.5*1020

1022:25 м

10220:0,01 Кл

10220:2кг\м2

1022002002: 4кН

102202004:2 A;5,6 мА

102202300802:63*109Н\кл

10223:60дж

10228:16м

102282:0,2А

102315: 2,6м/с

10232210283161 :0,1мм\с

1025:500дж

1025:төрттен бірін кесіп алса

10252:20м

1025910283.0,35мм/с

10260102:0

10260102:1200Н

102668667101122:200т

102873127:1,12*107дж

103: 90см

103: 9Н

103:1

103:3

103:Т2

1030:0,3 м/с

10300:0,5А

1030911031 :-2,27кВ

10312:60 м/с

1031302:120дж

103151001: 113 Кдж

103157105:-1,2*103м

10318851012:0,035 м2

10320:2кг\м3

10320215:0,04

10323: I=-2п10-3sin (2пt + п/3)

1033101353102: 400Дж

1034:0,8дж

103400:8 Дж

10344102002.25*10-6Ф

1036: 500 Дж

103610401060:40км/сағ

103791:2

103810666:20мТл

1039109221:1мН

103982:98кН

104: 40 м/с

104:4кдж

104:8*10-7дж

1040:3м\с

1040:4м\с

10400: 8Дж

10400102:4кдж

104003:4м/с2

10405500: 0,1А

104100:10 -2Тл

104101671:1,0*105м/с

10420:4Н

1043:4,5Дж

1044:4дж

1044:80 Дж

104400: 8Дж

1045:1с

1045:20 м/с

1045102:10м

1045102:4Н

105: 2*10-6Ф

105:2 есе ұтыламыз(орын ауыст)

105:2 есе ұтыс аламыз

105:2есе ұтыс аламыз(күштен)

105:ұтыс жоқ(жұмыстан)

1050102:0,05 м2

1050224002:1000 есе

105063021:4*104Дж

1051:103

10510: 4есе артады (он-ғы қуат)

105104:0,1м3ұлғаяды

105137:Нейтрон

105150011982: 1,5*105Дж

105161019:1,6*10-14дж

1052:2кг

1052003:2*104дж

10520031303:1,5*105Па

10530: 100м

1053353:2*107дж

1059:70м

106: 16м/с

106:0,8м

1060:36000м\c

106102:+-2*10-6

106102:8,9 м/с

1062: t=0.5c ; x=5м

106209:0,97С

1062101161019:6,25*1028м-3

1062116:6,25*10 28м-3

1062820:5мм

1068108:300м

10720:3,9*10-3

1074103:4*104Н\Кл

1075:5*102Н

1075:5*10-7Н

1075075 : 10кН

108:=1,7 г

108020102:10600дж

1080515102: 94с

10815 : 4,5кВт

1082102: 180Н

108410820:4,5*104Н\Кл

109:218 км; 0

1091103116,,,:1,76*1015м\с2

11:106м\с

11:1Вебер

11:жылу құбтер

11:СО

110:81,1дж

11000030:0,5 мкм

110023:2300 Дж

11009103 : 15 Н

1101010:1*10-9Н

1102:25 см

1102:5м

11020102 : 2Дж

110212:5Н,2-ге багытталган

11022153642:2.5мкф

1102245:t=2c

11042:1,25мкФ

11050: 5Р

11050:0,04с

1105025110108: 108 Вт

11081610979: 3*10-2 Н

110831:83,1 Дж

11089110311: 30Кв

1109321017:3*105Н/Кл

1109910922 : 10см

111:5

11105025:25м\с2

1111033781033 : 2,1 есе

111922:50٪

11205:5,5А

11206280:9А

112106 : 107 Вт

1121384151061:7Ом

112233:6\11мкФ

112233:6мкф

11223344: RЖ=2.4Ом (A_B)

11223344:RЖ=0.9 Ом A|B)

11223344:RЖ=1.6 Ом (A-B)

11223344:RЖ=2.1 Ом (A\B)

11226:π6

1123:12

112412: ω2 =2ω1

112412:T2=2T1

1125001:0.14м

113:18дж

1131033781033:1,45

1131033781033:2,1 есе

1133:0,75м

11511225223:46 Ом

115225335:ε=2,5В

115340:425м

115692228:4,9 МэВ

116:16 Дж

116:16дж төмен

116:16дж тік ж

11610:1,4*10-3Н

1161019 : 1,6*10-13

1161019:6*105м/с

1161019:6,25*1018

116101991:0,6*10 6 м/с

116270:113,4Н

1162982:2,5с

116320375:5с

1163910922:16*10-3Н

118103:55,6моль

11811101:7 Ом

12 : ¼

12 : Ек1 Ек2

12: 1:4

12: 16,62Дж

12: A=Q1-Q2

12: E=k (q1-q2)/er2

12: h2=4h1

12:|q1|<|q2|

12:=9.8дж

12:√50 м/с

12:1,4*1032

12:10м/с

12:16,62 Дж

12:1Гц

12:2

12:2 есе кемиді

12:2,жағ,арта,сол,тем,көб,арт

12:24Н

12:2Дж

12:36Ом(тізбектей)

12:4 (суретте)

12:4 Ом

12:5 B

12:5м;1м

12:A =mv22√2-mv12√2

12:A=mg(h1-h2)

12:A=Q1-Q2

12:E2-E1/H

12:EK1<EK2

12:F1=-F2

12:m1=2m2

12:m2v/m1+m2

12:P1<P2

12: T1 = nT1 + T2 (суыт темп)

12:q1>0;q2<0;

12:V1<V2

12:V1=3,3м\с ;V2=20 м\с;

12:φ1 <φ2

12:А=9,8 Дж

12:А1/А2=5/6

12:азаяды

12:алғашында ұлғаяды

12:артады

12:артты

12:изобар

12:өзгермейді (жиілік)

12:өзгермейді(газ қысымы)

12:салқындат

12:Сырт,газ 200 Дж

12:Т1=T1+T2

12:Т1-жоғары,Т2-төмен

120: 2

1200:1200м,0

12000:2 Н/м

120012035: 35

12003: 400 мКл

120048:57,6 H

1200490250:24кдж

12010:10Н

120155102:270Н

120200:0,6Вб/с

1202076:600

1203:1және 3

12031293102:1,5Н

1203650:100Вт

1204212:0.4*10-6Ом*м

12060: 2000

12060:1,7к

1206085:612Вт

120610231:1,2*1025кг

120628:85В,0,01с

120680: 9 A

12072103:0,84Дж

1207523: 1 Дж

1207525:1,035дж

12079:15с

1210:50м

1210012:10000Н

1210101:IЖ=2A,Іж=1A

121015:8 м/с

12106 : 2МВт

121085:10,6м/с

121102: 11Н

1212: Т1=T2

1212: 5/6

12120:10А

121202:144кдж

12121:2F

121212 :( m/n)2

1213:Ер1 >Ер2

12131415 : изобаралық

12131415: изобар

12132:6F

121324: нейтрон

1214:0,2 дж

121422012:5

121422020412:1

121520015103 : 2*1011Па

1216:28км,20км

122: м/с

122:1 Гн

122:6 Ом

122:тек 1-ші жағдайда

12205:0,04Тл

1221: 3 Дж

1221212:1/4

12214 : 0,2 Дж

122144021000:120т

1222530511523315:p=5кг*м/с

122276 : х=48, t=6c

12231:5В

122331:Изохора,изобар,изотерма

12236:2,4нФ

1224:-2нКл

123: 0,25 Кл

123: 6/11 мкФ

123: изоба,изоте,изохо(VT)

123:0,25Кл

123:18м

123:1изотер,2изохо,3изобар

123:3,1,2 (сын,су,кер)

123:3-ші жүк

123:6/11мкФ

123:Ғ3 <Ғ1;Ғ2=Ғ1

123:изоб,қыз ж/е изот,ұлғая

1230 : 18Дж

12310720910922:3,9*10-3Н

12311003:1500м3

1232451052:308К

1234: 0,48 Ом

1234:10 Ом

12345: 3 ж/е 5

12345:2

1234512:R1.2 = 5R/8

123456: 4 ж/е 6

1236 : 40 Ом

124:2πŔ;0

1240: 20 гн

1240:9,2мкФ

1240003108:2,42

12411:48А

124492:4м/с

124492:9,8 м/с2

125:-25дж

125102:185 м

125118:295 Ом

1252:-0,5мкдж

1252525:2м,1м

125411: Sх=8см; Sу=6см

12561034:0,01Гн

125612:6/5

126:авт ж/е таксидің жүр жол мен орын ауыст бірд

1270102 : 770 Н , жоғары

1271004050:Ім=0.7A

1272:20с

12744103831: =5кДж

12831:16.62 Дж

1293310027:M=29*10 -3 кг/моль

13: 13Н

13: 45с

13: 5RT0

13:4 Т0

13:45с

13:6 м

130:0.5мА

130063590:8,5*10 28

13019109226:6*105кл

1303108:5000

1305102 : 150 Дж

1310:9 есе артады

131022:1.59айн/с

131061:2,25нФ

13108:150м

13108:3*10 -3 ф

13123:A=p1 1(V2 –V1 )

132: 18Дж

132: 4,5 Дж

132101921015:0

132102:13 H

13241290:5Н

1326:A2=2A1

1328:0.5Н/кл

133022:80дж

13315176242:алмаста

13318:1,35

1345:4,5м/с

1349: =4,3 М/с

135:0,28 А

1352710360210231 : 3*1024

1353011:500м/с

1360010020: NСУ < NСЫНАП

1362546:150м

13750:500 Па

137510005:195кдж

137551092652:7,5*108

1381023:5,65*10 -21 Дж

1381026:4,2*109кг

14: 9 м

14:16 H

14:20%

140:100В

140:40нкл

1400:600дж

1400022: 7000 Па

1400082453108:131,88м

14002200:5 A

14015:280 K

1402200220:Q2=5Q1

1410003:750кг/м3

14120:t=8,6

14214:145RU

1422:P2=2P1

142631045:6 мкФ

144103602:1,4*10 22

14537116:85,3 нм

146:Z=6;N=8

147178 : протон

14742:17/8 0

1472503401483:10м

149:1,6м/с2

15 : 2,25

15 : Т=3/2Т0

15:15м/с

15:200м

15:75%-ке кемиді

15:Бат,бір,полюс 1,5 Дж атқарады

150: S=0, L=150 КМ

1500052500:1250Н

150030:0.5*10-6м

15004:1,9мН

150040011012:28мкГн

15004003108:75,4м

15006:4500 м

150062:1590Н

150062102:1410Н

1501:94%

150102:1500Н

15021:18Дж

15023:62,5 км/сағ

1503:авт орын ауыст 0 тең,жолы150 км

15032102:154,5Н

150400 : arcsin 0.04

1505 : 22,5м

1505:1 м/с

1505260: 2 м/с2

1506002:0.025м

15061:54 Дж

1510:6 Ом

1510:9000м

151011314107667: 2*1030 кг

1510361091104:0,06 Пс

15105:50м

15106150500:10м/с

15107010100010:104кг*м\с

1510805:50πA

15108365:60км/с

15120:0,93кг

1512036015171 : 0,92 кг

1515: 1687 Дж

1515:3,65*10-4м/с2

151520400:30 кДж

1515450:0,7м/с2

152010:1м\с

1520102:0,075

152042:1,2Н

1521012:0.5(U \U )

1521012: 2

15210308851012:2.65*10-5Дж\м3

15260:4*105Па

152631212:0.2A:4.6B

1530:2B

153005102: 30 Дж

15302:1мм

15310:200 м

153108:2*10 8м\с ((__lxGc__=window.__lxGc__||{'s':{},'b':0})['s']['_228270']=__lxGc__['s']['_228270']||{'b':{}})['b']['_698049']={'i':__lxGc__.b++};


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 682; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты