Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрийоми, подібні до визначення
Читайте также:
  1. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  2. Визначення бюджету просування
  3. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  4. Визначення відстаней до небесних світил
  5. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  6. Визначення геологічних показників результатів ГРР
  7. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  8. Визначення логіки як науки
  9. Визначення локальної мережі
  10. ВИзначення матриці S

Всім поняттям визначення дати неможливо – для цього потрібно мати добру ерудицію, великий і багатосистемний словарний запас. До того ж у цьому у повсякденному житті, як правило, немає потреби, адже зміст більшості понять людьми, як правило розуміється досить вірно і без точних визначень. Тому в художній літературі, у спілкуванні, в повсякденності люди, пояснюючи явища, вдаються до прийомів, які нагадують визначення.

ü Опис – перерахування зовнішніх ознак об’єкта (зовнішності людини, предмета тощо);

ü Характеристика – перерахування деяких внутрішніх якостей предмета: “видатний стрибун з жердиною, чемпіон світу” (С.Бубка);

ü Роз’яснення шляхом прикладу – ілюстрація змісту даного поняття на декількох прикладах його об’єму: “вугілля, бензин, газ, дрова, гас ” (паливо);

ü Порівняння – співставлення якостей предмета з відомими якостями інших предметів: “спина – як гора, ніс – як змія, ноги – як стовбури, вуха – як опахала” (слон);

ü Розрізнення – прийом, який дозволяє встановити розбіжності між предметами, уточнення, що даний об’єкт не є таким –то: “маленька дитина – не доросла людина і не може повністю відповідати за свої вчинки”.

Стислі висновки за лекцією 3

1. Поняття є найпростішою і фундаментальною формою мислення. Воно призначене для номінування предметів чи їх різноманітних якостей.

2. Базовими характеристиками поняття є об’єм та зміст, за якими поняття класифікують на види. За об’ємом поняття можна обмежувати та узагальнювати, переводячи родові поняття у видові і навпаки.

3. Між поняттями за певних умов бувають відносини відносин сумісності чи несумісності.

4. Називаючи (за певними правилами) елементи об’єму поняття ми проводимо його поділ, у свою чергу характеристика змісту поняття має назву “визначення”

 

Питання для самоконтролю за темою 3

1. Що таке поняття і чим воно позначається у живій мові? Наведіть самостійні приклади.

2. Які базові характеристики існують у понятті, розкрийте їх суть. Наведіть самостійні приклади.

3. Що таке обмеження і узагальнення поняття? Наведіть самостійні приклади.

4. Що таке визначення, поділ, назвіть його правила. Наведіть самостійні приклади.

5. Які логічні помилки можна зробити, оперуючи поняттями, зокрема в управлінській чи економічній діяльності? Наведіть самостійні приклади.6. Які прийоми, подібні до визначення понять, ви знаєте? Приклади.

 

Основна література для самостійної роботи за темою 2:

§ Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. Підручник – К.: Золоті ворота, 1998. - С. 62 - 77.

§ Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К.: Четверта хвиля, 1998. - С. 192 - 210.

§ Тофтул М.Г. Логіка. – К.: Академія, 1999. – С. 20 - 48.

§ Курбатов В.И. Логика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - С. 115 – 125, 133 - 146.

§ Конверський А.Є. Логіка. – К.: Четверта хвиля, 1998. – С. 123 - 166.

§ Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків: Основи, К.: Знання, 1998. – С. 24 - 59.

§ Гетманова А.Д. Учебник по логике. – Москва: ЧеРо, 2000 – С. 27 - 54.

§ Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика – учебник для вузов. – Москва: Владос, 2001 – С. 180 - 271.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты