Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрактичні завдання. Виробництво, розподіл та збут

Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Задача 1

За даними таблиць 1.1. - 1.4. дати оцінку потенціалу підприємства «Квант», працюючого в галузі переробки гірської породи.

Таблиця 1.1.

 

Виробництво, розподіл та збут

 

№ п/п Показник kч «Квант» «Осіріус» «Баст» «Нега» «Сет»
Потужність підприємства, тис. т 1,2
Якість продукції, %Fe 1,25 65,8 61,7 65,5
Фондовіддача, грн. 1,1 1,9 2,07 1.83 1.69 2,15
Витрати на 1 грн. товарної продукції 1,1 0,8 0.81 0.94 0.89 0,79
    Екологія виробництва (штрафи, тис. грн.)   1,05                      
Прибуток, тис. грн. 1,15
Рентабельність виробництва, % 1,15 5,7 4,1 2,7 6,18

 

Таблиця 1.2.

Організаційна структура і менеджмент

 

№ п/п Показник kч «Квант» «Осіріус» «Баст» «Нега» «Сет»
Ділові якості менеджерів, балів 1,2
Ефективність організаційної структури управління, балів 1,15
Вік персоналу, % до 45 років 1,15 71,2 57,4 45,9 68,8
Рівень освіти, % з вищою освітою 1,05 11,2 6,8 4,3 9,9
Продуктивність роботи, грн. 1,2
Середньомісячна оплата роботи, грн. 1,25

 

Таблиця 1.3.

Маркетинг

 

№ п/п Показник kч «Квант» «Осіріус» «Баст» «Нега» «Сет»
Обсяги постачань на внутрішній ринок, тис. т 1,2
Місце в експорті, тис. т 1,15
Фінансування рекламної діяльності, % до загальних витрат підприємства 1,15 0,012 0,11 0,008 0,002 0,132
Фірмовий стиль (роз­винуті напрямки), од. 1,15
Ціна за одиницю продукції, грн. 1,1 36,2 34,02 35,4 36,8 34,66
Витрати на інноваційну діяльність, тис. грн. 1,25

 Таблиця 1.4.

Фінанси

 

№ п/п Показник kч Еталон «Квант» «Осіріус» «Баст» «Нега» «Сет»
  Коефіцієнти лікві­дності:              
Коефіцієнт поточної оцінки 1,05 2 - 3 2,99 2,53 2,36 2,67 2,98
Коефіцієнт критичної оцінки 1,1 2 - 3 2,87 2,38 2,17 2,53 2,86
Оборот матеріально-товарних запасів 1,05 1 - 5 4,91 4,48 4,36 4,33 4,87
Термін погашення дебіторської заборгованості 1,05 до 60 днів 1,07 1,63 1,19 1,5
  Коефіцієнти рентабельності:                            
Рентабельність продажу 1,15 >10 % 4,5 10,4 10,1 3,7 6,2
Рентабельність активів 1,05 >20 % 24,1 20,3 21,1 19,2 23,9
Рентабельність власного капіталу 1,1 близько 100 % 110,86 87,29 67,52 78,72 107,55
  Показники ефективності:                            
Оборотність активів, обертів 1,1 3 - 7 0,19 0,51 0,47 0,19 0,25
Прибуток на одного працюючого, тис. грн.   1,05     1,54     1,7     1,1     1,2     1,5     1,6  
10. Виторг на одного працюючого, тис. грн. 1,05
  Коефіцієнти залежності:                            
Коефіцієнт заборгованості 1,1 до 0,7 0,04 0,03 0,62 0,31 0,11
Коефіцієнт капіталізації 1,15 до 10 4,6 4,3 3,2 4,1 4,5

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 13; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тестовий контроль. Что же представляют собой подлинные послания Павла? | Задача 2. Виробництво, розподіл та збут
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты