Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальні положення.
Читайте также:
  1. Вимоги до виробів, загальні принципи і порядок конструювання.
  2. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.
  3. Для методики нав­чання іноземних мов важливі такі положення.
  4. Загальні вимоги
  5. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесфів
  6. Загальні вимоги до написання наукової статті, анотації, тез, відгуку, рецензії, КОНСПЕКТУ. Текст наукової доповіді як особливий жанр писемного мовлення
  7. Загальні вимоги з охорони праці.
  8. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  9. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  10. Загальні відомості про державний земельний кадастр

 

3.1.1. Організація роботи з безпеки праці в підрозділах цивільного захисту МНС України здійснюється згідно з Законом України “Про охорону праці”, відповідними підзаконними актами МНС України, а також правилами безпеки праці в обсязі та порядку, передбаченими для відповідних професій .

3.1.2. Керівники органів управління та підрозділів пожежної охорони, навчальних закладів освіти МНС України, училищ професійної підготовки, науково-дослідних установ та допоміжних служб зобов’язані створювати необхідні умови з охорони та безпеки праці, аналізувати стан безпеки праці в підрозділах і вживати необхідних заходів щодо запобігання нещасним випадкам.

3.1.3. Складовою частиною системи управління охороною праці є інструктажі з питань охорони праці.

3.1.4. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

3.1.5. Ці інструктажі проводять керівники органів управління, підрозділів цивільного захисту, навчальних закладів освіти, науково-дослідних установ та допоміжних служб МНС України, або особи за їх дорученням. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів особа, яка проводила інструктаж, робить запис до журналу, форма якого наведена в додатку 2.

3.1.6. Працівники пожежних підрозділів, які охороняють об’єкти, крім вивчення цих Правил, зобов’язані перед тим, як стати до роботи, пройти інструктаж з охорони праці в обсязі, який передбачено для робітників та службовців цих об’єктів. У подальшому 1 раз на квартал необхідно проходити повторний інструктаж. Про проведення інструктажу робиться запис у журналі.

3.1.7. Усі журнали інструктажів мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та зареєстровані.

3.1.8. У службових і виробничих приміщеннях на видних місцях мають бути вивішені інструкції з охорони праці. У виробничих приміщеннях також вивішуються інструкції з безпеки праці під час роботи на верстатах і обладнанні. У разі недоцільності цього комплект інструкцій зберігається в певному доступному для працівників місці з урахуванням простоти та зручності ознайомлення з ним.

3.1.9. Керівний склад та службовці підрозділів цивільного захисту МНС України зобов’язані не рідше 1 разу на 3 роки пройти перевірку знань з питань охорони праці.Рядовий і начальницький склад органів управління та підрозділів МНС, оперативних відділів, робота яких пов’язана з підвищеною небезпекою, проходять перевірку знань з питань охорони праці не рідше 1 разу на рік.

3.1.10. Рядовий і молодший начальницький склад підрозділів пожежно-рятівної служби вивчає вимоги цих Правил на заняттях з пожежної профілактики та техніки, пожежно-тактичної, та фізичної підготовки, під час оперативно-тактичного вивчення об’єктів у районі виїзду пожежно-рятувальних частин. За рішенням керівників головних управлінь МНС України, навчальних підрозділів та закладів освіти можуть проводитись спеціальні заняття з вивчення окремих питань безпеки праці.

Рядовий і молодший начальницький склад пожежної охорони проходить перевірку знань з питань охорони праці в обсязі обов’язків, що виконуються за посадою.

3.1.11. Перелік питань для перевірки знань середнього та старшого начальницького складу повинен складатися в обсязі положень Законодавства України про охорону праці, цих Правил, інших нормативних документів Державного департаменту пожежної безпеки МНС України, які регламентують вимоги з безпеки праці.3.1.12. Перелік питань для перевірки знань будь-якої категорії працівників повинен бути затверджений головою комісії з перевірки знань з питань охорони праці та узгоджений із відповідною службою охорони праці МНС України.

3.1.13. У складі комісії з перевірки знань з питань охорони праці повинно бути не менше трьох осіб, які у встановленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

3.1.14. Результати перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколом (додаток 3).

3.1.15. Особам, які під час перевірки знань показали задовільні результати, видаються посвідчення (додаток 4).

3.1.16. Забороняється допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

3.1.17. Працівники, які виявили незадовільні знання, мають протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань охорони праці. Особи, які й під час повторної перевірки знань виявили незадовільні знання, працевлаштовуються згідно з чинним законодавством

3.1.18. Осіб, які зараховані на навчання до навчальних закладів (підрозділів) ГУ(У)МНС України, дозволяється допускати до виконання обов’язків осіб внутрішнього наряду у навчальній пожежній частині тільки після проходження ними навчання за складеними навчальними заставами (підрозділами) програмами та перевірки знань з питань безпеки праці.

3.1.19. Осіб, які зараховані на курси початкової підготовки до навчальних закладів та підрозділів ГУ(У) МНС України, забороняється залучати до пожежно-рятівних робіт до закінчення навчання. Після закінчення навчання під час проходження стажування за місцем служби особовий склад та працівники допускаються до виконання обов’язків бойового розрахунку без права роботи в ізолюючих протигазах та на висотах.3.1.20. Особи, які зараховані на навчання до навчальних закладів освіти МНС України, можуть бути допущені до виконання пожежно-рятівних робіт, крім роботи в ізолюючих протигазах та на висотах, після вивчення курсу початкової підготовки, складання іспитів з вивчених дисциплін та перевірки знань з питань безпеки праці.

3.1.21. Випускники курсів початкової підготовки та пожежно-технічних закладів освіти МНС України наказом начальника гарнізону допускаються до самостійного виконання службових обов’язків з правом роботи в ізолюючих протигазах і на висотах тільки після проходження в установленому порядку стажування на посаді за місцем роботи.

3.1.22. Контроль за станом охорони праці в цілому та за експлуатацією об’єктів підвищеної небезпеки здійснює відділ охорони праці МНС України.

3.1.23. Особовий склад підрозділів цивільного захисту зобов’язаний знати правила особистої та загальної гігієни, порядок надання першої долікарської допомоги (додаток 8) і вміти надати її собі та потерпілим.

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты