Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій в умовах ринку
Оцінка економічної ефективності будується на порівнянні витрат інвестицій з результатом, який забезпечує ці витрати. Якщо отриманий результат має позитивне значення, то інвестування визнається доцільним , де КВ-капітальні вкладення або виробничі інвестиції.

Проекти капітальних вкладень визнаються доцільними при умові:

Якщо відбувається вибір декількох варіантів інвестування, то перевага надається тому де Ер=max;

Оскільки інвестиції вкладається на протязі певного часу і дохід отримується також на протязі певного часу, то для конкретизації порівняння враховують чинник часу (при цьому всі значення приводять до поточного періоду часу).

Виходячи з цього, необхідно враховувати знецінення сьогоднішніх грошей майбутніми і приводити майбутні році до сьогоднішнього дня.

Метод урівнювання різночасних грошей називається дисконтуванням і проводиться за формулою:

, Гт – гроші теперішні; Гм – гроші майбутні; Е – постійна норам дисконту, яка рівна прийнятній для інвестора нормі прибутку; t – час в роках; t – час розрахунковий;

Водночас, для оцінки доцільності виробничих інвестицій використовують такі фінансово-економічні терміни як:

1).Початкові інвестиції (або початкова вартість проекту) – характеризує розмір капітальних вкладень, необхідних для реалізації проекту і розраховується як сума всіх інвестиційних витрат за мінусом виручки від продажу зайвого обладнання.

2). Грошовий потік– фінансовий показник, який обчислюється як сума чистого прибутку підприємства, амортизаційних відрахувань, приросту обороту капіталу та приросту вартості основних фондів.

3).Ставка дисконту– це відсоткова ставка, яка характеризує норму прибутку мінімального щорічного доходу інвестора на який він сподівається.

4).Теперішня вартість– вартість майбутніх доходів на теперішній час, яка обчислюється шляхом множення грошового потоку за кожний рік на коефіцієнт приведення відповідного року за прийнятою дисконтною ставкою.

5).Внутрішня ставка дохідності– це ставка дисконту при якій теперішня вартість грошового потоку та початкових інвестицій є приблизно рівною за величиною (при цьому чиста теперішня вартість рівна нулю).

6).Господарський ризик– є показником невпевненості та нестабільності щодо інвестування.

До основних показників ефективності інвестиційного проекту належать:

1).Чиста теперішня вартість(чистий приведений дохід) – характеризує абсолютну величину ефекту від реалізації проекту та обчислюється як різниця між теперішньою вартістю грошових потоків та величиною початкових інвестицій.

ЧТВ=ДП(дисконтований грошовий потік) – ІК(інвестиційні кошти)

2).Індекс дохідностіє співвідношенням дисконтованого грошового потоку до інвестиційних коштів;

3).Період окупності– період часу впродовж якого повертаються початкові інвестиції у вигляді приведених до теперішньої вартості грошових потоків;

даний показник розраховується за формулою:ПО = ІК/ ДП сер., де ІК – інвестиційні кошти, а ДП сер. – середні дисконтовані грошові потоки.

Оцінка ефективності інвестицій здійснюється в такій послідовності:

1) Визначення суми необхідних інвестицій та періоду їх внесення

2) Прогноз майбутніх доходів від застосування інвестицій із визначенням часу їх отримання

3) Визначення початкових інвестицій

4) Визначення ставки дисконту

5) Визначення теперішньої вартості кожного з отриманих доходів

6) Розрахунок теперішньої вартості початкових інвестицій

7) Розрахунок чистої теперішньої вартості (ЧТВ):

Якщо ЧТВ>0 – інвестиції є доцільними;

ЧТВ>0 – інвестиції недоцільні;

У випадках декількох варіантів – найефективнішим проектом буде той, у якого максимальна величина ЧТВ.

8) При необхідності порівняння кількох варіантів інвестиції визначається індекс дохідності.Якщо ІД<1 – проект є недоцільним.

У випадку неможливості прогнозу майбутніх доходів, розрахунок інвестицій здійснюється за показником приведених витрат.

Приведені витрати – це сума поточних витрат або собівартості продукції і капітальних вкладень, приведених до співставлення за допомогою коефіцієнта порівняння економічної ефективності.

Даний показник розраховується за формулою: ПВ=СВ+ЕН*К.

Кращим варіантом є той приведені витрати(ПВ) якого є найменшими.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 73; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты