Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заходи боротьби зі шкідливим впливом на навколишнє середовище.
Проблема запобігання забрудненню навколишнього середовища продуктами згоряння органічних палив ускладнюється процесом урбанізації, який сприяє економічному розвитку. Санітарне законодавство, яке обмежує викиди шкідливих домішок у навколишнє середовище при виробництві електроенергії, у різних країнах різне. У промислово розвинутих країнах встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) речовин, які забруднюють повітря та водойми. Теплові викиди ТЕС менш помітні для навколишнього населення, ніж викиди забруднюючих речовин. При будівництві електростанцій тепловий скид існуючими нормативами не обмежують, а лише вимагають, щоб підігрів води у водоймах не перевищував її природної температури влітку на 3°С, а взимку на 5°С. Щодо температури та кількості газових викидів в атмосферу ніяких обмежень не існує. Таким чином, задача запобігання шкідливому тепловому забрудненню водного басейну для ТЕС - це скорочення теплових скидів, які безперервно збільшуються, шляхом підвищення економічності електростанцій та раціональна організація розсіювання тепла у просторі з переводом його частини у прихований стан випаровуванням нагрітої води. Такий захід аналогічний запобіганню утворення в атмосфері недопустимих концентрацій забруднюючих речовин викидом газів крізь високі труби і перемішування їх з повітрям, перед тим як вони досягнуть земної поверхні.

На ефекті самоочищення атмосферного середовища ґрунтуються такі заходи, як розсіювання шкідливих домішок, які містяться у викидах ТЕС, в атмосферному повітрі за допомогою високих труб, а також розбавлення деяких відпрацьованих вод перед їх скидом у природні водойми. В міру збільшення абсолютних кількостей забруднюючих речовин, які викидаються у навколишнє середовище, можливості самоочищення, а звідси і заходів розсіювання поступово вичерпуються.

Одним з найбільш перспективних та радикальних напрямків у запобіганні викидам забруднюючих речовин в атмосферу та природні водойми є зміна технології виробництва електроенергії, котра дозволила б значно скоротити шкідливі викиди.

Проблема запобігання забрудненню водних басейнів може бути вирішена більш просто та досконало, ніж захисту атмосферного повітря, оскільки основними відходами енергетичного виробництва є газоподібні продукти, котрі викидаються в атмосферу. На шляху регенерації відпрацьованих вод електростанцій немає принципових перешкод, та здійснення замкнених технологічних схем водовикористання неможливе.

На сьогодні намітились три основні напрямки очистки забруднених вод морів і річок, а саме: механічний збір з поверхні вод сміття і нафтових плівок, хімічний

вплив на нафтові плівки і біологічний розкладплівок.

Для транспорту: Використання альтернативного палива або зміна характеристик застосовуваного палива. До Перспективного палива, яке забезпечує зниження токсичності відпрацьованих газів, належать водень, спирти(етанол, метанол),

стиснений природний газ(СПГ), зріджений нафтовий газ(ЗНГ), не етильовані високооктанові бензини.

 

Особливо поставлено питання про запобігання забрудненню земельних угідь золовідвалами. Для зменшення забруднення місцевості ТЕС твердими відходами необхідно вживати заходів щодо поставки на електростанції палив з меншим вмістом породи, а також збільшувати масштаби використання у народному господарстві золи та шлаку. Актуальними є проблеми створення нефільтрованих золо відвалів.

Стічні води в хім. Комбінатах : В залежності від характеру забруднення, методів і способів очищення на загальнозаводських очисних спорудах для відведення стічних вод на комбінатах передбачаються такі каналізаційні мережі: 1) органічних забруднень; 2) мінеральних забруднень невисокої концентрації (до 3 мг/л); 3) з великою концентрацією мінеральних домішок (більше 3 мг/л); 4) побутових стічних вод; 5) умовно-чистих і дощових вод.

Стічні води, що містять органічні забруднення і побутові стоки, спочатку проходять окремо очищення на цехових спорудах, органічно забруднені виробничі стоки проходять усереднення та нейтралізацію та побутово-механічне очищення. Після цього вони разом потрапляють на біологічне очищення в аеротенках, вторинних відстійниках і ін. Після хлорування їх скидають в буферний ставок. Туди ж спрямовують умовно чисті і дощові води. Але всі ці води містять хлорорганічні речовини, які не руйнуються і не видаляються біохімічними методами.

 

 


 

 

Питання для іспиту

1. Обґрунтувати, який перелік техногенних революцій краще застосовувати для оцінки проблем екології.

2. Які екологічні наслідки мають техногенні революції ?

3. Господарська діяльність людини та її вплив на довкілля.

4. Видобування та транспортування нафти.

5. Охарактеризуйте методи розділення компонентів нафти.

6. Яке забруднення навколишнього середовища може виникнути при видобуванні та транспортуванні нафти?

7. Назвіть та опишіть способи видобування вугілля.

8. Охарактеризуйте вплив вугільної промисловості на довкілля.

9. Які ви знаєте види корисних копалин, наведіть їх класифікацію.

10. Вплив гірничого виробництва на довкілля та можливості його зменшення.

11. Охарактеризуйте можливості зменшення негативного впливу на довкілля в добувній промисловості.

12. Дайте загальну характеристику енергетики України.

13. Опишіть принцип дії ТЕС та АЕС.

14. Необхідні ресурси для будівництва та роботи теплової електростанції.

15. Викиди при роботі ТЕС.

16. Економічні та екологічні проблеми АЕС.

17. Вплив ГЕС на довкілля.

18. Дайте характеристику використання нетрадиційних джерел енергії в Україні і в світі.

19. Охарактеризуйте можливі шляхи використання сонячної енергії.

20. Охарактеризуйте переваги та недоліки використання енергії сонця.

21. Назвіть основні переваги та недоліки вітрової енергетики.

22. Схеми використання геотермальної енергії.

23. Можливості використання енергії біомаси.

24. Дайте загальну характеристику металургійного комплексу України.

25. Основні процеси виплавки чавуну.

26. Вплив на навколишнє середовище при виробництві чавуну.

27. Виробництво сталі. Загальна характеристика.

28. Мартенівський спосіб виплавки. Вплив на довкілля

29. Конверторний спосіб виплавки. Вплив на довкілля

30. Вплив на навколишнє середовище підприємств кольорової металургії та заходи боротьби з ним.

31. Загальна характеристика і географія розташування машинобудівного комплексу України.

32. Загальна характеристика ливарного виробництва.

33. Засоби утворення виливків.

34. Оброблювальне виробництво.

35. Складальне виробництво.

36. Вплив машинобудівного комплексу на довкілля.

37. Як вирішується проблема утилізації відходів в машинобудівному комплексі?

38. Загальна характеристика хімічної промисловості.

39. Назвіть основні технологічні процеси при виробництві пластмас.

40. Вплив на довкілля при виробництві різних видів пластмас.

41. Технологія виробництва миючих засобів.

42. Які ви знаєте методи очистки стічних вод від миючих засобів?

43. Виробництво сірчаної кислоти.

44. Виробництво NaOH.

45. Опишіть вплив на навколишнє середовище при виробництві сірчаної кислоти та їдкого натру.

46. Лакофарбне виробництво: принципові технологічні схеми, необхідні ресурси.

47. Вплив на довкілля при виробництві та використанні лаків та фарб.

48. Загальна характеристика будівельної промисловості України.

49. Технологія виробництва червоної цегли. Вплив на навколишнє середовище.

50. Виробництво силікатної цегли. Переваги та недоліки.

51. Виробництво цементу. Вплив на навколишнє середовище.

52. Охарактеризуйте негативний вплив цементного виробництва на здоров'я людини.

53. Охарактеризуйте енергозберігаючі технології, які використовуються для зменшення тепловтрат будівель.

54. Надайте загальну характеристику легкої промисловості.

55. Порівняйте технологічні процеси при виробництві натуральних та штучних волокон

56. Трикотажне виробництво. Характеристика впливу на довкілля.

57. Опишіть технологію виробництва натуральної шкіри. Вплив на довкілля шкіряного заводу.

58. Виробництво нетканих матеріалів. Методи зменшення впливу на довкілля.

59. Надайте загальну характеристику деревообробної промисловості України.

60. Рубка та транспортування деревини.

61. Технологічні процеси при виробництві меблів.

62. Вплив на довкілля при роботі підприємств деревообробної промисловості та методи його зменшення.

63. Виробництво ДСП та ДВП.

64. Виробництво паперу.

65. Утилізація відходів деревообробної промисловості.

66. Надайте загальну характеристику АПК України.

67. Які овочі вирощують в нашій країні? Географія розташування.

68. Технологічні процеси у рослинництві та їх вплив на навколишнє середовище.

69. Опишіть можливі шляхи вирішення проблеми утилізації відходів тваринницьких ферм.

70. Вплив тваринницького комплексу на навколишнє середовище.

71. Переробка плодоовочевої сировини. Вплив на довкілля.

72. Надайте загальну характеристику та географію розташування харчової промисловості України.

73. Технології виробництва соняшникової олії: переваги та недоліки з точки зору екології.

74. Технологія виробництва молочних виробів: основні процеси в галузі.

75. Охарактеризуйте вплив молочних заводів на довкілля.

76. Виробництво хлібу та макаронних виробів.

77. Вплив на навколишнє середовище при виробництві хлібу та макаронних виробів.

78. Технологія м'ясних виробів: основні процеси в галузі, вплив на довкілля.

79. Опишіть технологічні процеси при виробництві алкогольних напоїв.

80. Види транспорту. Загальна характеристика.

81. Залізничний транспорт. Вплив на довкілля.

82. Авіаційний транспорт. Вплив на довкілля.

83. Автомобільний транспорт. Вплив на довкілля.

84. Будова двигунів внутрішнього згорання.

85. Двигуни, що працюють на водні.

86. Водний транспорт. Вплив на довкілля.

87. Трубопровідний транспорт. Вплив на довкілля.

88. Порівняйте різні види транспорту з точки зору їх екологічності та економічності.

89. Загальна характеристика комунального господарства.

90. Як здійснюється водопостачання населених пунктів.

91. Каналізація та переробка стічних вод.

92. Які ви знаєте способи теплопостачання будівель?

93. Зелене господарство.

94. Необхідні ресурси комунального господарства.

95. Характеристика впливу населених пунктів на довкілля, екологічна ситуація у містах.

96. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на навколишнє середовище.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 548; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты