Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛекція №14: Діаграми стану подвійних систем І типу
Читайте также:
  1. C2 Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в современной России.
  2. CASE-технология создания информационных систем
  3. CASE-технология создания информационных систем.
  4. ERP система
  5. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  6. I.2.3) Система римского права.
  7. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  8. II. Системы, развитие которых можно представить с помощью Универсальной Схемы Эволюции
  9. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  10. III. Системообразующие факторы в маркетинге

 

План

 

 

Діаграма стану подвійних сплавів ілюструє зміну стану сплаву залежно від температури і концентрації (вмісту) компонентів у сплаві. Тиск сталий.

Діаграма стану сплавів, що утворюють механічні суміші ( I роду).

 

Обидва компоненти А і В (К = 2) — без обмеження розчиняються в рідкому стані, а у твердому не розчиняються і не утворюють хімічних сполук.

Фази — рідина Р, кристали А і кристали В. Максимальне число фаз Ф = 3. При охолодженні на лінії А1,С починають виділятися кристали А, а на лінії СВ1 — кристали В. У точці С (при концентрації С) одночасно виділяються кристали А і В.

На кривій охолодження доевтектичного сплаву ділянка0-1 відповідає охолодженню рідкого сплаву, ділянка 1-2 -виділенню кристалів А, ділянка — 2—2' сумісному виділенню кристалів А і В, ділянка 2'—3 — охолод­женню твердого тіла.

На кривій охолодження евтектичного сплаву відрізок 0—2 відповідає охолодженню рідкого сплаву, відрізок 2—2'—одночасній кристалізації кристалів А і В, відрізок 2'—З — охолодженню сплаву, який закристалізувався.

На кривій охолодження заевтектичного сплаву відрізок 0—1 відповідає охолодженню рідини, відрізок 1—2 виділенню кристалів В, відрізок 2—2' — сумісному виділенню кристалів А і В, відрізок 2'—3 — охолодженню сплаву, що закристалізувався.

Механічну суміш двох (і більше) видів кристалів, які одночасно утворилися з рідини, називають евтектикою. Сплави, які лежать зліва від евтектичої точки, є доевтектичними, а сплави справа від евтектичої точки — заевтектичними.

На діаграмі стану чітко простежуються області існування різних фаз. Нижче евтектичої горизонталі DCE знаходяться дві фази — кристали А і кристали В. Зліва евтектичої концентрації з рідини виділяються спочатку кристали А, а потім евтектика. Отже, структурний стан доевтектичного сплаву можна позначити як А + евтектика (А+В), заевтектичного сплаву В + евтектика (А+В), хоча і в тому, і в іншому випадку в сплаві наявні дві фази — А і В.

 

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты